Băng Keo, Băng Dính 3M

Băng Keo 1 Mặt 3M Scotch 610
350.000₫ 405.000₫ - 14%
Băng Keo 1 Mặt 3M 1900 Value Duct Tape
90.000₫ 105.000₫ - 14%
Băng Keo 1 Mặt Chịu Nhiệt 3M 5413
350.000₫ 405.000₫ - 14%
Băng Keo Giấy Cao Cấp 3M 244
40.000₫ 45.000₫ - 11%
Băng Keo Dán Nền 3M 767
165.000₫ 192.000₫ - 14%
Băng Keo Giấy 1 Mặt 3M 2308
82.000₫ 92.000₫ - 11%
Băng Keo Niêm Phong 3M 4411N Chống Nước
80.000₫ 92.000₫ - 13%
Băng Keo Nhôm 3M 425
1.290.000₫ 1.725.000₫ - 25%
Băng Keo Vải 3M 3939 Heavy Duct Tape
400.000₫ 1.725.000₫ - 77%
Băng Keo Chống Trượt 3M 630
1.500.000₫ 1.725.000₫ - 13%
Băng Keo Chống Trơn Trượt 3M 370
70.000₫ 80.500₫ - 13%
Băng Keo Chống Trơn Trượt 3M 613
90.000₫ 103.500₫ - 13%
Băng Keo Chống Trượt 3M 610
65.000₫ 73.000₫ - 11%
Băng Keo Chống Trượt 3M 220
65.000₫ 73.000₫ - 11%
Băng Keo Cách Điện 3M Scotch 130C
210.000₫ 250.000₫ - 16%
Băng Keo Trung Thế 3M Scotch 2228
390.000₫ 450.000₫ - 13%
Băng Keo Silicone Rubber Tự Kết Dính 3M Scotch 70
390.000₫ 445.000₫ - 12%
Băng Keo Vải Thủy Tinh Cách Điện 3M Scotch 27
198.000₫ 215.000₫ - 8%
Chai Xịt Cách Điện 3M 1601
410.000₫ 435.000₫ - 6%
Băng Keo Điện PVC 3M 1316
13.000₫ 15.000₫ - 13%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x