Bảng giá MŨI KHOAN TÂM Giá Rẻ Nhất

Mũi Khoan Tâm C-CD-S Yamawa phủ Carbide Loại A 60 độ
1.231.400₫ 1.368.000₫ - 10%
Mũi Khoan Tâm CD-R Yamawa Độ Xoắn Thấp Type R
170.900₫ 191.000₫ - 11%
Mũi Khoan Tâm Và Vát Mép Lỗ 90 độ PE-Q Yamawa
170.300₫ 189.000₫ - 10%
Mũi Khoan Tâm Và Vát Mép Lỗ 90 độ C-PE-Q V Yamawa
1.226.100₫ 1.362.300₫ - 10%
Mũi Khoan Tâm Và Vát Mép Lỗ 90 độ PE-QL V Yamawa
961.000₫ 1.067.700₫ - 10%
Mũi Khoan Tâm Và Vát Mép Lỗ 60 độ PE-S Yamawa
170.300₫ 189.200₫ - 10%
Mũi Khoan Tâm Và Vát Mép Lỗ 60 độ C-PE-S V Yamawa
1.666.600₫ 1.815.200₫ - 8%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x