Kìm tuốt dây

Kìm Cắt Đa Năng Fujiya FA106
625.500₫ 650.000₫ - 4%
Kìm tuốt dây Fujiya PP323B-165, PP323A-165
679.600₫ 747.000₫ - 9%
Kìm tuốt dây tự động Fujiya 8"/200mm PP707A-200
1.015.600₫ 1.096.800₫ - 7%
Kìm tuốt dây điện dây đơn Fujiya PP404-180A 180mm
1.842.400₫ 1.935.000₫ - 5%
Kìm tuốt dây điện Fujiya PP313B-165 165mm
536.400₫ 590.000₫ - 9%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x