Đầu tuýp, đầu khẩu, socket

Tone RH4H - Cần xiết lực tự động 1/2"
1.018.800₫ 1.132.000₫ - 10%
Tone RH3H - Cần xiết lực tự động 1/2"
936.500₫ 1.041.000₫ - 10%
Tone 371 - Cần xiết lực tự động 1/2" L270mm
928.400₫ 1.032.000₫ - 10%
Tone 128 - Đầu chuyển 12.7mm ra đầu 19mm
389.700₫ 433.000₫ - 10%
Tone 305 - Đầu nối dài 3/8" L75mm
203.400₫ 226.000₫ - 10%
Tone 320 - Đầu nối dài 1/2" L75mm
253.400₫ 282.000₫ - 10%
Tone 321 - Đầu nối dài 1/2" L150mm
290.700₫ 323.000₫ - 10%
Tone 306 - Đầu nối dài 3/8" L150mm Nhật Bản
228.200₫ 253.600₫ - 10%
Tone 48 - Đầu chuyển 9.5mm ra 6.35mm
249.300₫ 277.000₫ - 10%
Tone HP58 - Đầu chuyển 9.5mm ra 12.7mm
261.500₫ 290.600₫ - 10%
HP68 Tone - Đầu chuyển 12.7mm ra đầu 9.5mm
265.500₫ 295.000₫ - 10%
Tone BJ30 - Khớp cầu lắc léo 9.5mm
518.000₫ 575.600₫ - 10%
Tone BJ40 - Khớp cầu lắc léo 12.7mm
593.100₫ 659.000₫ - 10%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x