CÁCH THỨC THANH TOÁN

HÌNH THỨC THANH TOÁN TRONG KHU VỰC HÀ NỘI và TPHCM

I. Mặt hàng có sẵn trong nước:

I.1. Đối với đơn hàng dưới 20,000,000 VND (gồm VAT):

Thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng bằng tiền mặt khi nhận hàng

Chuyển khoản 100% tổng giá trị đơn hàng cho Vattucokhi247 trước khi nhận hàng.

I.2. Đối với đơn hàng trên 20,000,000 VND (gồm VAT):

Thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng bằng chuyển khoản trước khi nhận hàng.

Thanh toán trước 50% bằng chuyển khoản và 50% còn lại của tổng giá trị đơn hàng bằng chuyển khoản trước khi nhận hàng hoặc ngay sau khi nhận hàng.

Thanh toán trước 50% bằng chuyển khoản và 50% còn lại của tổng giá trị đơn hàng bằng tiền mặt khi nhận hàng.

II. Mặt hàng nhập khẩu:

II.1. Đối với đơn hàng dưới 20,000,000 VND (gồm VAT):

Chuyển khoản 100% tổng giá trị đơn hàng cho Vattucokhi247 để tiến hành nhập hàng.

II.2. Đối với đơn hàng trên 20,000,000 VND (gồm VAT):

Thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng bằng chuyển khoản để tiến hành nhập hàng.

Thanh toán trước 50% tổng giá trị đơn hàng bằng chuyển khoản để tiến hành nhập hàng và 50% còn lại bằng chuyển khoản trước khi nhận hàng hoặc ngay sau khi nhận hàng.

Thanh toán trước 50% bằng chuyển khoản và 50% còn lại của tổng giá trị đơn hàng bằng tiền mặt khi nhận hàng.

Lưu ý:

- Khách hàng vui lòng kiểm tra kĩ hàng hóa và đếm đủ tiền thối khi nhận hàng, Vattucokhi247 sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường về việc hàng hóa hư hỏng, giao thiếu hàng, sai mã hàng hay đếm thiếu tiền thối,... sau khi hoàn tất việc giao nhận hàng.

- Khách hàng sẽ chịu phí chuyển khoản (nếu có) khi thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

- Vattucokhi247 có quyền yêu cầu khách hàng ký tên và đóng mộc tròn đỏ giáp lai vào “Giấy xác nhận đặt hàng” trong quá trình đặt hàng và giao hàng.

Sau 3 đơn hàng trên 20,000,000 VND, Vattucokhi247 sẽ làm việc lại với Quý khách hàng về công nợ để hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

 

HÌNH THỨC THANH TOÁN KHU VỰC NGOÀI HÀ NỘI và TPHCM

I. Mặt hàng có sẵn trong nước:

Thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng bằng chuyển khoản trước khi nhận hàng.

Thanh toán trước 50% bằng chuyển khoản và 50% còn lại của tổng giá trị đơn hàng bằng chuyển khoản trước khi nhận hàng hoặc ngay sau khi nhận hàng.

Thanh toán trước 50% bằng chuyển khoản và 50% còn lại của tổng giá trị đơn hàng bằng tiền mặt khi nhận hàng.

II. Mặt hàng nhập khẩu:

II.1. Đối với đơn hàng dưới 20,000,000 VND (gồm VAT):

Chuyển khoản 100% tổng giá trị đơn hàng cho Vattucokhi247 để tiến hành nhập hàng.

II.2. Đối với đơn hàng trên 20,000,000 VND (gồm VAT):

Thanh toán 100% tổng giá trị đơn hàng bằng chuyển khoản để tiến hành nhập hàng.

Thanh toán trước 50% tổng giá trị đơn hàng bằng chuyển khoản để tiến hành nhập hàng và 50% còn lại bằng chuyển khoản trước khi nhận hàng hoặc ngay sau khi nhận hàng.

Thanh toán trước 50% bằng chuyển khoản và 50% còn lại của tổng giá trị đơn hàng bằng tiền mặt khi nhận hàng.

Lưu ý:

- Khách hàng vui lòng kiểm tra kĩ hàng hóa và đếm đủ tiền thối khi nhận hàng, Vattucokhi247 sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường về việc hàng hóa hư hỏng, giao thiếu hàng, sai mã hàng hay đếm thiếu tiền thối,... sau khi hoàn tất việc giao nhận hàng.

- Khách hàng sẽ chịu phí chuyển khoản (nếu có) khi thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

- Vattucokhi247 có quyền yêu cầu khách hàng ký tên và đóng mộc tròn đỏ giáp lai vào “Giấy xác nhận đặt hàng” trong quá trình đặt hàng và giao hàng.

Sau 3 đơn hàng trên 20,000,000 VND, Vattucokhi247 sẽ làm việc lại với Quý khách hàng về công nợ để hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN CÔNG TY CỔ PHẦN TOOLTECH VIỆT NAM

Tên Tài khoản: Công ty cổ phần Tooltech Việt Nam

Tài khoản: …………………

Ngân hàng: …………………….

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x