Thiết Bị Tự Động

Khởi Động Mềm Schneider ATS22C14Q (37-75kW)
24.583.000₫ 26.866.000₫ - 8%
Khởi Động Mềm Schneider ATS22C25Q (75-132kW)
38.497.000₫ 41.866.000₫ - 8%
Khởi Động Mềm Schneider ATS22D32Q (7.5-15kW)
11.774.000₫ 12.308.000₫ - 4%
Khởi Động Mềm Schneider ATS22D62Q (15-30kW)
13.357.000₫ 15.108.000₫ - 12%
Khởi Động Mềm Schneider ATS22D75Q (18.5-37kW)
15.183.000₫ 17.038.000₫ - 11%
Khởi Động Mềm Schneider ATS48C11Q (22-90kW)
25.913.000₫ 27.038.000₫ - 4%
Khởi Động Mềm Schneider ATS48C17Q (37-132kW)
36.376.000₫ 40.038.000₫ - 9%
Khởi Động Mềm Schneider ATS48C25Q (55-220kW)
48.801.000₫ 51.026.000₫ - 4%
Khởi Động Mềm Schneider ATS48C41Q (90-315kW)
72.408.000₫ 87.651.000₫ - 17%
Khởi Động Mềm Schneider ATS48D47Q (9-45kW)
16.098.000₫ 17.601.000₫ - 9%
Khởi Động Mềm Siemens 3RW4036-1BB04 (45A - 22kW/400V)
10.799.000₫ 11.601.000₫ - 7%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0986470139
x