Dao tiện ngoài

Mảnh Dao Tiện Inox KYOCERA DCMT11T308XP-PV7020
98.000₫ 106.500₫ - 8%
Mảnh Dao Tiện KYOCERA DNMG150404GP (TN6010)
99.200₫ 106.500₫ - 7%
Mảnh Dao Tiện CBN Kyocera CNMN0903, CNMN1204 (KBN900)
1.887.000₫ 2.051.000₫ - 8%
Mảnh Dao Tiện CBN Kyocera TNMN1103-TNMN1604 (KBN900)
2.428.000₫ 2.640.000₫ - 8%
Mảnh Dao Tiện CBN Kyocera CNGA1204-S01215MEW
814.000₫ 853.000₫ - 5%
Mảnh Dao Tiện CBN Kyocera CNGA1204-S00545MEP
814.000₫ 853.000₫ - 5%
Mảnh Dao Tiện CBN Kyocera CNGA1204-S01215ME
814.000₫ 853.000₫ - 5%
Mảnh Dao Tiện CBN Kyocera CNGA1204-S01730MET
814.000₫ 853.000₫ - 5%
Mảnh Dao Tiện CBN Kyocera CNGA1204-S04030MEH
814.000₫ 853.000₫ - 5%
Mảnh Dao Tiện CBN Kyocera CNGA1204-S01225SE
810.400₫ 853.000₫ - 5%
Mảnh Dao Tiện Profiling Kyocera ZBMT Series
180.000₫ 204.500₫ - 12%
Cán dao tiện ren ngoài Kyocera KTT
840.000₫ 1.007.000₫ - 17%
Cán dao tiện ren ngoài Kyocera KTTX/ S-KTTX
950.000₫ 1.140.000₫ - 17%
Cán dao tiện ren ngoài Kyocera KTN/ KTNS
1.277.200₫ 1.533.000₫ - 17%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x