Mua DAO TIỆN RÃNH NGOÀI chính hãng, giá rẻ hơn tại VATTUCOKHI247

Mảnh Dao Tiện CBN Kyocera CNGA1204-S01225SE
810.400₫ 853.000₫ - 5%
Cán dao tiện rãnh ngoài Kyocera KGH
1.588.380₫ 2.094.820₫ - 24%
Cán dao tiện rãnh ngoài Kyocera KGM
1.657.440₫ 3.360.920₫ - 51%
Cán dao tiện rãnh ngoài Kyocera KGD
1.650.000₫ 3.330.000₫ - 50%
Kyocera KTGF - Cán Dao Tiện Rãnh Ngoài Hợp Kim CNC
805.000₫ 1.200.000₫ - 33%
Cán dao tiện rãnh ngoài Kyocera KGBA
1.620.000₫ 3.470.000₫ - 53%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x