Tuốc nơ vít, tua vít, tô vít

Bộ tua vít chính xác Fujiya FPD-6S 6 chi tiết
320.000₫ 352.000₫ - 9%
Tuốc vít 2 đầu Fujiya FCSD-63
118.400₫ 130.000₫ - 9%
Tua vít đóng 4 cạnh Fujiya FTSD+3, FTSD+2, FTSD+1
135.600₫ 149.000₫ - 9%
Tuốc nơ vít đóng dẹp Fujiya FTSD-8
257.800₫ 283.500₫ - 9%
Tua vít cách điện 4 cạnh Fujiya FESD+2
152.700₫ 167.900₫ - 9%
Tua vít cách điện dẹp Fujiya FESD-6 Series
185.300₫ 203.800₫ - 9%
Bộ tuốc nơ vít chính xác Fujiya No.620
185.300₫ 203.800₫ - 9%
Bộ tuốc nơ vít chính xác Fujiya No.777
177.600₫ 195.000₫ - 9%
Bộ tuốc nơ vít chính xác Fujiya No.889
198.500₫ 218.350₫ - 9%
Tuốc nơ vít 4 cạnh Fujiya FPSD Series
160.400₫ 176.440₫ - 9%
Tuốc nơ vít dẹp Fujiya FPSD Series
175.600₫ 193.160₫ - 9%
Tuốc nơ vít đóng Fujiya 8x300mm FTSD-8-300-S
341.800₫ 385.980₫ - 11%
Tuốc nơ vít đóng Fujiya 6x100mm FTSD-6-100-S
177.600₫ 193.010₫ - 8%
Tuốc nơ vít đóng Fujiya 10x350mm FTSD-10-350-S
439.100₫ 493.010₫ - 11%
Bộ tuốc nơ vít đa năng lục giác SunFlag No.80
283.000₫ 325.500₫ - 13%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x