Kìm

Kìm Mỏ Quạ Tone AWP-300, AWP-250
1.471.100₫
VP-175 Tone - Kìm chết của nhật 175mm
549.500₫ 612.000₫ - 10%
VPL-250 Tone - Kìm chết mũi thẳng 250mm
812.200₫ 903.000₫ - 10%
RP-150G Tone - Kìm mỏ nhọn nhật bản 150mm
564.800₫ 627.600₫ - 10%
Kìm chết GPA-150 Tone 150mm
1.517.000₫ 1.685.600₫ - 10%
Kìm chết GPA-250 Tone 250mm
1.821.400₫ 2.024.000₫ - 10%
GPAL-175 Tone - Kìm chết mũi thẳng 175mm
1.821.400₫ 2.024.000₫ - 10%
Kìm cắt cáp HCC-22 Tone
540.700₫ 600.800₫ - 10%
Kìm cắt cáp HCC-38 Tone
586.600₫ 652.000₫ - 10%
CP-200 Tone Kìm kết hợp 200mm
339.300₫ 377.000₫ - 10%
Kìm Mỏ Quạ Tone AWP-175
805.000₫ 1.066.000₫ - 24%
Bộ Kìm Đa Năng Holex 700000 4 chi tiết
1.652.000₫ 1.995.000₫ - 17%
Bộ Kìm Đa Năng Holex 700108 4 chi tiết
1.489.000₫ 1.678.000₫ - 11%
Kìm cắt mini Fujiya GMN-110S 4.5''/110mm
236.400₫ 260.000₫ - 9%
Kìm cắt mini Fujiya MP11-100 4''/100mm
366.500₫ 403.000₫ - 9%
Kìm cắt mini Fujiya 12S-120 4.7"/120mm
320.700₫ 353.000₫ - 9%
Kìm cắt tiêu chuẩn Fujiya 60S-125 5''/125mm
261.600₫ 288.000₫ - 9%
Kìm cắt tiêu chuẩn Fujiya 60S-150 6"/150mm
275.000₫ 302.400₫ - 9%
Kìm cắt Fujiya 70H-175 7"/175mm
353.000₫ 388.000₫ - 9%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x