Kìm cắt nhựa

Kìm cắt nhựa lưỡi cong Fujiya 175mm 90-175
421.800₫ 463.980₫ - 9%
Kìm cắt nhựa lưỡi bằng Fujiya 200mm 90A-200
532.700₫ 585.970₫ - 9%
Kìm cắt nhựa lưỡi cong Fujiya 90S-Series
396.400₫ 436.040₫ - 9%
Kìm cắt nhựa Fujiya 920-125
523.100₫ 575.410₫ - 9%
Kìm cắt nhựa Fujiya 90CS-125 5”/125mm
523.100₫ 575.410₫ - 9%
Kìm cắt nhựa Fujiya 90PMA-150 6''/150mm
588.000₫ 646.800₫ - 9%
Kìm cắt nhựa Fujiya lưỡi bằng dòng GPN
261.800₫ 287.980₫ - 9%
Kìm cắt nhựa kỹ thuật Fujiya dòng PP90
418.200₫ 460.020₫ - 9%
Kìm cắt nhựa sát rìa sản phẩm Fujiya 910-
478.200₫ 528.000₫ - 9%
Kìm cắt nhựa lưỡi tròn Fujiya APN-125RS
198.200₫ 220.000₫ - 10%
Kìm cắt nhựa Kingtony 6921-07 (178mm)
340.000₫ 368.000₫ - 8%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0986470139
x