Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm.
 • Giải đáp thắc mắc của khách hàng.
 • Cung cấp thông tin mới nhất về sản phẩm và dịch vụ.
 • Nâng cấp nội dung và giao diện website.
 • Thực hiện các khảo sát và quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Thông tin cá nhân được sử dụng trong phạm vi chính sách bảo mật đã đề ra.
 • Liên hệ trực tiếp với khách hàng qua các hình thức như thư ngỏ, đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin kỹ thuật và bảo mật.
 • Gửi thư định kỳ về sản phẩm, dịch vụ mới, sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Thông tin cá nhân được lưu trữ đến khi hết giai đoạn bảo hành của sản phẩm cuối cùng khách hàng mua, hoặc 1 năm nếu không có chính sách bảo hành.
 • Trong các trường hợp khác, thông tin được lưu trữ để tạo thuận lợi cho các giao dịch mua hàng trong tương lai.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

 • Thông tin cá nhân không được tiết lộ ra ngoài, trừ các trường hợp:
  • Thuê đơn vị nghiên cứu thị trường.
  • Yêu cầu của cơ quan pháp luật.
  • Bảo vệ quyền lợi chính đáng của Vattucokhi247.com trước pháp luật.
  • Tình huống khẩn cấp bảo vệ an toàn cá nhân.

5. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

 • Đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Vattucokhi247.com
 • Địa chỉ liên hệ: (Cung cấp cụ thể địa chỉ và thông tin liên lạc)
 • Cách thức liên hệ: Qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên website để hỏi về hoạt động thu thập và xử lý thông tin cá nhân.

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân:

 • Người tiêu dùng có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình thông qua các liên kết thích hợp trên website.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại:

 • Mọi khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi sẽ được tiếp nhận và giải quyết thông qua địa chỉ liên hệ của Vattucokhi247.com.
 • Chính sách bảo mật này phải được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân:

 • Sử dụng nhiều công nghệ bảo mật như PCI, SSL để bảo vệ thông tin không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
 • Khuyến cáo khách hàng bảo mật thông tin mật khẩu và đăng xuất khỏi hệ thống khi sử dụng máy tính chung.

Quyền lợi khách hàng:

 • Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, sửa sai hoặc ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân cho mục đích tiếp thị bất cứ lúc nào.

 

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0986470139
x