Thước Thủy

Nivo Thanh Insize 4903-150A 150mm 0.02mm
2.454.000₫ 2.524.000₫ - 3%
Nivo Thanh Insize 4903-200A 200mm 0.02mmA
2.714.000₫ 2.754.000₫ - 1%
Nivo Thanh Insize 4903-300A 300mm 0.02mm
3.133.000₫ 3.145.000₫ -1%
Nivo Cân Bằng Điện Tử Insize 2173-360
1.023.500₫ 1.045.500₫ - 2%
Nivo Điện Tử Và Đo Góc Kết Hợp Insize 2178-1
1.194.000₫ 1.234.000₫ - 3%
Thước thủy Fujiya có từ TG-68M-series
855.300₫ 940.800₫ - 9%
Thước thủy bỏ túi Fujiya TG-SHK13B
605.500₫ 666.000₫ - 9%
Nivo khung Mitutoyo 960-703
Liên hệ
Thước nivo điện tử Niigata BB-180
2.378.000₫ 2.520.600₫ - 6%
Thước nivo đồng hồ 0-90 độ Niigata LM-90
554.000₫ 587.200₫ - 6%
Thước nivo đồng hồ 360 độ Niigata LM-360
684.000₫ 759.200₫ - 10%
Thước nivo đồng hồ 0-180 độ Niigata DSR-MG
333.000₫ 366.300₫ - 9%
Thước nivo đồng hồ 0-180 độ Niigata DSR-ST
333.000₫ 366.300₫ - 9%
Thước nivo đo tâm Niigata LP-360
6.659.000₫ 6.992.000₫ - 5%
Thước thủy bỏ túi Niigata ML-100KB 10cm
297.000₫ 326.700₫ - 9%
Thước thủy bỏ túi Niigata ML-150KB 15cm
382.000₫ 416.400₫ - 8%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x