Thiết Bị Đo Điện, Điện Tử

Bộ Đồng Hồ Vạn Năng Fluke 287/FVF
22.000.000₫ 23.200.000₫ - 5%
Đồng Hồ Vạn Năng Hiệu Dụng Fluke 87V MAX
11.924.000₫ 14.432.000₫ - 17%
Đồng Hồ Vạn Năng FLUKE 87-5 (Fluke 87V)
12.331.000₫ 13.564.100₫ - 9%
Đồng Hồ Vạn Năng Mặt Số Fluke 17B+
3.450.000₫ 3.709.000₫ - 7%
Ampe Kìm AC/DC Hiệu Dụng Thực Fluke 376
11.700.000₫ 12.720.000₫ - 8%
Ampe kìm số điện tử AC Fluke 305 Giá Rẻ
1.760.000₫ 2.000.000₫ - 12%
Ampe kìm Fluke 303 số điện tử AC
1.760.000₫ 2.000.000₫ - 12%
Ampe kìm Fluke 302+ số điện tử AC
1.760.000₫ 2.000.000₫ - 12%
Ampe Kìm AC Hioki CM3291 2000A có True RMS
3.800.000₫ 4.086.000₫ - 7%
Ampe Kìm Đo Dòng Dò AC Hioki CM4141
6.350.000₫ 6.905.000₫ - 8%
Ampe Kìm AC Hioki CM4142 2000A có True RMS, Bluetooth
7.400.000₫ 7.789.000₫ - 5%
Ampe Kìm Đo AC/DC Hioki CM4375 loại 1000A có True RMS
9.700.000₫ 10.543.000₫ - 8%
Ampe Kìm Đo AC/DC Hioki CM4376
10.800.000₫ 11.250.000₫ - 4%
Ampe Kìm Đo Dòng AC Hioki CM3281
2.040.000₫ 2.150.000₫ - 5%
Ampe Kìm miliamp Fluke 771
25.010.700₫
Ampe Kìm Milliamp Fluke 772
36.880.800₫
Ampe Kìm Fluke 773
42.600.000₫
Ampe Kìm AC/DC Kyoritsu Kewsnap 203
1.890.000₫ 2.100.000₫ - 10%
Ampe Kìm Hioki 3293-50
6.696.000₫ 6.960.000₫ - 4%
Ampe kìm Hioki 3285-20
10.633.000₫ 11.200.000₫ - 5%
Ampe kìm Hioki 3285 2000A
10.380.000₫ 10.926.000₫ - 5%
Ampe Kìm AC/DC Hioki 3284
11.010.000₫ 11.468.000₫ - 4%
Ampe Kìm Hioki 3283 Nhật Bản
10.050.000₫ 10.690.000₫ - 6%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x