Thước Căn Lá

Bộ thước căn lá Niigata 172MA 0.03-0.2mm 9 lá
182.000₫ 203.800₫ - 11%
Bộ thước căn lá Niigata 100MR 0.03-0.40mm 10 lá
356.000₫ 398.700₫ - 11%
Bộ thước căn lá Niigata 100MY 0.03-1.00mm 19 lá
635.000₫ 736.600₫ - 14%
Thước căn lá Niigata đo khe hở 9 lá 172ME
615.000₫ 688.800₫ - 11%
Thước căn lá Niigata đo khe hở 10 lá 100MK
396.000₫ 444.000₫ - 11%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x