Dao tiện ren ngoài

Cán dao tiện ren lỗ trong Kyocera SIN/ CIN
1.380.000₫ 1.656.000₫ - 17%
Cán dao tiện ren ngoài Kyocera KTT
840.000₫ 1.007.000₫ - 17%
Cán dao tiện ren ngoài Kyocera KTTX/ S-KTTX
950.000₫ 1.140.000₫ - 17%
Cán dao tiện ren ngoài Kyocera KTN/ KTNS
1.277.200₫ 1.533.000₫ - 17%
Mảnh dao tiện ren ngoài C.P.T Carmex Israel
133.400₫ 148.000₫ - 10%
Cán dao tiện ngoài SER 25 25 M22U C.P.T Carmex
1.189.100₫ 1.320.000₫ - 10%
Cán dao tiện ngoài SER 20 20 K16 C.P.T Carmex
989.800₫ 1.098.678₫ - 10%
Cán dao tiện ngoài SER 25 25 M16 C.P.T Carmex
1.043.500₫ 1.158.300₫ - 10%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x