Dao tiện ren lỗ

Cán dao tiện ren lỗ trong Kyocera KITG
2.110.000₫ 2.540.000₫ - 17%
Mảnh dao tiện ren trong C.P.T Carmex Israel
133.400₫ 148.000₫ - 10%
Cán dao tiện trong SIR 0020 P16 C.P.T
1.127.200₫ 1.262.500₫ - 11%
Cán dao tiện trong SIR 0025 R16 C.P.T
1.153.700₫ 1.292.000₫ - 11%
Cán dao tiện trong SIR 0016 P16 C.P.T
1.070.900₫ 1.188.700₫ - 10%
Cán dao tiện trong SIR 0020 P22 C.P.T
1.153.700₫ 1.292.000₫ - 11%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x