Dao tiện lỗ

Mảnh Dao Tiện Profiling Kyocera ZBMT Series
180.000₫ 204.500₫ - 12%
Cán dao tiện ren lỗ trong Kyocera KITG
2.110.000₫ 2.540.000₫ - 17%
Cán dao tiện ren lỗ trong Kyocera SIN/ CIN
1.380.000₫ 1.656.000₫ - 17%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x