Dao chamfer

Mũi khoan tâm 1 đầu Yamawa AUCDS 1.5 X 60゚X 5
105.000₫ 125.000₫ - 16%
Mũi khoan tâm 1 đầu Yamawa AUCES 1.5 X 60°X 5
105.000₫ 125.000₫ - 16%
Mũi khoan tâm R 2 đầu Yamawa CEIR 2 X R6.3 X 5
103.000₫ 123.000₫ - 16%
Bộ dao khắc chữ CNC Nine9 00-99619-V045-03K-32 45 độ
3.004.300₫ 3.334.700₫ - 10%
Bộ dao khắc chữ CNC Nine9 00-99619-V060-03K-32 60 độ
3.004.300₫ 3.334.700₫ - 10%
Cán dao khắc chữ CNC Nine9 00-99619-V045-06L
2.520.000₫ 2.772.000₫ - 9%
Mũi khoan tâm gắn mảnh Nine9 form A
655.000₫ 727.000₫ - 10%
Mũi khoan gắn mảnh Nine9 form A+B
731.000₫ 804.000₫ - 9%
Mũi khoan tâm Yamawa CE-S 60 độ
129.000₫ 135.500₫ - 5%
Mũi khoan tâm Yamawa CE-S V 60 độ phủ TiN
411.200₫ 431.700₫ - 5%
Mũi khoan tâm Yamawa CE-Q 90 độ
158.600₫ 166.500₫ - 5%
Mũi khoan tâm Yamawa CE-SL 60 độ loại dài
602.000₫ 632.100₫ - 5%
Mũi khoan tâm Yamawa CD-S 60 độ
141.700₫ 148.800₫ - 5%
Mũi khoan tâm Yamawa CD-Q 90 độ
183.000₫ 192.150₫ - 5%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x