Thước Lá

Thước lá inox Niigata kaidan 30cm CU-30KD
180.000₫ 192.000₫ - 6%
Thước lá inox mạ nhũ bạc Niigata series SV
58.000₫ 64.900₫ - 11%
Thước lá inox 15cm Niigata ST-150
52.000₫ 58.000₫ - 10%
Thước lá inox 30cm Niigata ST-300
52.000₫ 58.000₫ - 10%
Thước lá inox 60cm Niigata ST-600
291.000₫ 325.900₫ - 11%
Thước lá inox 1m Niigata ST-1000
549.000₫ 615.000₫ - 11%
Thước lá inox 2m Niigata ST-2000
1.830.000₫ 2.086.200₫ - 12%
Thước lá inox 1.5m Niigata ST-1500
1.464.000₫ 1.537.200₫ - 5%
Thước lá inox 300m Niigata vạch kaidan ST-300KD
160.000₫ 188.800₫ - 15%
Thước lá inox 600m Niigata vạch kaidan ST-600KD
393.000₫ 455.800₫ - 14%
Thước lá inox 1m Niigata vạch kaidan ST-1000KD
732.000₫ 841.800₫ - 13%
Thước lá inox 1.5m Niigata vạch kaidan ST-1500KD
2.803.000₫ 3.083.300₫ - 9%
Thước lá inox 2m Niigata vạch kaidan ST-2000KD
3.717.000₫ 4.088.700₫ - 9%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x