Đồng Hồ So Điện Tử

Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-391B 0~12.7mm
5.870.000₫ 6.180.000₫ - 5%
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-474B 0~25.4mm 0.01mm
5.845.000₫ 6.642.000₫ - 12%
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-491B 0~50.8mm
8.530.000₫ 8.980.000₫ - 5%
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-552E 0-25mm 0.001mm
10.540.000₫ 11.000.000₫ - 4%
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-561E 0-30.4mm 0.001mm
10.430.000₫ 11.484.000₫ - 9%
Đồng hồ so điện tử Mitutoyo 543-563E 0-60.9mm 0.001mm
12.640.000₫ 13.926.000₫ - 9%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x