Dao tiện cắt đứt

Cán dao cắt đứt KYOCERA KTKFL 1212JX16SB
1.612.000₫ 1.966.000₫ - 18%
Cán dao cắt đứt 20x20 KYOCERA KTKFL 2020JX16
2.065.650₫ 2.520.000₫ - 18%
Cán dao cắt đứt 16x16 KYOCERA KTKFR 1616JX12Y
2.148.000₫ 2.527.000₫ - 15%
Thân dao tiện cắt đứt Kyocera KPKB32-2JCT
3.172.500₫ 3.650.000₫ - 13%
Thân dao tiện cắt đứt Kyocera KTKBR 329S
3.055.000₫ 3.513.000₫ - 13%
Thân dao tiện cắt đứt Kyocera KPKB32-3JCT
3.176.000₫ 3.653.000₫ - 13%
Thân dao tiện cắt đứt Kyocera KPKB32-4
2.005.500₫ 2.306.500₫ - 13%
Thân dao tiện cắt đứt Kyocera KPKB32-4JCT
3.176.000₫ 3.748.000₫ - 15%
Cán Dao tiện cắt đứt Kyocera KPK
1.527.000₫ 1.909.000₫ - 20%
Cán Dao tiện cắt đứt Kyocera KTKB, KTKH
989.000₫ 1.216.500₫ - 19%
Cán dao tiện cắt đứt Kyocera KTKF
1.532.000₫ 1.920.000₫ - 20%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x