Kéo cắt

Kéo cắt cáp điện lực Fujiya 610-170 170mm
368.500₫ 405.300₫ - 9%
Kéo kỹ thuật điện Fujiya FM03-180 7"/180mm
614.700₫ 676.000₫ - 9%
Kéo kỹ thuật điện Fujiya FM04-180N 7"/180mm
400.900₫ 440.000₫ - 9%
Kéo cắt tôn mũi thẳng Fujiya BKB-180M 180mm
893.500₫ 982.800₫ - 9%
Kéo cắt cành Nhật Fujiya 178mm FBH-03
866.200₫ 953.000₫ - 9%
Kéo cắt cành Nhật Fujiya 180mm BH-04
866.200₫ 953.000₫ - 9%
Kéo cắt cành Nhật Fujiya siêu sắc 200mm FBH-05
1.300.000₫ 1.450.000₫ - 10%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x