Dao cắt ống

TBC-30 Tone - Dao cắt ống đồng 3~32mm
1.250.000₫ 1.505.000₫ - 17%
Dao cắt ống đồng Fujiya RTC-23 23mm
856.400₫ 907.800₫ - 6%
Lưỡi cắt ống Inox Fujiya dùng cho RTC-23
192.700₫ 212.000₫ - 9%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x