Thiết bị đo lường

Đồng hồ so chân gập Noga NF1000 0-0.8mm 0.01mm
980.000₫ 1.120.000₫ - 12%
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-444-10E
2.445.000₫ 2.600.000₫ - 6%
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-471-10E 0~0.14mm
2.090.000₫ 2.250.000₫ - 7%
Đồng hồ so chân gập Mitutoyo 513-474-10E
1.610.000₫ 1.695.000₫ - 5%
Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2109S-10
1.110.000₫ 1.250.000₫ - 11%
Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2110S-10
1.850.000₫ 2.020.000₫ - 8%
Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2119S-10
1.850.000₫ 2.020.000₫ - 8%
Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 1040S
1.240.000₫ 1.350.000₫ - 8%
Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 1044S
840.000₫ 920.000₫ - 9%
Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2046S
1.520.000₫ 1.740.000₫ - 13%
Đồng hồ so cơ khí IP64 Mitutoyo 2046S-60
1.520.000₫ 1.740.000₫ - 13%
Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2046SB
580.000₫ 592.000₫ - 2%
Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2050S
1.245.000₫ 1.602.000₫ - 22%
Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2050S-19
1.245.000₫ 1.602.000₫ - 22%
Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2052S
1.620.000₫ 1.812.000₫ - 11%
Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 2052S-19
1.800.000₫ 2.121.000₫ - 15%
Đồng hồ so cơ khí Mitutoyo 3058S-19
2.230.000₫ 2.420.000₫ - 8%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x