Thiết bị đo lường

Đồng Hồ Vạn Năng FLUKE 87-5 (Fluke 87V)
10.538.000₫ 11.454.500₫ - 8%
Đồng Hồ Vạn Năng Mặt Số Fluke 15B+
2.460.000₫ 2.674.000₫ - 8%
Đồng Hồ Vạn Năng Mặt Số Fluke 17B+
3.450.000₫ 3.709.000₫ - 7%
Thước Đo Góc Vạn Năng Điện Tử Mitutoyo 187-907
3.630.000₫ 3.993.000₫ - 9%
Thước Đo Góc Vạn Năng Điện Tử Mitutoyo 187-502
15.680.000₫ 17.248.000₫ - 9%
Panme Cơ Đầu Nhọn 15 Độ Mitutoyo 112-153
1.940.000₫ 2.114.000₫ - 8%
Panme Cơ Đầu Nhọn 30 Độ Mitutoyo 112-201
1.630.000₫ 1.810.000₫ - 10%
Panme Đo Rãnh Cơ Khí Mitutoyo 122-111 Kiểu B
2.880.000₫ 3.200.000₫ - 10%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x