Kìm cắt

Kìm Cắt Đa Năng Fujiya FA106
625.500₫ 650.000₫ - 4%
Kìm cắt cáp HCC-22 Tone
540.700₫ 600.800₫ - 10%
Kìm cắt cáp HCC-38 Tone
586.600₫ 652.000₫ - 10%
CP-200 Tone Kìm kết hợp 200mm
339.300₫ 377.000₫ - 10%
Kìm cắt mini Fujiya GMN-110S 4.5''/110mm
236.400₫ 260.000₫ - 9%
Kìm cắt mini Fujiya MP11-100 4''/100mm
366.500₫ 403.000₫ - 9%
Kìm cắt mini Fujiya 12S-120 4.7"/120mm
320.700₫ 353.000₫ - 9%
Kìm cắt tiêu chuẩn Fujiya 60S-125 5''/125mm
261.600₫ 288.000₫ - 9%
Kìm cắt tiêu chuẩn Fujiya 60S-150 6"/150mm
275.000₫ 302.400₫ - 9%
Kìm cắt Fujiya 70H-175 7"/175mm
353.000₫ 388.000₫ - 9%
Kìm cắt Fujiya GKN-150 6"/150mm
232.700₫ 256.000₫ - 9%
Kìm cắt đa năng Fujiya FA106, FA101
625.500₫ 688.000₫ - 9%
Kìm cắt mini Fujiya MP1-125 5"/125mm
358.000₫ 394.000₫ - 9%
Kìm cắt dây thép Fujiya HWC-6
647.300₫ 712.000₫ - 9%
Kìm điện Fujiya dòng AP
210.900₫ 231.900₫ - 9%
Kìm cắt cáp Fujiya ACC Series
172.700₫ 189.900₫ - 9%
Kìm cắt nhựa lưỡi bằng Fujiya Series APN-...FS
198.200₫ 218.000₫ - 9%
Kìm cắt mini Fujiya ATMN-120S 4.7"/120mm
218.200₫ 240.000₫ - 9%
Kìm cắt mini Fujiya Series AMN lưỡi mỏng
198.200₫ 218.000₫ - 9%
Kìm cắt mini Fujiya FMN-125HS 5"/125mm
194.500₫ 213.900₫ - 9%
Kìm cắt cáp Fujiya GCC-150 6"/150mm
280.700₫ 308.770₫ - 9%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x