Kìm cắt

Kìm cắt mini Fujiya GMN-110S 4.5''/110mm
236.400₫ 260.000₫ - 9%
Kìm cắt mini Fujiya MP11-100 4''/100mm
366.500₫ 403.000₫ - 9%
Kìm cắt mini Fujiya 12S-120 4.7"/120mm
320.700₫ 353.000₫ - 9%
Kìm cắt tiêu chuẩn Fujiya 60S-125 5''/125mm
261.600₫ 288.000₫ - 9%
Kìm cắt tiêu chuẩn Fujiya 60S-150 6"/150mm
275.000₫ 302.400₫ - 9%
Kìm cắt Fujiya 70H-175 7"/175mm
353.000₫ 388.000₫ - 9%
Kìm cắt Fujiya GKN-150 6"/150mm
232.700₫ 256.000₫ - 9%
Kìm cắt đa năng Fujiya FA106, FA101
625.500₫ 688.000₫ - 9%
Kìm cắt mini Fujiya MP1-125 5"/125mm
358.000₫ 394.000₫ - 9%
Kìm cắt dây thép Fujiya HWC-6
647.300₫ 712.000₫ - 9%
Kìm điện Fujiya dòng AP
210.900₫ 231.900₫ - 9%
Kìm cắt cáp Fujiya ACC Series
172.700₫ 189.900₫ - 9%
Kìm cắt nhựa lưỡi bằng Fujiya Series APN-...FS
198.200₫ 218.000₫ - 9%
Kìm cắt mini Fujiya ATMN-120S 4.7"/120mm
218.200₫ 240.000₫ - 9%
Kìm cắt mini Fujiya Series AMN lưỡi mỏng
198.200₫ 218.000₫ - 9%
Kìm cắt mini Fujiya FMN-125HS 5"/125mm
194.500₫ 213.900₫ - 9%
Kìm cắt cáp Fujiya GCC-150 6"/150mm
280.700₫ 308.770₫ - 9%
Kìm cắt cáp Fujiya GCC-200 8"/200mm
328.400₫ 361.240₫ - 9%
Kìm cắt Fujiya 460S-... lưỡi tròn carbide
1.155.100₫ 1.270.610₫ - 9%
Kìm cắt Fujiya 505-150 góc nghiêng 150mm
389.100₫ 428.010₫ - 9%
Kìm cắt Fujiya 50A-150 góc nghiêng 150mm
521.300₫ 573.430₫ - 9%
Kìm cắt Fujiya 50A-175 góc nghiêng 175mm
540.400₫ 594.440₫ - 9%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x