Đầu nối dài, đẩu chuyển tuýp

Tone 128 - Đầu chuyển 12.7mm ra đầu 19mm
389.700₫ 433.000₫ - 10%
Tone 305 - Đầu nối dài 3/8" L75mm
203.400₫ 226.000₫ - 10%
Tone 320 - Đầu nối dài 1/2" L75mm
253.400₫ 282.000₫ - 10%
Tone 321 - Đầu nối dài 1/2" L150mm
290.700₫ 323.000₫ - 10%
Tone 306 - Đầu nối dài 3/8" L150mm Nhật Bản
228.200₫ 253.600₫ - 10%
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0986470139
x