Vật Tư Cơ Khí 247

Cơ cầu bẻ phoi của chip tiện, sự lựa chọn cơ cấu bẻ phoi phù hợp

Cơ cấu bẻ phoi (chipbreaker) của lưỡi cắt (insert) là một phần quan trọng nhằm kiểm soát quá trình tạo ra mảnh phoi khi tiện. Cơ cấu này được thiết kế để tạo ra các mảnh chip có kích thước và hình dạng mong muốn, đồng thời giúp kiểm soát và quản lý quá trình cắt. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về cơ cấu bẻ phoi và những điều cần lưu ý khi lựa chọn:

Cơ Cấu Bẻ Phoi:

 1. Góc Bẻ Phoi (Breaker Angle):

  • Góc này là góc tạo ra giữa bề mặt bẻ phoi và hướng tiến của lưỡi cắt. Góc này quyết định hình dạng và chiều dài của mảnh chip.
 2. Góc Bám Dính (Rake Angle):

  • Góc này đo lường sự nghiêng của bề mặt bẻ phoi so với phương vuông góc với mặt cắt. Nó ảnh hưởng đến sự dễ dàng của quá trình cắt.
 3. Góc Đầu (Lead Angle):

  • Góc này đo lường sự nghiêng của mặt cắt so với phương vuông góc với hướng tiến của lưỡi cắt. Góc này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất cắt và kiểm soát chip.

Lưu Ý Khi Lựa Chọn Cơ Cấu Bẻ Phoi:

 1. Vật Liệu Gia Công:

  • Loại vật liệu cần tiện sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn cơ cấu bẻ phoi. Ví dụ, khi tiện vật liệu dễ gia công như nhôm, có thể chọn góc bẻ phoi lớn hơn để tạo ra chip dài và mỏng.
 2. Gia Công Thô Tinh:

  • Trong gia công thô tinh, cần kiểm soát chip để tránh tình trạng rối và làm suy giảm hiệu suất cắt. Do đó, lựa chọn cơ cấu bẻ phoi phải cân nhắc giữa việc tạo ra chip dài và kiểm soát hiệu suất.
 3. Tốc Độ Cắt và Áp Lực Cắt:

  • Cần điều chỉnh cơ cấu bẻ phoi phù hợp với tốc độ cắt và áp lực cắt. Điều này giúp kiểm soát mảnh chip và tránh các vấn đề như mài mòn quá mức.
 4. Hình Dạng Mảnh Chip Mong Muốn:

  • Lựa chọn cơ cấu bẻ phoi phải dựa trên hình dạng mong muốn của mảnh chip. Đối với gia công thô tinh, có thể cần tạo ra mảnh chip ngắn và dày để dễ quản lý.
 5. Kiểm Soát Nhiệt Độ:

  • Góc bẻ phoi cũng có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ phôi và dụng cụ cắt. Cần lựa chọn cơ cấu bẻ phoi để kiểm soát hiệu quả nhiệt độ trong quá trình gia công.

Lựa chọn cơ cấu bẻ phoi phù hợp đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về loại vật liệu, điều kiện gia công, và yêu cầu cụ thể của quá trình tiện.

Bạn đang xem: Cơ cầu bẻ phoi của chip tiện, sự lựa chọn cơ cấu bẻ phoi phù hợp
Bài trước Bài sau
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x