Vật Tư Cơ Khí 247

Danh sách Dao Tiện Rãnh + Cắt Đứt - Khuyến mãi - Tháng 4 - năm 2024

Tên hàng Đơn giá
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt PCD; GDGS3020N-020NB-KPD001 774,581
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt PCD; GMN4-KPD010 840,400
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt: FMM40-04-PR915 39,500
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt: FMN3-KW10 55,360
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt: TGF32L120-010-PR1215 11,073
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; FMN5-TN90 68,319
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GB32R050-KW10 66,159
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GB32R125-KW10 66,159
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GB32R200-KW10 66,159
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GB32R250-KW10 66,159
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GB43R145-KW10 84,233
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GBA43R175-020-PR905 104,458
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GBA43R195-020-PR1115 105,141
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GBA43R195-020-PR905 102,649
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GBA43R250-010-PR1215 (MIN) 105,114
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GBA43R250-125R-PR1115 145,618
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GBA43R400-200R-KW10 115,268
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GBA43R400-200R-PR1115 145,618
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GBA43R480-040-TN90 84,233
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GBF32R165-010-PR1215 84,651
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GBF32R165-010-PR1215 84,651
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GDG3020N-005PG-PR1535 144,196
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GDM2020L-003PF-15D-PR1225 87,416
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GEL150-010C-GW15 47,500
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GEL150-010C-TN6020 46,500
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GER150-010C-GW15 47,500
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GER300-020E-GW15 106,741
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GMM1520-MT-PR915 69,910
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GMM1520-MT-PR930 71,698
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GMM2020R-MT-15D-CR9025 72,070
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GMM2520-TMR-PR1115 70,024
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GMM3015-040V-PR915 118,982
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GMM4020-080MW-PR915 121,817
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GMM5020-080V-CR9025 18,643
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GVFR250-020A-PR930 109,697
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GVR300-150BR-TC60M 114,585
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GVR300-150BR-TN90 114,812
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; GVR400-020B-PR1225 105,945
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; LS2240530C1.TN35 139,821
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; MLG2040L UTi20T 72,282
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; PENTA 24R200J15D IC1008 300,000
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; R015.2515-20 IC228 950,000
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; XGBA43R100-020-DMW-PR1115 51,500
Lưỡi dao tiện rãnh+cắt; XGBA43R150-020-PR1215 51,500
   
Thân dao tiện rãnh lỗ phi 25: KIGML3225B-4V 1,103,216
Thân dao tiện rãnh mặt đầu; KGDFL2525M100-4B-Z 1,021,932
Thân dao tiện rãnh mặt đầu; KGDFR2525X50-3BS 1,066,272
Thân dao tiện rãnh ngoài: KGBFL1010JX-16F 116,437
Thân dao tiện rãnh ngoài: KGBFL1212JX-16F 116,423
Thân dao tiện rãnh ngoài: KGBFL1616JX-16F 116,437
Thân dao tiện rãnh ngoài: KGDL2020K-5T17 676,644
Thân dao tiện rãnh ngoài: KGMR2020K-4 770,944
Thân dao tiện rãnh ngoài: S20K-KGBFL16 958,595
Thân dao tiện rãnh ngoài; KFMSR2020K3550-5 1,156,075
Thân dao tiện rãnh ngoài; KGBAL2525M22-35 485,506
Thân dao tiện rãnh ngoài; KGBAR2525M22-35 485,506
Thân dao tiện rãnh ngoài; KGBR2525M22-35 509,833
Thân dao tiện rãnh ngoài; KGDL2020K-4T20 660,907
Thân dao tiện rãnh ngoài; KGDL2525M-2T06 765,025
Thân dao tiện rãnh ngoài; KGDR1010JX-2.4 713,311
Thân dao tiện rãnh ngoài; KGMR1616JX-3 740,252
Thân dao tiện rãnh ngoài; KGMR2525M-5 880,868

 

Đặt hàng qua SHOPEE tại đây!

Bạn đang xem: Danh sách Dao Tiện Rãnh + Cắt Đứt - Khuyến mãi - Tháng 4 - năm 2024
Bài trước
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x