Vật Tư Cơ Khí 247

Điều chỉnh góc cắt cho dao cắt kim loại

Điều chỉnh góc cắt cho dao cắt kim loại là một bước quan trọng để đảm bảo hiệu suất cắt tốt nhất. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản về cách điều chỉnh góc cắt cho dao cắt kim loại:

Bước 1: Chuẩn bị Dụng Cụ

 1. Kính bảo hộ: Đảm bảo đeo kính bảo hộ để bảo vệ mắt khỏi bụi kim loại và mảnh vụn trong quá trình điều chỉnh.

 2. Goniometer hoặc Goniometer Protractor: Sử dụng goniometer để đo và điều chỉnh góc cắt.

 3. Ống đo laser hoặc dụng cụ đo góc: Đối với những công việc chính xác, có thể sử dụng ống đo laser hoặc các dụng cụ đo góc chính xác.

Bước 2: Xác Định Góc Cắt Mong Muốn

 1. Tính Toán Góc Cắt: Dựa vào vật liệu kim loại cần cắt, tốc độ cắt, và điều kiện làm việc, tính toán góc cắt tối ưu. Thông thường, góc cắt cho dao cắt kim loại là khoảng 60-90 độ.

Bước 3: Đo Góc Cắt Hiện Tại

 1. Sử Dụng Goniometer: Đặt goniometer lên lưỡi cắt và đo góc hiện tại của dao.

 2. Đo Bằng Cách Quan Sát: Nếu không có goniometer, bạn có thể quan sát lưỡi cắt và sử dụng một dụng cụ đo để xác định góc tương đối.

Bước 4: Điều Chỉnh Góc Cắt

 1. Lợi Dụng Hệ Thống Điều Chỉnh: Một số máy tiện có hệ thống điều chỉnh góc cắt tích hợp. Nếu có, sử dụng nó để điều chỉnh góc cắt.

 2. Dùng Dụng Cụ Điều Chỉnh: Nếu không có hệ thống tự động, sử dụng dụng cụ điều chỉnh để điều chỉnh góc cắt. Đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy tiện.

Bước 5: Kiểm Tra và Hiệu Chuẩn

 1. Kiểm Tra Trên Mẫu Kim Loại: Sử dụng một mẫu kim loại không cần thiết để kiểm tra dao cắt sau khi điều chỉnh góc. Điều chỉnh nếu cần thiết và kiểm tra lại.

 2. Hiệu Chuẩn Đúng Đắn: Đảm bảo rằng dao cắt đã được hiệu chuẩn đúng đắn trước khi bắt đầu công việc thực tế.

Lưu Ý Quan Trọng:

 • Đảm Bảo Đảm An Toàn: Luôn luôn giữ an toàn trong quá trình điều chỉnh dao cắt. Sử dụng bảo hộ và tuân thủ các quy tắc an toàn.

 • Kiểm Tra Định Kỳ: Thực hiện kiểm tra và điều chỉnh góc cắt định kỳ để đảm bảo hiệu suất tốt nhất của dao cắt.

 • Sử Dụng Dụng Cụ Chính Xác: Đối với các công việc đòi hỏi độ chính xác cao, hãy sử dụng các dụng cụ đo chính xác như ống đo laser.

Bạn đang xem: Điều chỉnh góc cắt cho dao cắt kim loại
Bài trước Bài sau
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x