Vật Tư Cơ Khí 247

Phoi gia công tiện và các yếu tố ảnh hưởng đến phoi

Hình Dạng và Những Yếu Tố Ảnh Hưởng Trong Gia Công

Khi thực hiện quá trình gia công trên các vật liệu cứng giòn như gang, đồng, và thép, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hình dạng của Phoi vụn. Những yếu tố này bao gồm tốc độ cắt thấp, góc cắt nhỏ, tốc độ tiến dao lớn và lực ma sát lớn giữa các dụng cụ cắt. Dưới đây là mô tả về hình dạng và tác động của Phoi vụn trong quá trình gia công.

1. Phoi vụn: Hình Dạng và Tác Động:

Phoi vụn là kết quả của quá trình cắt, xuất hiện dưới dạng các mảnh vật liệu rời rạc. Những mảnh này có nhiều hình dạng khác nhau và thường không liên kết hoặc liên kết với nhau rất yếu. Hình dạng của Phoi vụn có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố gia công khác nhau.

2. Các Hình Dạng Phoi Khác Nhau:

a. Phoi xếp:

Trong quá trình gia công vật liệu Phôi có độ cứng vừa phải, ít độ dẻo, và vận tốc cắt trung bình, Phoi xếp thường hình thành. Điều này có thể xuất hiện ở tốc độ cắt thấp, chiều dày cắt lớn và góc cắt lớn. Phoi xếp thường có mặt nhẳn ở bề mặt trước của dao, trong khi mặt đối diện có dạng răng cưa.

b. Phoi dây:

Phoi dây có hình dạng dài, với các bề mặt tương đối nhẵn và ít răng cưa. Sự biến đẻo liên tục của kim loại mà không gãy ở phía trước của lưỡi cắt là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hình thành Phoi dây. Yếu tố như độ dẻo cao của vật liệu Phôi, tốc độ cắt cao, chiều dày của Phoi nhỏ, góc cắt lớn, và ma sát thấp giữa dụng cụ cắt và vật liệu cũng ảnh hưởng đến hình dạng của Phoi dây.

3. Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Hình Dạng của Phoi:

Ngoài những yếu tố đã nêu trên, có những yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến hình dạng của Phoi trong quá trình gia công:

  • Độ Dẻo và Độ Cứng của Vật Liệu Phôi: Vật liệu có độ dẻo cao và độ cứng thấp thường hình thành Phoi xếp, trong khi độ dẻo thấp và độ cứng cao thích hợp cho việc tạo Phoi dây.
  • Tốc Độ Cắt: Tốc độ cắt cao thường dẫn đến hình thành Phoi dây, trong khi tốc độ cắt thấp hỗ trợ việc tạo Phoi xếp.
  • Chiều Dày Cắt và Góc Cắt: Sự kết hợp giữa chiều dày cắt và góc cắt cũng ảnh hưởng đến hình dạng của Phoi, đặc biệt là đối với Phoi xếp.

4. Kết Luận:

Trong quá trình gia công, hiểu rõ về những yếu tố ảnh hưởng đến hình dạng của Phoi giúp điều chỉnh các thông số gia công một cách hiệu quả. Điều này là quan trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu suất trong quá trình sản xuất.

Bạn đang xem: Phoi gia công tiện và các yếu tố ảnh hưởng đến phoi
Bài trước Bài sau
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x