Vật Tư Cơ Khí 247

Danh sách Mảnh Dao Tiện - Khuyến mãi - Tháng 4 - năm 2024

Các mặt hàng PAC Việt Nam khuyễn mãi từ 50%-75% giá bán thông thường. Liên hệ ngay để được hưởng khuyến mãi.

Mã hàng Tên hàng Hãng Dụng Cụ Đơn giá
VT01370 Lưỡi dao tiện; TCMT16T304MP-LCP25T BOEHLERIT 41,378
VT02543 Lưỡi dao tiện; TKF12R070-S-PR1425 KYOCERA 147,145
VT02588 Lưỡi dao tiện; TNGG160408R-C-PR930 KYOCERA 45,016
VT06827 Lưỡi dao tiện; TNMG160404EL-BC-LC435D BOEHLERIT 33,875
VT06828 Lưỡi dao tiện; TNMG160404ER-BC-LC435D BOEHLERIT 33,875
VT03117 Lưỡi dao tiện; TNMG160404MR-WP15CT WIDIA 56,100
VT07015 Lưỡi dao tiện; TNMG160404XQ-TN60 KYOCERA 26,600
VT07016 Lưỡi dao tiện; TNMG160412ZS-CA4115 KYOCERA 27,851
VT07488 Lưỡi dao tiện; TPGB110202-TN60 KYOCERA 31,147
VT02730 Lưỡi dao tiện; TPGN160308S00820-PT600M KYOCERA 70,820
VT07487 Lưỡi dao tiện; TPMN160304-TC60M KYOCERA 27,169
VT03042 Lưỡi dao tiện; TPMN160308-UTi20T MITSUBISHI 24,220
VT02737 Lưỡi dao tiện; TPMR110304G-TN60 KYOCERA 17,052
VT02783 Lưỡi dao tiện; TPMT110308PP-PR1535 KYOCERA 26,490
VT02783 Lưỡi dao tiện; TPMT110308PP-PR1535[T20] KYOCERA 26,723
VT02783 Lưỡi dao tiện; TPMT110308PP-PR1535[T20] KYOCERA 26,722
VT02783 Lưỡi dao tiện; TPMT110308PP-PR1535[T20] KYOCERA 27,174
VT02783 Lưỡi dao tiện; TPMT110308PP-PR1535[T20] KYOCERA 27,158
VT02783 Lưỡi dao tiện; TPMT110308PP-PR1535[T20] KYOCERA 27,152
VT07020 Lưỡi dao tiện; VBGT110308R-Y-KW10 KYOCERA 42,515
VT02831 Lưỡi dao tiện; VBMT110304HQ-CA5525 KYOCERA 33,421
VT06972 Lưỡi dao tiện; VBMT110308SE-KPD001 KYOCERA 182,903
VT06829 Lưỡi dao tiện; VCMT070204FP-LCP25T BOEHLERIT 31,444
VT07612 Lưỡi dao tiện; VCMT080204HQ-TN6010 KYOCERA 32,406
VT01371 Lưỡi dao tiện; VCMT160404BSMS-LC435D BOEHLERIT 60,816
VT01372 Lưỡi dao tiện; VCMT160404MP-LCP25T BOEHLERIT 54,337
VT03046 Lưỡi dao tiện VCMT110304-VP15TF MITSUBISHI 43,322
VT02874 Lưỡi dao tiện; VNBR0411-003NB-KW10 KYOCERA 111,174
VT02894 Lưỡi dao tiện; VNGR0710-20-KW10 (XL-VNBR0710-020-KW10_AMA) KYOCERA 264,113
VT02894 Lưỡi dao tiện; VNGR0710-20-KW10 (XL-VNBR0710-020-KW10_AMA) KYOCERA 269,709
VT02894 Lưỡi dao tiện; VNGR0710-20-KW10 (XL-VNBR0710-020-KW10_AMA) KYOCERA 262,362
VT02932 Lưỡi dao tiện; WBMT060102L-DP-PV7020 KYOCERA 39,040
VT07026 Lưỡi dao tiện; WBMT060104L-DP-PV7020 KYOCERA 39,039
VT02937 Lưỡi dao tiện; WBMT080202L-DP-CA525 KYOCERA 36,758
VT02937 Lưỡi dao tiện; WBMT080202L-DP-CA525 KYOCERA 36,762
VT03118 Lưỡi dao tiện; WMTC020N00CM08-WU25PT WIDIA 67,575
VT03118 Lưỡi dao tiện; WMTC020N00CM08-WU25PT WIDIA 67,575
VT02950 Lưỡi dao tiện; WNMG080404-CA510 KYOCERA 30,920
VT01373 Lưỡi dao tiện; WNMG080408FMP-LCP25T BOEHLERIT 49,108
VT03004 Lưỡi dao tiện; XTCGQ090210-AEP-TN60 KYOCERA 66,129

Danh sách Khuyến mãi Thân Dao và Mảnh Dao Tiện - Tháng 4  Năm 2024

Đặt hàng qua SHOPEE tại đây!

 

Bạn đang xem: Danh sách Mảnh Dao Tiện - Khuyến mãi - Tháng 4 - năm 2024
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x