Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD

Mã sản phẩm: L550 Vật Tư Cơ Khí 247
Thương hiệu: Nachi
Viết đánh giá của bạn
Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 1 đổi 1

Mã đặt hàng: L550

Vật liệu: HSS

Giao hàng ngay sau 4h

Báo giá ngay sau 5'

55.500₫ Giá thị trường: 61.800₫ Tiết kiệm: 6.300₫
Thông Tin Sản Phẩm

Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD

Xem Catalog Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD tại đây!

Bảng giá Mũi khoan dài Nachi List 550:

Mã hàng Mô tả (mm) Giá bán
LSD1.0x75 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.0x75 97,700 vnđ
LSD1.0x100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.0x100 133,000 vnđ
LSD1.1x75 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.1x75 93,100 vnđ
LSD1.1x100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.1x100 121,900 vnđ
LSD1.2x75 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.2x75 87,100 vnđ
LSD1.2x100 Mũi khoan dài Nachi List 550LSD1.2x100 121,900 vnđ
LSD1.3x75 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.3x75 77,400 vnđ
LSD1.3x100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.3x100 112,500 vnđ
LSD1.4x75 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.4x75 70,000 vnđ
LSD1.4x100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.4x100 102,200 vnđ
LSD1.5x75 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.5x75 60,400 vnđ
LSD1.5x100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.5x100 93,100 vnđ
LSD1.6x75 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.6x75 60,400 vnđ
LSD1.6x100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.6x100 93,100 vnđ
LSD1.7x75 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.7x75 60,400 vnđ
LSD1.7x100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.7x100 93,100 vnđ
LSD1.8x75 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.8x75 60,400 vnđ
LSD1.8x100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.8x100 93,100 vnđ
LSD1.9x75 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.9x75 60,400 vnđ
LSD1.9x100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD1.9x100 93,100 vnđ
LSD2.0x100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.0x100 80,900 vnđ
LSD2.0x150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.0x150 144,300 vnđ
LSD2.1x100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.1x100 70,000 vnđ
LSD2.1x150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.1x150 102,200 vnđ
LSD2.2x100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.2x100 70,000 vnđ
LSD2.2x150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.2x150 102,200 vnđ
LSD2.3x100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.3x100 70,000 vnđ
LSD2.3x150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.3x150 102,200 vnđ
LSD2.4X100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.4X100 70,000 vnđ
LSD2.4X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.4X150 102,200 vnđ
LSD2.5X100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.5X100 70,000 vnđ
LSD2.5X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.5X150 102,200 vnđ
LSD2.5X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.5X200 121,900 vnđ
LSD2.6X100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.6X100 55,500 vnđ
LSD2.6X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.6X150 93,100 vnđ
LSD2.6X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.6X200 121,900 vnđ
LSD2.7X100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.7X100 55,500 vnđ
LSD2.7X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.7X150 93,100 vnđ
LSD2.7X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.7X200 121,900 vnđ
LSD2.8X100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.8X100 55,500 vnđ
LSD2.8X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.8X150 93,100 vnđ
LSD2.8X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.8X200 121,900 vnđ
LSD2.9X100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.9X100 55,500 vnđ
LSD2.9X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.9X150 93,100 vnđ
LSD2.9X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD2.9X200 121,900 vnđ
LSD3.0X100 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.0X100 55,500 vnđ
LSD3.0X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.0X150 93,100 vnđ
LSD3.0X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.0X200 121,900 vnđ
LSD3.1X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.1X150 93,100 vnđ
LSD3.1X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.1X200 121,900 vnđ
LSD3.2X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.2X150 93,100 vnđ
LSD3.2X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.2X200 121,900 vnđ
LSD3.3X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.3X150 93,100 vnđ
LSD3.3X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.3X200 121,900 vnđ
LSD3.4X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.4X150 93,100 vnđ
LSD3.4X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.4X200 121,900 vnđ
LSD3.5X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.5X150 93,100 vnđ
LSD3.5X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.5X200 121,900 vnđ
LSD3.6X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.6X150 97,700 vnđ
LSD3.6X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.6X200 149,800 vnđ
LSD3.6X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.6X250 181,900 vnđ
LSD3.6X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.6X300 224,100 vnđ
LSD3.7X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.7X150 97,700 vnđ
LSD3.7X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.7X200 149,800 vnđ
LSD3.7X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.7X250 181,900 vnđ
LSD3.7X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.7X300 224,100 vnđ
LSD3.8X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.8X150 97,700 vnđ
LSD3.8X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.8X200 149,800 vnđ
LSD3.8X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.8X250 181,900 vnđ
LSD3.8X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.8X300 224,100 vnđ
LSD3.9X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.9X150 97,700 vnđ
LSD3.9X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.9X200 149,800 vnđ
LSD3.9X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.9X250 181,900 vnđ
LSD3.9X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD3.9X300 224,100 vnđ
LSD4.0X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.0X150 97,700 vnđ
LSD4.0X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.0X200 149,800 vnđ
LSD4.0X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.0X250 181,900 vnđ
LSD4.0X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.0X300 224,100 vnđ
LSD4.1X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.1X150 102,200 vnđ
LSD4.1X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.1X200 143,500 vnđ
LSD4.1X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.1X250 207,300 vnđ
LSD4.1X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.1X300 249,700 vnđ
LSD4.2X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.2X150 102,200 vnđ
LSD4.2X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.2X200 143,500 vnđ
LSD4.2X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.2X250 207,300 vnđ
LSD4.2X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.2X300 249,700 vnđ
LSD4.3X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.3X150 102,200 vnđ
LSD4.3X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.3X200 143,500 vnđ
LSD4.3X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.3X250 207,300 vnđ
LSD4.3X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.3X300 249,700 vnđ
LSD4.4X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.4X150 102,200 vnđ
LSD4.4X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.4X200 143,500 vnđ
LSD4.4X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.4X250 207,300 vnđ
LSD4.4X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.4X300 249,700 vnđ
LSD4.5X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.5X150 102,200 vnđ
LSD4.5X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.5X200 143,500 vnđ
LSD4.5X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.5X250 207,300 vnđ
LSD4.5X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.5X300 249,700 vnđ
LSD4.6X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.6X150 117,000 vnđ
LSD4.6X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.6X200 157,200 vnđ
LSD4.6X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.6X250 234,000 vnđ
LSD4.6X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.6X300 274,200 vnđ
LSD4.6X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.6X400 602,400 vnđ
LSD4.7X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.7X150 117,000 vnđ
LSD4.7X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.7X200 157,200 vnđ
LSD4.7X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.7X250 234,000 vnđ
LSD4.7X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.7X300 274,200 vnđ
LSD4.7X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.7X400 602,400 vnđ
LSD4.8X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.8X150 117,000 vnđ
LSD4.8X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.8X200 157,200 vnđ
LSD4.8X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.8X250 234,000 vnđ
LSD4.8X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.8X300 274,200 vnđ
LSD4.8X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.8X400 602,400 vnđ
LSD4.9X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.9X150 117,000 vnđ
LSD4.9X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.9X200 157,200 vnđ
LSD4.9X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.9X250 234,000 vnđ
LSD4.9X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.9X300 274,200 vnđ
LSD4.9X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD4.9X400 602,400 vnđ
LSD5.0X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.0X150 117,000 vnđ
LSD5.0X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.0X200 157,200 vnđ
LSD5.0X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.0X250 234,000 vnđ
LSD5.0X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.0X300 274,200 vnđ
LSD5.0X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.0X400 602,400 vnđ
LSD5.1X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.1X150 149,800 vnđ
LSD5.1X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.1X200 192,500 vnđ
LSD5.1X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.1X250 249,700 vnđ
LSD5.1X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.1X300 311,200 vnđ
LSD5.1X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.1X400 673,300 vnđ
LSD5.2X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.2X150 149,800 vnđ
LSD5.2X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.2X200 192,500 vnđ
LSD5.2X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.2X250 249,700 vnđ
LSD5.2X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.2X300 311,200 vnđ
LSD5.2X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.2X400 673,300 vnđ
LSD5.3X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.3X150 149,800 vnđ
LSD5.3X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.3X200 192,500 vnđ
LSD5.3X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.3X250 249,700 vnđ
LSD5.3X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.3X300 311,200 vnđ
LSD5.3X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.3X400 673,300 vnđ
LSD5.4X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.4X150 149,800 vnđ
LSD5.4X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.4X200 192,500 vnđ
LSD5.4X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.4X250 249,700 vnđ
LSD5.4X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.4X300 311,200 vnđ
LSD5.4X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.4X400 673,300 vnđ
LSD5.5X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.5X150 149,800 vnđ
LSD5.5X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.5X200 192,500 vnđ
LSD5.5X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.5X250 249,700 vnđ
LSD5.5X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.5X300 311,200 vnđ
LSD5.5X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.5X400 738,200 vnđ
LSD5.6X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.6X150 152,000 vnđ
LSD5.6X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.6X200 219,200 vnđ
LSD5.6X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.6X250 274,200 vnđ
LSD5.6X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.6X300 340,500 vnđ
LSD5.6X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.6X400 738,200 vnđ
LSD5.6X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.6X500 945,800 vnđ
LSD5.7X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.7X150 152,000 vnđ
LSD5.7X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.7X200 219,200 vnđ
LSD5.7X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.7X250  274,200 vnđ
LSD5.7X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.7X300 340,500 vnđ
LSD5.7X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.7X400 738,200 vnđ
LSD5.7X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.7X500 945,800 vnđ
LSD5.8X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.8X150 152,000 vnđ
LSD5.8X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.8X200 219,200 vnđ
LSD5.8X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.8X250 274,200 vnđ
LSD5.8X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.8X300 340,500 vnđ
LSD5.8X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.8X400 738,200 vnđ
LSD5.8X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.8X500 945,800 vnđ
LSD5.9X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.9X150 152,000 vnđ
LSD5.9X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.9X200 219,200 vnđ
LSD5.9X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.9X250 274,200 vnđ
LSD5.9X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.9X300 340,500 vnđ
LSD5.9X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.9X400 738,200 vnđ
LSD5.9X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD5.9X500 945,800 vnđ
LSD6.0X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.0X150 152,000 vnđ
LSD6.0X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.0X200 219,200 vnđ
LSD6.0X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.0X250 274,200 vnđ
LSD6.0X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.0X300 340,500 vnđ
LSD6.0X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.0X400 767,300 vnđ
LSD6.0X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.0X500 1,025,200 vnđ
LSD6.0X600 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.0X600 1,454,000 vnđ
LSD6.1X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.1X150 167,700 vnđ
LSD6.1X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.1X200 238,600 vnđ
LSD6.1X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.1X250 303,500 vnđ
LSD6.1X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.1X300 367,000 vnđ
LSD6.2X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.2X150 167,700 vnđ
LSD6.2X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.2X200 238,600 vnđ
LSD6.2X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.2X250 303,500 vnđ
LSD6.2X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.2X300 367,000 vnđ
LSD6.3X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.3X150 167,700 vnđ
LSD6.3X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.3X200 303,500 vnđ
LSD6.4X150 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.4X150 167,700 vnđ
LSD6.4X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.4X200 238,600 vnđ
LSD6.4X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.4X250 303,500 vnđ
LSD6.4X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.4X300 367,000 vnđ
LSD6.5X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.5X200 238,600 vnđ
LSD6.5X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.5X250 303,500 vnđ
LSD6.5X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.5X300 367,000 vnđ
LSD6.5X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.5X400 831,600 vnđ
LSD6.5X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.5X500 1,102,900 vnđ
LSD6.5X600 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.5X600 1,533,100 vnđ
LSD6.6X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.6X200 253,400 vnđ
LSD6.7X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.7X200 253,400 vnđ
LSD6.8X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.8X200 253,400 vnđ
LSD6.8X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.8X250 331,700 vnđ
LSD6.8X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.8X300 402,000 vnđ
LSD6.9X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD6.9X200 253,400 vnđ
LSD7.0X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD7.0X200 253,400 vnđ
LSD7.0X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD7.0X250 Liên hệ
LSD7.0X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD7.0X300 402,000 vnđ
LSD7.0X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD7.0X400 838,200 vnđ
LSD7.0X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD7.0X500 1,154,700 vnđ
LSD7.0X600 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD7.0X600 1,563,000 vnđ
LSD7.5X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD7.5X250 367,000 vnđ
LSD7.5X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD7.5X300 432,200 vnđ
LSD7.5X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD7.5X400 889,100 vnđ
LSD7.5X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD7.5X500 1,204,900 vnđ
LSD7.5X600 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD7.5X600 1,613,400 vnđ
LSD8.0X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD8.0X200 311,200 vnđ
LSD8.0X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD8.0X250 392,300 vnđ
LSD8.0X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD8.0X300 484,300 vnđ
LSD8.0X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD8.0X400 889,100 vnđ
LSD8.0X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD8.0X500 1,282,600 vnđ
LSD8.0X600 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD8.0X600 1,655,500 vnđ
LSD8.5X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD8.5X200 335,700 vnđ
LSD8.5X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD8.5X250 432,200 vnđ
LSD8.5X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD8.5X300 524,100 vnđ
LSD8.5X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD8.5X400 961,100 vnđ
LSD8.5X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD8.5X500 1,362,000 vnđ
LSD8.5X600 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD8.5X600 1,698,200 vnđ
LSD9.0X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD9.0X200 367,000 vnđ
LSD9.0X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD9.0X250 484,300 vnđ
LSD9.0X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD9.0X300 580,800 vnđ
LSD9.0X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD9.0X400 966,600 vnđ
LSD9.0X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD9.0X500 1,498,100 vnđ
LSD9.5X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD9.5X200 396,900 vnđ
LSD9.5X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD9.5X250 493,400 vnđ
LSD9.5X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD9.5X300 589,900 vnđ
LSD9.5X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD9.5X400 1,061,900 vnđ
LSD9.5X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD9.5X500 1,527,400 vnđ
LSD9.5X600 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD9.5X600 2,215,000 vnđ
LSD10.0X200 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD10.0X200 432,200 vnđ
LSD10.0X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD10.0X250 524,100 vnđ
LSD10.0X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD10.0X300 635,700 vnđ
LSD10.0X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD10.0X400 1,097,200 vnđ
LSD10.0X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD10.0X500 1,584,600 vnđ
LSD10.0X600 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD10.0X600 2,230,300 vnđ
LSD10.5X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD10.5X250 580,800 vnđ
LSD10.5X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD10.5X300 703,200 vnđ
LSD10.5X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD10.5X400 1,189,200 vnđ
LSD11.0X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD11.0X250 631,500 vnđ
LSD11.0X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD11.0X300 762,700 vnđ
LSD11.0X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD11.0X400 1,212,000 vnđ
LSD11.0X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD11.0X500 1,855,700 vnđ
LSD11.0X600 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD11.0X600 2,580,200 vnđ
LSD11.5X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD11.5X250 742,200 vnđ
LSD11.5X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD11.5X300 860,600 vnđ
LSD11.5X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD11.5X400 1,277,400 vnđ
LSD11.5X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD11.5X500 2,006,000 vnđ
LSD11.5X600 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD11.5X600 2,950,100 vnđ
LSD12.0X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD12.0X250 742,200 vnđ
LSD12.0X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD12.0X300 860,600 vnđ
LSD12.0X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD12.0X400 1,412,700 vnđ
LSD12.0X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD12.0X500 2,014,800 vnđ
LSD12.0X600 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD12.0X600 3,047,400 vnđ
LSD12.5X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD12.5X250 828,200 vnđ
LSD12.5X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD12.5X300 1,012,100 vnđ
LSD12.5X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD12.5X400 1,477,600 vnđ
LSD12.5X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD12.5X500 2,408,300 vnđ
LSD12.5X600 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD12.5X600 3,096,400 vnđ
LSD13.0X250 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD13.0X250 828,200 vnđ
LSD13.0X300 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD13.0X300 1,012,100 vnđ
LSD13.0X400 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD13.0X400 1,548,500 vnđ
LSD13.0X500 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD13.0X500 2,408,300 vnđ
LSD13.0X600 Mũi khoan dài Nachi List 550 LSD13.0X600 2,949,200 vnđ
  • Mũi khoan nachi dài List 550 (LSD) được phân phối bởi nhà phân phối Nachi - Vattucokhi247.com
  • Vật liệu làm mũi khoan là thép gió (HSS), được oxide hóa bề mặt
  • Ứng dụng để khoan các lỗ sâu mà mũi khoan thường không khoan được, có thể khoan trên máy khoan cần hay máy phay CNC.

Lựa chọn Vattucokhi247.com, quý khách được đảm bảo:

  • Hàng chính hãng có bảo hành
  • Giá hợp lý, chiết khấu cao
  • Nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng
  • Giao hàng nhanh trong 4h
  • Tư vấn kỹ thuật miễn phí hoặc gọi điện đặt hàng trực tiếp tại hotline 0986 470 139

Vattucokhi247.com là trang mua sắm vật tư và thiết bị cơ khí chính hãng, giá rẻ với dịch vụ tư vấn kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm Mũi khoan Nachi chất lượng cao.

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x