Mũi Taro Ren Trái HT LH Yamawa

Mã sản phẩm: HT LH Vật Tư Cơ Khí 247
Thương hiệu: Yamawa
Viết đánh giá của bạn
Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 1 đổi 1

Mã đặt hàng: HT LH

Thương hiệu: Yamawa

Vật liệu: HSS

Giao hàng toàn quốc

==>> Catalog sản phẩm

157.700₫ Giá thị trường: 175.200₫ Tiết kiệm: 17.500₫
Thông Tin Sản Phẩm

Bảng giá Mũi Taro Ren Trái HT LH Yamawa

MÃ HÀNG MODEL THÔNG SỐ MÔ TẢ GIÁ BÁN
TNMT042S5-L P5 M42 X 3

Mũi taro HT LH P5 M42 X 3 5P

6,799,700 vnđ

TNMT042S1-L P5 M42 X 3

Mũi taro HT LH P5 M42 X 3 1.5P

6,799,700 vnđ

TNMS042Q5-L P4 M42 X 2

Mũi taro HT LH P4 M42 X 2 5P

6,799,700 vnđ

TNMS042Q1-L P4 M42 X 2

Mũi taro HT LH P4 M42 X 2 1.5P

6,799,700 vnđ

TNMS042O5-L P4 M42 X 1.5

Mũi taro HT LH P4 M42 X 1.5 5P

6,799,700 vnđ

TNMS042O1-L P4 M42 X 1.5

Mũi taro HT LH P4 M42 X 1.5 1.5P

6,799,700 vnđ

TNMT045V5-L P5 M45 X 4.5

Mũi taro HT LH P5 M45 X 4.5 5P

7,877,100 vnđ

TNMT045V1-L P5 M45 X 4.5

Mũi taro HT LH P5 M45 X 4.5 1.5P

7,877,100 vnđ

TNMT045S5-L P5 M45 X 3

Mũi taro HT LH P5 M45 X 3 5P

7,877,100 vnđ

TNMT045S1-L P5 M45 X 3

Mũi taro HT LH P5 M45 X 3 1.5P

7,877,100 vnđ

TNMS045Q5-L P4 M45 X 2

Mũi taro HT LH P4 M45 X 2 5P

7,877,100 vnđ

TNMS045Q1-L P4 M45 X 2

Mũi taro HT LH P4 M45 X 2 1.5P

7,877,100 vnđ

TNMS045O5-L P4 M45 X 1.5

Mũi taro HT LH P4 M45 X 1.5 5P

7,877,100 vnđ

TNMS045O1-L P4 M45 X 1.5

Mũi taro HT LH P4 M45 X 1.5 1.5P

7,877,100 vnđ

TNMT048W5-L P5 M48 X 5

Mũi taro HT LH P5 M48 X 5 5P

9,838,800 vnđ

TNMT048W1-L P5 M48 X 5

Mũi taro HT LH P5 M48 X 5 1.5P

9,838,800 vnđ

TNMU048S5-L P6 M48 X 3

Mũi taro HT LH P6 M48 X 3 5P

9,838,800 vnđ

TNMU048S1-L P6 M48 X 3

Mũi taro HT LH P6 M48 X 3 1.5P

9,838,800 vnđ

TNMS048Q5-L P4 M48 X 2

Mũi taro HT LH P4 M48 X 2 5P

9,838,800 vnđ

TNMS048Q1-L P4 M48 X 2

Mũi taro HT LH P4 M48 X 2 1.5P

9,838,800 vnđ

TNMS048O5-L P4 M48 X 1.5

Mũi taro HT LH P4 M48 X 1.5 5P

9,838,800 vnđ

TNMS048O1-L P4 M48 X 1.5

Mũi taro HT LH P4 M48 X 1.5 1.5P

9,838,800 vnđ

TH2050S5-L II M50 X 3

Mũi taro HT LH II M50 X 3 5P

10,773,800 vnđ

TH2050S1-L II M50 X 3

Mũi taro HT LH II M50 X 3 1.5P

10,773,800 vnđ

TH2050Q5-L II M50 X 2

Mũi taro HT LH II M50 X 2 5P

10,773,800 vnđ

TH2050Q1-L II M50 X 2

Mũi taro HT LH II M50 X 2 1.5P

10,773,800 vnđ

TH2050O5-L II M50 X 1.5

Mũi taro HT LH II M50 X 1.5 5P

10,773,800 vnđ

TH2050O1-L II M50 X 1.5

Mũi taro HT LH II M50 X 1.5 1.5P

10,773,800 vnđ

TNMQUN5H5-L P2 5 - 40UNC

Mũi taro HT LH P2 5 - 40UNC 5P

157,700 vnđ

TNMQUN5H1-L P2 5 - 40UNC

Mũi taro HT LH P2 5 - 40UNC 1.5P

157,700 vnđ

TNMQUNAM5-L P2 10 - 24UNC

Mũi taro HT LH P2 10 - 24UNC 5P

158,600 vnđ

TNMQUNAM1-L P2 10 - 24UNC

Mũi taro HT LH P2 10 - 24UNC 1.5P

158,600 vnđ

TNMQUNCK5-L P2 12 - 28UNF

Mũi taro HT LH P2 12 - 28UNF 5P

170,600 vnđ

TNMQUNCK1-L P2 12 - 28UNF

Mũi taro HT LH P2 12 - 28UNF 1.5P

170,600 vnđ

TNMQU04K1-L P2 1/4 - 28UNF

Mũi taro HT LH P2 1/4 - 28UNF 5P

170,600 vnđ

TNMQU04K5-L P2 1/4 - 28UNF

Mũi taro HT LH P2 1/4 - 28UNF 1.5P

170,600 vnđ

TNMQU05M5-L P2 5/16 - 24UNF

Mũi taro HT LH P2 5/16 - 24UNF 5P

240,900 vnđ

TNMQU05M1-L P2 5/16 - 24UNF

Mũi taro HT LH P2 5/16 - 24UNF 1.5P

240,900 vnđ

TNMRU07N5-L P3 7/16 - 20UNF

Mũi taro HT LH P3 7/16 - 20UNF 5P

434,900 vnđ

TNMRU07N1-L P3 7/16 - 20UNF

Mũi taro HT LH P3 7/16 - 20UNF 1.5P

434,900 vnđ

TNMRU09O5-L P3 9/16 - 18UNF

Mũi taro HT LH P3 9/16 - 18UNF 5P

689,000 vnđ

TNMRU09O1-L P3 9/16 - 18UNF

Mũi taro HT LH P3 9/16 - 18UNF 1.5P

689,000 vnđ

TNMSU10U5-L P4 5/8 - 11UNC

Mũi taro HT LH P4 5/8 - 11UNC 5P

689,000 vnđ

TNMSU10U1-L P4 5/8 - 11UNC

Mũi taro HT LH P4 5/8 - 11UNC 1.5P

689,000 vnđ

TNMRU10O5-L P3 5/8 - 18UNF

Mũi taro HT LH P3 5/8 - 18UNF 5P

689,000 vnđ

TNMRU10O1-L P3 5/8 - 18UNF

Mũi taro HT LH P3 5/8 - 18UNF 1.5P

689,000 vnđ

TNMRU12P5-L P3 3/4 - 16UNF

Mũi taro HT LH P3 3/4 - 16UNF 5P

1,250,200 vnđ

TNMSU14W5-L P4 7/8 - 9UNC

Mũi taro HT LH P4 7/8 - 9UNC 5P

1,778,700 vnđ

TNMSU14W1-L P4 7/8 - 9UNC

Mũi taro HT LH P4 7/8 - 9UNC 1.5P

1,778,700 vnđ

TNMSU16X5-L P4 1 - 8UNC

Mũi taro HT LH P4 1 - 8UNC 5P

2,642,600 vnđ

TNMSU16X1-L P4 1 - 8UNC

Mũi taro HT LH P4 1 - 8UNC 1.5P

2,642,600 vnđ

TNMSU16S5-L P4 1 - 12UNF

Mũi taro HT LH P4 1 - 12UNF 5P

2,642,600 vnđ

TNMSU16S1-L P4 1 - 12UNF

Mũi taro HT LH P4 1 - 12UNF 1.5P

2,642,600 vnđ

TNMQW02H5-L P2 1/8 W40

Mũi taro HT LH P2 1/8 W40 5P

196,200 vnđ

TNMQW02H1-L P2 1/8 W40

Mũi taro HT LH P2 1/8 W40 1.5P

196,200 vnđ

TNMRW03M5-L P3 3/16 W24

Mũi taro HT LH P3 3/16 W24 5P

158,600 vnđ

TNMRW03M1-L P3 3/16 W24

Mũi taro HT LH P3 3/16 W24 1.5P

158,600 vnđ

TNMRW04N5-L P3 1/4 W20

Mũi taro HT LH P3 1/4 W20 5P

170,600 vnđ

TNMRW04N1-L P3 1/4 W20

Mũi taro HT LH P3 1/4 W20 1.5P

170,600 vnđ

TNMRW05O5-L P3 5/16 W18

Mũi taro HT LH P3 5/16 W18 5P

240,900 vnđ

TNMRW05O1-L P3 5/16 W18

Mũi taro HT LH P3 5/16 W18 1.5P

240,900 vnđ

TNMRW06P5-L P3 3/8 W16

Mũi taro HT LH P3 3/8 W16 5P

310,200 vnđ

TNMRW06P1-L P3 3/8 W16

Mũi taro HT LH P3 3/8 W16 1.5P

310,200 vnđ

TNMSW07Q5-L P4 7/16 W14

Mũi taro HT LH P4 7/16 W14 5P

434,900 vnđ

TNMSW07Q1-L P4 7/16 W14

Mũi taro HT LH P4 7/16 W14 1.5P

434,900 vnđ

TNMSW08S5-L P4 1/2 W12

Mũi taro HT LH P4 1/2 W12 5P

461,400 vnđ

TNMSW08S1-L P4 1/2 W12

Mũi taro HT LH P4 1/2 W12 1.5P

461,400 vnđ

TNMSW09S5-L P4 9/16 W12

Mũi taro HT LH P4 9/16 W12 5P

689,000 vnđ

TNMSW09S1-L P4 9/16 W12

Mũi taro HT LH P4 9/16 W12 1.5P

689,000 vnđ

TNMSW10U5-L P4 5/8 W11

Mũi taro HT LH P4 5/8 W11 5P

689,000 vnđ

TNMSW10U1-L P4 5/8 W11

Mũi taro HT LH P4 5/8 W11 1.5P

689,000 vnđ

TNMSW12V5-L P4 3/4 W10

Mũi taro HT LH P4 3/4 W10 5P

1,250,200 vnđ

Mô tả Mũi Taro Ren Trái HT LH Yamawa

 • LS-HT là mũi taro cán dài với lưỡi cắt và rãnh thoát phoi thuộc kiểu "hand tap".
 • Để gia công các ren thống nhất UNC, UNF.
 • Thích hợp để taro lỗ sâu.
 • Dòng taro "hand tap" nên có lưỡi cắt khỏe và rãnh thoát phoi thẳng, sẽ tạo ra phoi vụn và thoát phoi dọc theo rãnh thoát phoi.
 • Loại chamfer 5P phù hợp cho lỗ thông và 1.5P cho lỗ bít

Lựa chọn Vattucokhi247.com, quý khách được đảm bảo:

 • Hàng chính hãng có bảo hành
 • Giá hợp lý, chiết khấu cao
 • Nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng
 • Giao hàng nhanh trong 4h
 • Tư vấn kỹ thuật miễn phí hoặc gọi điện đặt hàng trực tiếp tại hotline 0986 470 139

BẢNG GIÁ TARO RÃNH XOẮN - KHUYẾN MÃI

BẢNG GIÁ TARO XOẮN ĐIỂM - KHUYẾN MÃI

BẢNG GIÁ TARO NÉN - KHUYẾN MÃI

BẢNG GIÁ TARO RÃNH THẲNG - KHUYẾN MÃI

VATTUCOKHI247 là đại lý chính hãng cung cấp các sản phẩm Mũi taro Yamawa tại Việt Nam, chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu, sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh nhất.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT TƯ CƠ KHÍ 247 VIỆT NAM

 • Hà Nội: Tầng 2, Tháp B, Tòa T608, KĐT Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
 • HCM: 512-513 Officetel, Garden Gate Building, Số 8, Đường Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận, HCM
 • Đà Nẵng: Shophouse 304, đường Mê Linh, Tp Đà Nẵng.

Email: vattucokhi247@gmail.com

Website: https://vattucokhi247.com

Di động: 0986 470 139

Điện thoại: +84-24-3207-2525   Fax: +84-24-3207-3535

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x