Mũi Taro Tay LS-HT LH Yamawa Loại Cán Dài Ren Trái

Mã sản phẩm: LS-HT LH Vật Tư Cơ Khí 247
Thương hiệu: Yamawa
Viết đánh giá của bạn
Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 1 đổi 1

Mã đặt hàng: LS-HT LH

Thương hiệu: Yamawa

Vật liệu: HSS

Giao hàng toàn quốc

==>> Catalog sản phẩm

264.300₫ Giá thị trường: 287.300₫ Tiết kiệm: 23.000₫
Thông Tin Sản Phẩm

Bảng giá Mũi Taro Tay LS-HT LH Yamawa Loại Cán Dài Ren Trái

MÃ HÀNG MODEL THÔNG SỐ MÔ TẢ GIÁ BÁN
TNMP3.0G510L LH M3 X 0.5

Mũi taro LS-HT LH P1 L100 M3 X 0.5 5P

387,200 vnđ

TNMP3.0G110L LH M3 X 0.5

Mũi taro LS-HT LH P1 L100 M3 X 0.5 1.5P

387,200 vnđ

TNMQ4.0I510L LH M4 X 0.7

Mũi taro LS-HT LH P2 L100 M4 X 0.7 5P

353,600 vnđ

TNMQ4.0I110L LH M4 X 0.7

Mũi taro LS-HT LH P2 L100 M4 X 0.7 1.5P

353,600 vnđ

TNMQ5.0K510L LH M5 X 0.8

Mũi taro LS-HT LH P2 L100 M5 X 0.8 5P

311,100 vnđ

TNMQ5.0K110L LH M5 X 0.8

Mũi taro LS-HT LH P2 L100 M5 X 0.8 1.5P

311,100 vnđ

TNMQ6.0M510L LH M6 X 1

Mũi taro LS-HT LH P2 L100 M6 X 1 5P

264,300 vnđ

TNMQ6.0M515L LH M6 X 1

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M6 X 1 5P

468,500 vnđ

TNMQ6.0M110L LH M6 X 1

Mũi taro LS-HT LH P2 L100 M6 X 1 1.5P

264,300 vnđ

TNMQ6.0M115L LH M6 X 1

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M6 X 1 1.5P

468,500 vnđ

TNMQ8.0N510L LH M8 X 1.25

Mũi taro LS-HT LH P2 L100 M8 X 1.25 5P

343,400 vnđ

TNMQ8.0N515L LH M8 X 1.25

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M8 X 1.25 5P

584,600 vnđ

TNMQ8.0N110L LH M8 X 1.25

Mũi taro LS-HT LH P2 L100 M8 X 1.25 1.5P

343,400 vnđ

TNMQ8.0N115L LH M8 X 1.25

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M8 X 1.25 1.5P

584,600 vnđ

TNMQ010O510L LH M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P2 L100 M10 X 1.5 5P

416,700 vnđ

TNMQ010O515L LH M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M10 X 1.5 5P

681,000 vnđ

TNMQ010O110L LH M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P2 L100 M10 X 1.5 1.5P

416,700 vnđ

TNMQ010O115L LH M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M10 X 1.5 1.5P

681,000 vnđ

TNMQ010N515L LH M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M10 X 1.25 5P

681,000 vnđ

TNMQ010N115L LH M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M10 X 1.25 1.5P

681,000 vnđ

TNMQ012P510L LH M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT LH P2 L100 M12 X 1.75 5P

510,400 vnđ

TNMQ012P515L LH M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M12 X 1.75 5P

851,600 vnđ

TNMQ012P110L LH M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT LH P2 L100 M12 X 1.75 1.5P

510,400 vnđ

TNMQ012P115L LH M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M12 X 1.75 1.5P

851,600 vnđ

TNMQ012O515L LH M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M12 X 1.5 5P

851,600 vnđ

TNMQ012O115L LH M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M12 X 1.5 1.5P

851,600 vnđ

TNMQ012N515L LH M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M12 X 1.25 5P

851,600 vnđ

TNMQ012N115L LH M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M12 X 1.25 1.5P

851,600 vnđ

TNMQ014Q515L LH M14 X 2

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M14 X 2 5P

1,067,200 vnđ

TNMQ014Q115L LH M14 X 2

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M14 X 2 1.5P

1,067,200 vnđ

TNMQ014O515L LH M14 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M14 X 1.5 5P

1,067,200 vnđ

TNMQ014O115L LH M14 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M14 X 1.5 1.5P

1,067,200 vnđ

TNMQ016Q515L LH M16 X 2

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M16 X 2 5P

1,158,700 vnđ

TNMQ016Q520L LH M16 X 2

Mũi taro LS-HT LH P2 L200 M16 X 2 5P

1,524,600 vnđ

TNMQ016Q115L LH M16 X 2

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M16 X 2 1.5P

1,158,700 vnđ

TNMQ016Q120L LH M16 X 2

Mũi taro LS-HT LH P2 L200 M16 X 2 1.5P

1,524,600 vnđ

TNMQ016O515L LH M16 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M16 X 1.5 5P

1,158,700 vnđ

TNMQ016O115L LH M16 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M16 X 1.5 1.5P

1,158,700 vnđ

TNMR018R515L LH M18 X 2.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L150 M18 X 2.5 5P

1,575,400 vnđ

TNMR018R115L LH M18 X 2.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L150 M18 X 2.5 1.5P

1,575,400 vnđ

TNMQ018O515L LH M18 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M18 X 1.5 5P

1,575,400 vnđ

TNMQ018O115L LH M18 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P2 L150 M18 X 1.5 1.5P

1,575,400 vnđ

TNMR020R515L LH M20 X 2.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L150 M20 X 2.5 5P

2,022,600 vnđ

TNMR020R520L LH M20 X 2.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M20 X 2.5 5P

2,530,800 vnđ

TNMR020R115L LH M20 X 2.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L150 M20 X 2.5 1.5P

2,022,600 vnđ

TNMR020R120L LH M20 X 2.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M20 X 2.5 1.5P

2,530,800 vnđ

TNMR020O515L LH M20 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L150 M20 X 1.5 5P

2,022,600 vnđ

TNMR020O520L LH M20 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M20 X 1.5 5P

2,530,800 vnđ

TNMR020O115L LH M20 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L150 M20 X 1.5 1.5P

2,022,600 vnđ

TNMR020O120L LH M20 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M20 X 1.5 1.5P

2,530,800 vnđ

TNMR022R515L LH M22 X 2.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L150 M22 X 2.5 5P

2,266,600 vnđ

TNMR022R520L LH M22 X 2.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M22 X 2.5 5P

2,815,400 vnđ

TNMR022R115L LH M22 X 2.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L150 M22 X 2.5 1.5P

2,266,600 vnđ

TNMR022R120L LH M22 X 2.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M22 X 2.5 1.5P

2,815,400 vnđ

TNMR022O520L LH M22 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M22 X 1.5 5P

2,815,400 vnđ

TNMR022O120L LH M22 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M22 X 1.5 1.5P

2,815,400 vnđ

TNMR024S515L LH M24 X 3

Mũi taro LS-HT LH P3 L150 M24 X 3 5P

2,642,600 vnđ

TNMR024S520L LH M24 X 3

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M24 X 3 5P

3,161,000 vnđ

TNMR024S115L LH M24 X 3

Mũi taro LS-HT LH P3 L150 M24 X 3 1.5P

2,642,600 vnđ

TNMR024S120L LH M24 X 3

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M24 X 3 1.5P

3,161,000 vnđ

TNMR024O520L LH M24 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M24 X 1.5 5P

3,161,000 vnđ

TNMR027S520L LH M27 X 3

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M27 X 3 5P

3,567,600 vnđ

TNMR027S120L LH M27 X 3

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M27 X 3 1.5P

3,567,600 vnđ

TNMR027O520L LH M27 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M27 X 1.5 5P

3,567,600 vnđ

TNMR027O120L LH M27 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M27 X 1.5 1.5P

3,567,600 vnđ

TNMS030T520L LH M30 X 3.5

Mũi taro LS-HT LH P4 L200 M30 X 3.5 5P

4,594,100 vnđ

TNMS030T525L LH M30 X 3.5

Mũi taro LS-HT LH P4 L250 M30 X 3.5 5P

5,813,800 vnđ

TNMS030T120L LH M30 X 3.5

Mũi taro LS-HT LH P4 L200 M30 X 3.5 1.5P

4,594,100 vnđ

TNMS030T125L LH M30 X 3.5

Mũi taro LS-HT LH P4 L250 M30 X 3.5 1.5P

5,813,800 vnđ

TNMR030S520L LH M30 X 3

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M30 X 3 5P

4,594,100 vnđ

TNMR030Q520L LH M30 X 2

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M30 X 2 5P

4,594,100 vnđ

TNMR030O520L LH M30 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M30 X 1.5 5P

4,594,100 vnđ

TNMR030O120L LH M30 X 1.5

Mũi taro LS-HT LH P3 L200 M30 X 1.5 1.5P

4,594,100 vnđ

Mô tả Mũi Taro Tay LS-HT LH Yamawa Loại Cán Dài Ren Trái

 • LS-HT LH là mũi taro dòng hand tap, cán dài và ren trái.
 • Mũi taro này phù hợp để taro ren lỗ sâu.
 • Sẽ tạo ra ren trái (đường xoắn ngược chiều kim đồng hồ).
 • Dòng taro "hand tap" nên có lưỡi cắt khỏe và rãnh thoát phoi thẳng, sẽ tạo ra phoi vụn và thoát phoi dọc theo rãnh thoát phoi.
 • Loại chamfer 5P phù hợp cho lỗ thông và 1.5P cho lỗ bít.

Lựa chọn Vattucokhi247.com, quý khách được đảm bảo:

 • Hàng chính hãng có bảo hành
 • Giá hợp lý, chiết khấu cao
 • Nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng
 • Giao hàng nhanh trong 4h
 • Tư vấn kỹ thuật miễn phí hoặc gọi điện đặt hàng trực tiếp tại hotline 0986 470 139

VATTUCOKHI247 là đại lý chính hãng cung cấp các sản phẩm Mũi taro Yamawa tại Việt Nam, chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu, sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh nhất.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT TƯ CƠ KHÍ 247 VIỆT NAM

 • Hà Nội: Tầng 2, Tháp B, Tòa T608, KĐT Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
 • HCM: 512-513 Officetel, Garden Gate Building, Số 8, Đường Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận, HCM
 • Đà Nẵng: Shophouse 304, đường Mê Linh, Tp Đà Nẵng.

Email: vattucokhi247@gmail.com

Website: https://vattucokhi247.com

Di động: 0986 470 139

Điện thoại: +84-24-3207-2525   Fax: +84-24-3207-3535

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x