Mũi Taro Tay LS-HT Yamawa Chuẩn Ren Thống Nhất UNC-UNF

Mã sản phẩm: LS-HT-UNC-UNF Vật Tư Cơ Khí 247
Thương hiệu: Yamawa
Viết đánh giá của bạn
Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 1 đổi 1

Mã đặt hàng: LS-HT-UNC-UNF

Thương hiệu: Yamawa

Vật liệu: HSS

Giao hàng toàn quốc

==>> Catalog sản phẩm

356.700₫ Giá thị trường: 387.700₫ Tiết kiệm: 31.000₫
Thông Tin Sản Phẩm

Bảng giá Mũi Taro Tay LS-HT Yamawa Chuẩn Ren Thống Nhất UNC-UNF

MÃ HÀNG MODEL THÔNG SỐ MÔ TẢ GIÁ BÁN
TNMQU04N515 P2 1/4 - 20UNC

Mũi taro LS-HT P2 L150 1/4 - 20UNC 5P

356,700 vnđ

TNMQU04N520 P2 1/4 - 20UNC

Mũi taro LS-HT P2 L200 1/4 - 20UNC 5P

498,000 vnđ

TNMQU04N115 P2 1/4 - 20UNC

Mũi taro LS-HT P2 L150 1/4 - 20UNC 1.5P

356,700 vnđ

TNMQU04N120 P2 1/4 - 20UNC

Mũi taro LS-HT P2 L200 1/4 - 20UNC 1.5P

498,000 vnđ

TNMQU04K515 P2 1/4 - 28UNF

Mũi taro LS-HT P2 L150 1/4 - 28UNF 5P

356,700 vnđ

TNMQU04K520 P2 1/4 - 28UNF

Mũi taro LS-HT P2 L200 1/4 - 28UNF 5P

498,000 vnđ

TNMQU04K115 P2 1/4 - 28UNF

Mũi taro LS-HT P2 L150 1/4 - 28UNF 1.5P

356,700 vnđ

TNMQU04K120 P2 1/4 - 28UNF

Mũi taro LS-HT P2 L200 1/4 - 28UNF 1.5P

498,000 vnđ

TNMQU05O515 P2 5/16 - 18UNC

Mũi taro LS-HT P2 L150 5/16 - 18UNC 5P

448,100 vnđ

TNMQU05O520 P2 5/16 - 18UNC

Mũi taro LS-HT P2 L200 5/16 - 18UNC 5P

677,900 vnđ

TNMQU05O115 P2 5/16 - 18UNC

Mũi taro LS-HT P2 L150 5/16 - 18UNC 1.5P

448,100 vnđ

TNMQU05O120 P2 5/16 - 18UNC

Mũi taro LS-HT P2 L200 5/16 - 18UNC 1.5P

677,900 vnđ

TNMQU05M515 P2 5/16 - 24UNF

Mũi taro LS-HT P2 L150 5/16 - 24UNF 5P

448,100 vnđ

TNMQU05M520 P2 5/16 - 24UNF

Mũi taro LS-HT P2 L200 5/16 - 24UNF 5P

677,900 vnđ

TNMQU05M115 P2 5/16 - 24UNF

Mũi taro LS-HT P2 L150 5/16 - 24UNF 1.5P

448,100 vnđ

TNMQU05M120 P2 5/16 - 24UNF

Mũi taro LS-HT P2 L200 5/16 - 24UNF 1.5P

677,900 vnđ

TNMQU06P515 P2 3/8 - 16UNC

Mũi taro LS-HT P2 L150 3/8 - 16UNC 5P

530,700 vnđ

TNMQU06P520 P2 3/8 - 16UNC

Mũi taro LS-HT P2 L200 3/8 - 16UNC 5P

768,500 vnđ

TNMQU06P115 P2 3/8 - 16UNC

Mũi taro LS-HT P2 L150 3/8 - 16UNC 1.5P

530,700 vnđ

TNMQU06P120 P2 3/8 - 16UNC

Mũi taro LS-HT P2 L200 3/8 - 16UNC 1.5P

768,500 vnđ

TNMQU06M515 P2 3/8 - 24UNF

Mũi taro LS-HT P2 L150 3/8 - 24UNF 5P

530,700 vnđ

TNMQU06M520 P2 3/8 - 24UNF

Mũi taro LS-HT P2 L200 3/8 - 24UNF 5P

768,500 vnđ

TNMQU06M115 P2 3/8 - 24UNF

Mũi taro LS-HT P2 L150 3/8 - 24UNF 1.5P

530,700 vnđ

TNMQU06M120 P2 3/8 - 24UNF

Mũi taro LS-HT P2 L200 3/8 - 24UNF 1.5P

768,500 vnđ

TNMRU07Q515 P3 7/16 - 14UNC

Mũi taro LS-HT P3 L150 7/16 - 14UNC 5P

628,000 vnđ

TNMRU07Q520 P3 7/16 - 14UNC

Mũi taro LS-HT P3 L200 7/16 - 14UNC 5P

912,600 vnđ

TNMRU07Q115 P3 7/16 - 14UNC

Mũi taro LS-HT P3 L150 7/16 - 14UNC 1.5P

628,000 vnđ

TNMQU07N515 P2 7/16 - 20UNF

Mũi taro LS-HT P2 L150 7/16 - 20UNF 5P

628,000 vnđ

TNMQU07N520 P2 7/16 - 20UNF

Mũi taro LS-HT P2 L200 7/16 - 20UNF 5P

912,600 vnđ

TNMQU07N115 P2 7/16 - 20UNF

Mũi taro LS-HT P2 L150 7/16 - 20UNF 1.5P

628,000 vnđ

TNMQU07N120 P2 7/16 - 20UNF

Mũi taro LS-HT P2 L200 7/16 - 20UNF 1.5P

912,600 vnđ

TNMRU08R515 P3 1/2 - 13UNC

Mũi taro LS-HT P3 L150 1/2 - 13UNC 5P

665,900 vnđ

TNMRU08R520 P3 1/2 - 13UNC

Mũi taro LS-HT P3 L200 1/2 - 13UNC 5P

941,200 vnđ

TNMRU08R115 P3 1/2 - 13UNC

Mũi taro LS-HT P3 L150 1/2 - 13UNC 1.5P

665,900 vnđ

TNMRU08R120 P3 1/2 - 13UNC

Mũi taro LS-HT P3 L200 1/2 - 13UNC 1.5P

941,200 vnđ

TNMQU08N515 P2 1/2 - 20UNF

Mũi taro LS-HT P2 L150 1/2 - 20UNF 5P

665,900 vnđ

TNMQU08N520 P2 1/2 - 20UNF

Mũi taro LS-HT P2 L200 1/2 - 20UNF 5P

941,200 vnđ

TNMQU08N115 P2 1/2 - 20UNF

Mũi taro LS-HT P2 L150 1/2 - 20UNF 1.5P

665,900 vnđ

TNMQU08N120 P2 1/2 - 20UNF

Mũi taro LS-HT P2 L200 1/2 - 20UNF 1.5P

941,200 vnđ

TNMQU09O515 P2 9/16 - 18UNF

Mũi taro LS-HT P2 L150 9/16 - 18UNF 5P

831,300 vnđ

TNMQU09O115 P2 9/16 - 18UNF

Mũi taro LS-HT P2 L150 9/16 - 18UNF 1.5P

831,300 vnđ

TNMRU10U515 P3 5/8 - 11UNC

Mũi taro LS-HT P3 L150 5/8 - 11UNC 5P

904,600 vnđ

TNMRU10U520 P3 5/8 - 11UNC

Mũi taro LS-HT P3 L200 5/8 - 11UNC 5P

1,189,200 vnđ

TNMRU10U115 P3 5/8 - 11UNC

Mũi taro LS-HT P3 L150 5/8 - 11UNC 1.5P

904,600 vnđ

TNMRU10U120 P3 5/8 - 11UNC

Mũi taro LS-HT P3 L200 5/8 - 11UNC 1.5P

1,189,200 vnđ

TNMQU10O515 P2 5/8 - 18UNF

Mũi taro LS-HT P2 L150 5/8 - 18UNF 5P

904,600 vnđ

TNMQU10O115 P2 5/8 - 18UNF

Mũi taro LS-HT P2 L150 5/8 - 18UNF 1.5P

904,600 vnđ

TNMRU12V515 P3 3/4 - 10UNC

Mũi taro LS-HT P3 L150 3/4 - 10UNC 5P

1,585,600 vnđ

TNMRU12V520 P3 3/4 - 10UNC

Mũi taro LS-HT P3 L200 3/4 - 10UNC 5P

2,032,800 vnđ

TNMRU12V115 P3 3/4 - 10UNC

Mũi taro LS-HT P3 L150 3/4 - 10UNC 1.5P

1,585,600 vnđ

TNMRU12V120 P3 3/4 - 10UNC

Mũi taro LS-HT P3 L200 3/4 - 10UNC 1.5P

2,032,800 vnđ

TNMRU12P515 P3 3/4 - 16UNF

Mũi taro LS-HT P3 L150 3/4 - 16UNF 5P

1,585,600 vnđ

TNMRU12P520 P3 3/4 - 16UNF

Mũi taro LS-HT P3 L200 3/4 - 16UNF 5P

2,032,800 vnđ

TNMRU12P115 P3 3/4 - 16UNF

Mũi taro LS-HT P3 L150 3/4 - 16UNF 1.5P

1,585,600 vnđ

TNMRU12P120 P3 3/4 - 16UNF

Mũi taro LS-HT P3 L200 3/4 - 16UNF 1.5P

2,032,800 vnđ

TNMRU14W520 P3 7/8 - 9UNC

Mũi taro LS-HT P3 L200 7/8 - 9UNC 5P

2,164,900 vnđ

TNMRU14W120 P3 7/8 - 9UNC

Mũi taro LS-HT P3 L200 7/8 - 9UNC 1.5P

2,164,900 vnđ

TNMRU14Q115 P3 7/8 - 14UNF

Mũi taro LS-HT P3 L150 7/8 - 14UNF 1.5P

1,768,500 vnđ

TNMRU14Q120 P3 7/8 - 14UNF

Mũi taro LS-HT P3 L200 7/8 - 14UNF 1.5P

2,164,900 vnđ

TNMRU16X515 P3 1 - 8UNC

Mũi taro LS-HT P3 L150 1 - 8UNC 5P

2,093,800 vnđ

TNMRU16X520 P3 1 - 8UNC

Mũi taro LS-HT P3 L200 1 - 8UNC 5P

2,612,100 vnđ

TNMRU16X525 P3 1 - 8UNC

Mũi taro LS-HT P3 L250 1 - 8UNC 5P

3,110,200 vnđ

TNMRU16X115 P3 1 - 8UNC

Mũi taro LS-HT P3 L150 1 - 8UNC 1.5P

2,093,800 vnđ

TNMRU16X120 P3 1 - 8UNC

Mũi taro LS-HT P3 L200 1 - 8UNC 1.5P

2,612,100 vnđ

TNMRU16X125 P3 1 - 8UNC

Mũi taro LS-HT P3 L250 1 - 8UNC 1.5P

3,110,200 vnđ

TNMRU16S515 P3 1 - 12UNF

Mũi taro LS-HT P3 L150 1 - 12UNF 5P

2,093,800 vnđ

TNMRU16S115 P3 1 - 12UNF

Mũi taro LS-HT P3 L150 1 - 12UNF 1.5P

2,093,800 vnđ

Mô tả Mũi Taro Tay LS-HT Yamawa Chuẩn Ren Thống Nhất UNC-UNF

 • LS-HT là mũi taro cán dài với lưỡi cắt và rãnh thoát phoi thuộc kiểu "hand tap".
 • Để gia công các ren thống nhất UNC, UNF.
 • Thích hợp để taro lỗ sâu.
 • Dòng taro "hand tap" nên có lưỡi cắt khỏe và rãnh thoát phoi thẳng, sẽ tạo ra phoi vụn và thoát phoi dọc theo rãnh thoát phoi.
 • Loại chamfer 5P phù hợp cho lỗ thông và 1.5P cho lỗ bít

Lựa chọn Vattucokhi247.com, quý khách được đảm bảo:

 • Hàng chính hãng có bảo hành
 • Giá hợp lý, chiết khấu cao
 • Nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng
 • Giao hàng nhanh trong 4h
 • Tư vấn kỹ thuật miễn phí hoặc gọi điện đặt hàng trực tiếp tại hotline 0986 470 139

VATTUCOKHI247 là đại lý chính hãng cung cấp các sản phẩm Mũi taro Yamawa tại Việt Nam, chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu, sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh nhất.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT TƯ CƠ KHÍ 247 VIỆT NAM

 • Hà Nội: Tầng 2, Tháp B, Tòa T608, KĐT Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
 • HCM: 512-513 Officetel, Garden Gate Building, Số 8, Đường Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận, HCM
 • Đà Nẵng: Shophouse 304, đường Mê Linh, Tp Đà Nẵng.

Email: vattucokhi247@gmail.com

Website: https://vattucokhi247.com

Di động: 0986 470 139

Điện thoại: +84-24-3207-2525   Fax: +84-24-3207-3535

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x