Mũi Taro Tay LS-HT Yamawa Loại Cán Dài

Mã sản phẩm: LS-HT Vật Tư Cơ Khí 247
Thương hiệu: Yamawa
Viết đánh giá của bạn
Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 1 đổi 1

Mã đặt hàng: LS-HT

Thương hiệu: Yamawa

Vật liệu: HSS

Giao hàng toàn quốc

==>> Catalog sản phẩm

157.700₫ Giá thị trường: 175.200₫ Tiết kiệm: 17.500₫
Thông Tin Sản Phẩm

Bảng giá Mũi Taro Tay LS-HT Yamawa Loại Cán Dài

MÃ HÀNG MODEL THÔNG SỐ MÔ TẢ GIÁ BÁN
TNMR022Q120 P3 M22 X 2

Mũi taro LS-HT P3 L200 M22 X 2 1.5P

2,164,900 vnđ

TNMR022O515 P3 M22 X 1.5

Mũi taro LS-HT P3 L150 M22 X 1.5 5P

1,738,000 vnđ

TNMR022O520 P3 M22 X 1.5

Mũi taro LS-HT P3 L200 M22 X 1.5 5P

2,164,900 vnđ

TNMR022O115 P3 M22 X 1.5

Mũi taro LS-HT P3 L150 M22 X 1.5 1.5P

1,738,000 vnđ

TNMR022O120 P3 M22 X 1.5

Mũi taro LS-HT P3 L200 M22 X 1.5 1.5P

2,164,900 vnđ

TNMR024S515 P3 M24 X 3

Mũi taro LS-HT P3 L150 M24 X 3 5P

2,032,800 vnđ

TNMR024S520 P3 M24 X 3

Mũi taro LS-HT P3 L200 M24 X 3 5P

2,429,200 vnđ

TNMR024S525 P3 M24 X 3

Mũi taro LS-HT P3 L250 M24 X 3 5P

3,079,700 vnđ

TNMQ012M515 P2 M12 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L150 M12 X 1 5P

811,000 vnđ

TNMQ012M110 P2 M12 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L100 M12 X 1 1.5P

476,800 vnđ

TNMQ012M112 P2 M12 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L120 M12 X 1 1.5P

538,700 vnđ

TNMQ012M115 P2 M12 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L150 M12 X 1 1.5P

811,000 vnđ

TNMQ014Q512 P2 M14 X 2

Mũi taro LS-HT P2 L120 M14 X 2 5P

599,700 vnđ

TNMQ014Q515 P2 M14 X 2

Mũi taro LS-HT P2 L150 M14 X 2 5P

820,200 vnđ

TNMQ014Q520 P2 M14 X 2

Mũi taro LS-HT P2 L200 M14 X 2 5P

1,097,700 vnđ

TNMQ014Q525 P2 M14 X 2

Mũi taro LS-HT P2 L250 M14 X 2 5P

1,392,500 vnđ

TNMQ014Q112 P2 M14 X 2

Mũi taro LS-HT P2 L120 M14 X 2 1.5P

599,700 vnđ

TNMQ014Q115 P2 M14 X 2

Mũi taro LS-HT P2 L150 M14 X 2 1.5P

820,200 vnđ

TNMQ014Q120 P2 M14 X 2

Mũi taro LS-HT P2 L200 M14 X 2 1.5P

1,097,700 vnđ

TNMQ014Q125 P2 M14 X 2

Mũi taro LS-HT P2 L250 M14 X 2 1.5P

1,302,200 vnđ

TNMR014Q515 P3 M14 X 2 +

Mũi taro LS-HT P3 L150 M14 X 2 +20 5P

820,200 vnđ

TNMR014Q520 P3 M14 X 2 +

Mũi taro LS-HT P3 L200 M14 X 2 +20 5P

1,097,700 vnđ

TNMR014Q115 P3 M14 X 2 +

Mũi taro LS-HT P3 L150 M14 X 2 +20 1.5P

820,200 vnđ

TNMR014Q120 P3 M14 X 2 +

Mũi taro LS-HT P3 L200 M14 X 2 +20 1.5P

1,097,700 vnđ

TNMQ014O512 P2 M14 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L120 M14 X 1.5 5P

599,700 vnđ

TNMQ014O515 P2 M14 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L150 M14 X 1.5 5P

820,200 vnđ

TNMQ014O520 P2 M14 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L200 M14 X 1.5 5P

1,097,700 vnđ

TNMQ014O112 P2 M14 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L120 M14 X 1.5 1.5P

599,700 vnđ

TNMQ014O115 P2 M14 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L150 M14 X 1.5 1.5P

820,200 vnđ

TNMQ014O120 P2 M14 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L200 M14 X 1.5 1.5P

1,097,700 vnđ

TNMR014O515 P3 M14 X1.5

Mũi taro LS-HT P3 L150 M14 X1.5 +20 5P

820,200 vnđ

TNMR014O115 P3 M14 X1.5

Mũi taro LS-HT P3 L150 M14 X1.5 +20 1.5P

820,200 vnđ

TNMQ014M515 P2 M14 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L150 M14 X 1 5P

924,000 vnđ

TNMQ014M115 P2 M14 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L150 M14 X 1 1.5P

924,000 vnđ

TNMQ016Q515 P2 M16 X 2

Mũi taro LS-HT P2 L150 M16 X 2 5P

890,400 vnđ

TNMQ016Q520 P2 M16 X 2

Mũi taro LS-HT P2 L200 M16 X 2 5P

1,168,900 vnđ

TNMQ016Q525 P2 M16 X 2

Mũi taro LS-HT P2 L250 M16 X 2 5P

1,453,500 vnđ

TNMQ016Q115 P2 M16 X 2

Mũi taro LS-HT P2 L150 M16 X 2 1.5P

890,400 vnđ

TNMQ016Q120 P2 M16 X 2

Mũi taro LS-HT P2 L200 M16 X 2 1.5P

1,168,900 vnđ

TNMQ016Q125 P2 M16 X 2

Mũi taro LS-HT P2 L250 M16 X 2 1.5P

1,453,500 vnđ

TNMR016Q515 P3 M16 X 2

Mũi taro LS-HT P3 L150 M16 X 2 +20 5P

890,400 vnđ

TNMR016Q520 P3 M16 X 2

Mũi taro LS-HT P3 L200 M16 X 2 +20 5P

1,168,900 vnđ

TNMR016Q115 P3 M16 X 2

Mũi taro LS-HT P3 L150 M16 X 2 +20 1.5P

890,400 vnđ

TNMR016Q120 P3 M16 X 2

Mũi taro LS-HT P3 L200 M16 X 2 +20 5P

1,168,900 vnđ

TNMQ016O512 P2 M16 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L120 M16 X 1.5 5P

715,500 vnđ

TNMQ016O515 P2 M16 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L150 M16 X 1.5 5P

890,400 vnđ

TNMQ016O520 P2 M16 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L200 M16 X 1.5 5P

1,168,900 vnđ

TNMQ016O112 P2 M16 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L120 M16 X 1.5 1.5P

715,500 vnđ

TNMQ016O115 P2 M16 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L150 M16 X 1.5 1.5P

890,400 vnđ

TNMQ016O120 P2 M16 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L200 M16 X 1.5 1.5P

1,168,900 vnđ

TNMR016O515 P3 M16 X 1.5

Mũi taro LS-HT P3 L150 M16 X 1.5 +20 5P

890,400 vnđ

TNMR016O115 P3 M16 X 1.5

Mũi taro LS-HT P3 L150 M16 X 1.5 +20 1.5P

890,400 vnđ

TNMQ016M515 P2 M16 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L150 M16 X 1 5P

1,229,800 vnđ

TNMQ016M115 P2 M16 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L150 M16 X 1 1.5P

1,229,800 vnđ

TNMR018R515 P3 M18 X 2.5

Mũi taro LS-HT P3 L150 M18 X 2.5 5P

1,209,500 vnđ

TNMR018R520 P3 M18 X 2.5

Mũi taro LS-HT P3 L200 M18 X 2.5 5P

1,534,800 vnđ

TNMR018R525 P3 M18 X 2.5

Mũi taro LS-HT P3 L250 M18 X 2.5 5P

1,870,200 vnđ

TNMQ012P520 P2 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P2 L200 M12 X 1.75 5P

901,500 vnđ

TNMQ012P525 P2 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P2 L250 M12 X 1.75 5P

1,168,900 vnđ

TNMQ012P110 P2 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P2 L100 M12 X 1.75 1.5P

392,400 vnđ

TNMQ012P112 P2 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P2 L120 M12 X 1.75 1.5P

455,200 vnđ

TNMQ012P115 P2 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P2 L150 M12 X 1.75 1.5P

654,500 vnđ

TNMQ012P120 P2 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P2 L200 M12 X 1.75 1.5P

901,500 vnđ

TNMQ012P125 P2 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P2 L250 M12 X 1.75 1.5P

1,168,900 vnđ

TNMR012P515 P3 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P3 L150 M12 X 1.75 +20 5P

654,500 vnđ

TNMR012P520 P3 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P3 L200 M12 X 1.75 +20 5P

901,500 vnđ

TNMR012P115 P3 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P3 L150 M12 X 1.75 +20 1.5P

654,500 vnđ

TNMR012P120 P3 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P3 L200 M12 X 1.75 +20 1.5P

901,500 vnđ

TNMS012P515 P4 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P4 L150 M12 X 1.75 +40 5P

654,500 vnđ

TNMS012P520 P4 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P4 L200 M12 X 1.75 +40 5P

901,500 vnđ

TNMS012P115 P4 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P4 L150 M12 X 1.75 +40 1.5P

654,500 vnđ

TNMS012P120 P4 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P4 L200 M12 X 1.75 +40 1.5P

901,500 vnđ

TNMQ012O510 P2 M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L100 M12 X 1.5 5P

392,400 vnđ

TNMQ012O512 P2 M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L120 M12 X 1.5 5P

455,200 vnđ

TNMQ012O515 P2 M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L150 M12 X 1.5 5P

654,500 vnđ

TNMQ012O520 P2 M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L200 M12 X 1.5 5P

901,500 vnđ

TNMQ012O110 P2 M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L100 M12 X 1.5 1.5P

392,400 vnđ

TNMQ012O112 P2 M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L120 M12 X 1.5 1.5P

455,200 vnđ

TNMQ012O115 P2 M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L150 M12 X 1.5 1.5P

654,500 vnđ

TNMQ012O120 P2 M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L200 M12 X 1.5 1.5P

901,500 vnđ

TNMR012O515 P3 M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT P3 L150 M12 X 1.5 +20 5P

654,500 vnđ

TNMR012O115 P3 M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT P3 L150 M12 X 1.5 +20 1.5P

654,500 vnđ

TNMS012O515 P4 M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT P4 L150 M12 X 1.5 +40 5P

654,500 vnđ

TNMS012O520 P4 M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT P4 L200 M12 X 1.5 +40 5P

901,500 vnđ

TNMS012O115 P4 M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT P4 L150 M12 X 1.5 +40 1.5P

654,500 vnđ

TNMS012O120 P4 M12 X 1.5

Mũi taro LS-HT P4 L200 M12 X 1.5 +40 1.5P

901,500 vnđ

TNMQ012N510 P2 M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L100 M12 X 1.25 5P

392,400 vnđ

TNMQ012N512 P2 M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L120 M12 X 1.25 5P

455,200 vnđ

TNMQ012N515 P2 M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L150 M12 X 1.25 5P

654,500 vnđ

TNMQ012N520 P2 M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L200 M12 X 1.25 5P

901,500 vnđ

TNMQ012N110 P2 M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L100 M12 X 1.25 1.5P

392,400 vnđ

TNMQ012N112 P2 M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L120 M12 X 1.25 1.5P

455,200 vnđ

TNMQ012N115 P2 M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L150 M12 X 1.25 1.5P

654,500 vnđ

TNMQ012N120 P2 M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L200 M12 X 1.25 1.5P

901,500 vnđ

TNMR012N515 P3 M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT P3 L150 M12 X 1.25 +20 5P

654,500 vnđ

TNMR012N115 P3 M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT P3 L150 M12 X 1.25 +20 1.5P

654,500 vnđ

TNMS012N515 P4 M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT P4 L150 M12 X 1.25 +40 5P

654,500 vnđ

TNMS012N520 P4 M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT P4 L200 M12 X 1.25 +40 5P

901,500 vnđ

TNMS012N115 P4 M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT P4 L150 M12 X 1.25 +40 1.5P

654,500 vnđ

TNMS012N120 P4 M12 X 1.25

Mũi taro LS-HT P4 L200 M12 X 1.25 +40 1.5P

901,500 vnđ

TNMQ012M510 P2 M12 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L100 M12 X 1 5P

476,800 vnđ

TNMQ012M512 P2 M12 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L120 M12 X 1 5P

538,700 vnđ

TNMR8.0N110 P3 M8 X 1.2

Mũi taro LS-HT P3 L100 M8 X 1.25 +20 1.5P

264,300 vnđ

TNMR8.0N115 P3 M8 X 1.2

Mũi taro LS-HT P3 L150 M8 X 1.25 +20 1.5P

449,400 vnđ

TNMR8.0N120 P3 M8 X 1.2

Mũi taro LS-HT P3 L200 M8 X 1.25 +20 1.5P

665,900 vnđ

TNMQ8.0M510 P2 M8 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L100 M8 X 1 5P

283,700 vnđ

TNMQ8.0M512 P2 M8 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L120 M8 X 1 5P

350,800 vnđ

TNMQ8.0M515 P2 M8 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L150 M8 X 1 5P

469,700 vnđ

TNMQ8.0M110 P2 M8 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L100 M8 X 1 1.5P

283,700 vnđ

TNMQ8.0M112 P2 M8 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L120 M8 X 1 1.5P

368,100 vnđ

TNMQ8.0M115 P2 M8 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L150 M8 X 1 1.5P

469,700 vnđ

TNMQ010O510 P2 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L100 M10 X 1.5 5P

320,300 vnđ

TNMQ010O512 P2 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L120 M10 X 1.5 5P

379,100 vnđ

TNMQ010O515 P2 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L150 M10 X 1.5 5P

478,600 vnđ

TNMQ010O520 P2 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L200 M10 X 1.5 5P

726,900 vnđ

TNMQ010O525 P2 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L250 M10 X 1.5 5P

935,100 vnđ

TNMQ010O110 P2 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L100 M10 X 1.5 1.5P

320,300 vnđ

TNMQ010O112 P2 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L120 M10 X 1.5 1.5P

379,100 vnđ

TNMQ010O115 P2 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L150 M10 X 1.5 1.5P

523,600 vnđ

TNMQ010O120 P2 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L200 M10 X 1.5 1.5P

726,900 vnđ

TNMQ010O125 P2 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P2 L250 M10 X 1.5 1.5P

935,100 vnđ

TNMR010O510 P3 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P3 L100 M10 X 1.5 +20 5P

320,300 vnđ

TNMR010O515 P3 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P3 L150 M10 X 1.5 +20 5P

523,600 vnđ

TNMR010O520 P3 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P3 L200 M10 X 1.5 +20 5P

726,900 vnđ

TNMR010O110 P3 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P3 L100 M10 X 1.5 +20 1.5P

320,300 vnđ

TNMR010O115 P3 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P3 L150 M10 X 1.5 +20 1.5P

523,600 vnđ

TNMR010O120 P3 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P3 L200 M10 X 1.5 +20 1.5P

726,900 vnđ

TNMS010O510 P4 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P4 L100 M10 X 1.5 +40 5P

320,300 vnđ

TNMS010O515 P4 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P4 L150 M10 X 1.5 +40 5P

523,600 vnđ

TNMS010O110 P4 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P4 L100 M10 X 1.5 +40 1.5P

320,300 vnđ

TNMS010O115 P4 M10 X 1.5

Mũi taro LS-HT P4 L150 M10 X 1.5 +40 1.5P

523,600 vnđ

TNMQ010N510 P2 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L100 M10 X 1.25 5P

320,300 vnđ

TNMQ010N512 P2 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L120 M10 X 1.25 5P

379,100 vnđ

TNMQ010N515 P2 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L150 M10 X 1.25 5P

523,600 vnđ

TNMQ010N520 P2 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L200 M10 X 1.25 5P

726,900 vnđ

TNMQ010N110 P2 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L100 M10 X 1.25 1.5P

320,300 vnđ

TNMQ010N112 P2 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L120 M10 X 1.25 1.5P

379,100 vnđ

TNMQ010N115 P2 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L150 M10 X 1.25 1.5P

523,600 vnđ

TNMQ010N120 P2 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P2 L200 M10 X 1.25 1.5P

726,900 vnđ

TNMR010N510 P3 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P3 L100 M10 X 1.25 +20 5P

320,300 vnđ

TNMR010N515 P3 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P3 L150 M10 X 1.25 +20 5P

523,600 vnđ

TNMR010N110 P3 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P3 L100 M10 X 1.25 +20 1.5P

320,300 vnđ

TNMR010N115 P3 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P3 L150 M10 X 1.25 +20 1.5P

523,600 vnđ

TNMS010N510 P4 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P4 L100 M10 X 1.25 +40 5P

320,300 vnđ

TNMS010N515 P4 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P4 L150 M10 X 1.25 +40 5P

523,600 vnđ

TNMS010N110 P4 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P4 L100 M10 X 1.25 +40 1.5P

320,300 vnđ

TNMS010N115 P4 M10 X 1.25

Mũi taro LS-HT P4 L150 M10 X 1.25 +40 1.5P

523,600 vnđ

TNMQ010M510 P2 M10 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L100 M10 X 1 5P

346,500 vnđ

TNMQ010M512 P2 M10 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L120 M10 X 1 5P

397,300 vnđ

TNMQ010M515 P2 M10 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L150 M10 X 1 5P

582,100 vnđ

TNMQ010M110 P2 M10 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L100 M10 X 1 1.5P

346,500 vnđ

TNMQ010M112 P2 M10 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L120 M10 X 1 1.5P

397,300 vnđ

TNMQ010M115 P2 M10 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L150 M10 X 1 1.5P

589,500 vnđ

TNMQ012P510 P2 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P2 L100 M12 X 1.75 5P

381,900 vnđ

TNMQ012P512 P2 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P2 L120 M12 X 1.75 5P

455,200 vnđ

TNMQ012P515 P2 M12 X 1.75

Mũi taro LS-HT P2 L150 M12 X 1.75 5P

654,500 vnđ

TNMP3.0G507 P1 M3 X 0.5

Mũi taro LS-HT P1 L70 M3 X 0.5 5P

204,200 vnđ

TNMP3.0G510 P1 M3 X 0.5

Mũi taro LS-HT P1 L100 M3 X 0.5 5P

297,800 vnđ

TNMP3.0G512 P1 M3 X 0.5

Mũi taro LS-HT P1 L120 M3 X 0.5 5P

356,700 vnđ

TNMP3.0G515 P1 M3 X 0.5

Mũi taro LS-HT P1 L150 M3 X 0.5 5P

561,200 vnđ

TNMP3.0G107 P1 M3 X 0.5

Mũi taro LS-HT P1 L70 M3 X 0.5 1.5P

204,200 vnđ

TNMP3.0G110 P1 M3 X 0.5

Mũi taro LS-HT P1 L100 M3 X 0.5 1.5P

297,800 vnđ

TNMP3.0G112 P1 M3 X 0.5

Mũi taro LS-HT P1 L120 M3 X 0.5 1.5P

356,700 vnđ

TNMP3.0G115 P1 M3 X 0.5

Mũi taro LS-HT P1 L150 M3 X 0.5 1.5P

561,200 vnđ

TNMR3.0G510 P3 M3 X 0.5

Mũi taro LS-HT P3 L100 M3 X 0.5 +30 5P

297,800 vnđ

TNMR3.0G515 P3 M3 X 0.5

Mũi taro LS-HT P3 L150 M3 X 0.5 +30 5P

561,200 vnđ

TNMR3.0G110 P3 M3 X 0.5

Mũi taro LS-HT P3 L100 M3 X 0.5 +30 1.5P

297,800 vnđ

TNMR3.0G115 P3 M3 X 0.5

Mũi taro LS-HT P3 L150 M3 X 0.5 +30 1.5P

561,200 vnđ

TNMQ4.0I507 P2 M4 X 0.7

Mũi taro LS-HT P2 L70 M4 X 0.7 5P

179,900 vnđ

TNMQ4.0I510 P2 M4 X 0.7

Mũi taro LS-HT P2 L100 M4 X 0.7 5P

239,600 vnđ

TNMQ4.0I512 P2 M4 X 0.7

Mũi taro LS-HT P2 L120 M4 X 0.7 5P

336,300 vnđ

TNMQ4.0I515 P2 M4 X 0.7

Mũi taro LS-HT P2 L150 M4 X 0.7 5P

449,100 vnđ

TNMQ4.0I107 P2 M4 X 0.7

Mũi taro LS-HT P2 L70 M4 X 0.7 1.5P

179,900 vnđ

TNMQ4.0I110 P2 M4 X 0.7

Mũi taro LS-HT P2 L100 M4 X 0.7 1.5P

271,300 vnđ

TNMQ4.0I112 P2 M4 X 0.7

Mũi taro LS-HT P2 L120 M4 X 0.7 1.5P

309,200 vnđ

TNMQ4.0I115 P2 M4 X 0.7

Mũi taro LS-HT P2 L150 M4 X 0.7 1.5P

518,400 vnđ

TNMR4.0I510 P3 M4 X 0.7

Mũi taro LS-HT P3 L100 M4 X 0.7 +20 5P

271,300 vnđ

TNMR4.0I515 P3 M4 X 0.7

Mũi taro LS-HT P3 L150 M4 X 0.7 +20 5P

518,400 vnđ

TNMR4.0I110 P3 M4 X 0.7

Mũi taro LS-HT P3 L100 M4 X 0.7 +20 1.5P

271,300 vnđ

TNMR4.0I115 P3 M4 X 0.7

Mũi taro LS-HT P3 L150 M4 X 0.7 +20 1.5P

518,400 vnđ

TNMQ5.0K507 P2 M5 X 0.8

Mũi taro LS-HT P2 L70 M5 X 0.8 5P

162,600 vnđ

TNMQ5.0K510 P2 M5 X 0.8

Mũi taro LS-HT P2 L100 M5 X 0.8 5P

239,000 vnđ

TNMQ5.0K512 P2 M5 X 0.8

Mũi taro LS-HT P2 L120 M5 X 0.8 5P

271,300 vnđ

TNMQ5.0K515 P2 M5 X 0.8

Mũi taro LS-HT P2 L150 M5 X 0.8 5P

403,500 vnđ

TNMQ5.0K107 P2 M5 X 0.8

Mũi taro LS-HT P2 L70 M5 X 0.8 1.5P

162,600 vnđ

TNMQ5.0K110 P2 M5 X 0.8

Mũi taro LS-HT P2 L100 M5 X 0.8 1.5P

239,000 vnđ

TNMQ5.0K112 P2 M5 X 0.8

Mũi taro LS-HT P2 L120 M5 X 0.8 1.5P

296,900 vnđ

TNMQ5.0K115 P2 M5 X 0.8

Mũi taro LS-HT P2 L150 M5 X 0.8 1.5P

403,500 vnđ

TNMR5.0K510 P3 M5 X 0.8

Mũi taro LS-HT P3 L100 M5 X 0.8 +20 5P

239,000 vnđ

TNMR5.0K515 P3 M5 X 0.8

Mũi taro LS-HT P3 L150 M5 X 0.8 +20 5P

403,500 vnđ

TNMR5.0K110 P3 M5 X 0.8

Mũi taro LS-HT P3 L100 M5 X 0.8 +20 1.5P

239,000 vnđ

TNMR5.0K115 P3 M5 X 0.8

Mũi taro LS-HT P3 L150 M5 X 0.8 +20 1.5P

403,500 vnđ

TNMQ6.0M510 P2 M6 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L100 M6 X 1 5P

177,700 vnđ

TNMQ6.0M512 P2 M6 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L120 M6 X 1 5P

243,600 vnđ

TNMQ6.0M515 P2 M6 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L150 M6 X 1 5P

308,300 vnđ

TNMQ6.0M520 P2 M6 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L200 M6 X 1 5P

498,000 vnđ

TNMQ6.0M110 P2 M6 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L100 M6 X 1 1.5P

203,300 vnđ

TNMQ6.0M112 P2 M6 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L120 M6 X 1 1.5P

262,100 vnđ

TNMQ6.0M115 P2 M6 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L150 M6 X 1 1.5P

359,700 vnđ

TNMQ6.0M120 P2 M6 X 1

Mũi taro LS-HT P2 L200 M6 X 1 1.5P

498,000 vnđ

TNMR6.0M510 P3 M6 X 1

Mũi taro LS-HT P3 L100 M6 X 1 +20 5P

203,300 vnđ

TNMR6.0M515 P3 M6 X 1

Mũi taro LS-HT P3 L150 M6 X 1 +20 5P

359,700 vnđ

TNMR6.0M110 P3 M6 X 1

Mũi taro LS-HT P3 L100 M6 X 1 +20 1.5P

203,300 vnđ

TNMR6.0M115 P3 M6 X 1

Mũi taro LS-HT P3 L150 M6 X 1 +20 1.5P

359,700 vnđ

TNMQ8.0N510 P2 M8 X 1.2

Mũi taro LS-HT P2 L100 M8 X 1.25 5P

240,900 vnđ

TNMQ8.0N512 P2 M8 X 1.2

Mũi taro LS-HT P2 L120 M8 X 1.25 5P

315,700 vnđ

TNMQ8.0N515 P2 M8 X 1.2

Mũi taro LS-HT P2 L150 M8 X 1.25 5P

449,400 vnđ

TNMQ8.0N520 P2 M8 X 1.2

Mũi taro LS-HT P2 L200 M8 X 1.25 5P

665,900 vnđ

TNMQ8.0N110 P2 M8 X 1.2

Mũi taro LS-HT P2 L100 M8 X 1.25 1.5P

264,300 vnđ

TNMQ8.0N112 P2 M8 X 1.2

Mũi taro LS-HT P2 L120 M8 X 1.25 1.5P

326,200 vnđ

TNMQ8.0N115 P2 M8 X 1.2

Mũi taro LS-HT P2 L150 M8 X 1.25 1.5P

449,400 vnđ

TNMQ8.0N120 P2 M8 X 1.2

Mũi taro LS-HT P2 L200 M8 X 1.25 1.5P

647,700 vnđ

TNMR8.0N510 P3 M8 X 1.2

Mũi taro LS-HT P3 L100 M8 X 1.25 +20 5P

264,300 vnđ

TNMR8.0N515 P3 M8 X 1.2

Mũi taro LS-HT P3 L150 M8 X 1.25 +20 5P

449,400 vnđ

TNMR8.0N520 P3 M8 X 1.2

Mũi taro LS-HT P3 L200 M8 X 1.25 +20 5P

665,900 vnđ

Mô tả Mũi Taro Tay LS-HT Yamawa Loại Cán Dài

 • LS-HT là mũi taro cán dài với lưỡi cắt và rãnh thoát phoi thuộc kiểu "hand tap".
 • Thích hợp để taro lỗ sâu.
 • Dòng taro "hand tap" nên có lưỡi cắt khỏe và rãnh thoát phoi thẳng, sẽ tạo ra phoi vụn và thoát phoi dọc theo rãnh thoát phoi.
 • Loại chamfer 5P phù hợp cho lỗ thông và 1.5P cho lỗ bít

Lựa chọn Vattucokhi247.com, quý khách được đảm bảo:

 • Hàng chính hãng có bảo hành
 • Giá hợp lý, chiết khấu cao
 • Nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng
 • Giao hàng nhanh trong 4h
 • Tư vấn kỹ thuật miễn phí hoặc gọi điện đặt hàng trực tiếp tại hotline 0986 470 139

VATTUCOKHI247 là đại lý chính hãng cung cấp các sản phẩm Mũi taro Yamawa tại Việt Nam, chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu, sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh nhất.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT TƯ CƠ KHÍ 247 VIỆT NAM

 • Hà Nội: Tầng 2, Tháp B, Tòa T608, KĐT Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
 • HCM: 512-513 Officetel, Garden Gate Building, Số 8, Đường Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận, HCM
 • Đà Nẵng: Shophouse 304, đường Mê Linh, Tp Đà Nẵng.

Email: vattucokhi247@gmail.com

Website: https://vattucokhi247.com

Di động: 0986 470 139

Điện thoại: +84-24-3207-2525   Fax: +84-24-3207-3535

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x