Dưỡng Kiểm Ren Một Đầu SIT Yamawa

Mã sản phẩm: Yamawa SIT Vật Tư Cơ Khí 247
Thương hiệu: Yamawa
Viết đánh giá của bạn
Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 1 đổi 1

Mã đặt hàng: Yamawa SIT

Thương hiệu: Yamawa

Giao hàng trong vòng 4h

715.800₫ Giá thị trường: 814.000₫ Tiết kiệm: 98.200₫
Thông Tin Sản Phẩm

Catalog sản phẩm tại đây!

Mô tả Dưỡng Kiểm Ren Một Đầu SIT Yamawa

  • Dưỡng kiểm tra ren một đầu GO hoặc NO GO.
  • Được làm bằng thép gió (HSS) khả năng chịu mài mòn tuyệt vời so với loại có trên thị trường.

Bảng giá Dưỡng Kiểm Ren Một Đầu SIT Yamawa

MÃ HÀNG MODEL THÔNG SỐ MÔ TẢ GIÁ BÁN
ITM62.0EG 6H, GO M2×0.4

Dưỡng kiểm ren SIT M2×0.4 6H GB

1,271,400 vnđ

ITM62.0EN 6H, NO GO M2×0.4

Dưỡng kiểm ren SIT M2×0.4 6H NB

1,271,400 vnđ

ITM52.0BG 5H, GO M2×0.25

Dưỡng kiểm ren SIT M2×0.25 5H GB

1,271,400 vnđ

ITM52.0BN 5H, NO GO M2×0.25

Dưỡng kiểm ren SIT M2×0.25 5H NB

1,271,400 vnđ

ITM62.2FG 6H, GO M2.2×0.45

Dưỡng kiểm ren SIT M2.2×0.45 6H GB

1,221,200 vnđ

ITM62.2FN 6H, NO GO M2.2×0.45

Dưỡng kiểm ren SIT M2.2×0.45 6H NB

1,221,200 vnđ

ITM52.2BG 5H, GO M2.2×0.25

Dưỡng kiểm ren SIT M2.2×0.25 5H GB

1,221,200 vnđ

ITM52.2BN 5H, NO GO M2.2×0.25

Dưỡng kiểm ren SIT M2.2×0.25 5H NB

1,221,200 vnđ

ITM62.3EG 6H, GO M2.3×0.4

Dưỡng kiểm ren SIT M2.3×0.4 6H GB

1,256,300 vnđ

ITM62.3EN 6H, NO GO M2.3×0.4

Dưỡng kiểm ren SIT M2.3×0.4 6H NB

1,256,300 vnđ

ITM52.3BG 5H, GO M2.3×0.25

Dưỡng kiểm ren SIT M2.3×0.25 5H GB

1,256,300 vnđ

ITM52.3BN 5H, NO GO M2.3×0.25

Dưỡng kiểm ren SIT M2.3×0.25 5H NB

1,256,300 vnđ

ITM62.5FG 6H, GO M2.5×0.45

Dưỡng kiểm ren SIT M2.5×0.45 6H GB

1,156,200 vnđ

ITM62.5FN 6H, NO GO M2.5×0.45

Dưỡng kiểm ren SIT M2.5×0.45 6H NB

1,156,200 vnđ

ITM62.5DG 6H, GO M2.5×0.35

Dưỡng kiểm ren SIT M2.5×0.35 6H GB

1,156,200 vnđ

ITM62.5DN 6H, NO GO M2.5×0.35

Dưỡng kiểm ren SIT M2.5×0.35 6H NB

1,156,200 vnđ

ITM62.6FG 6H, GO M2.6×0.45

Dưỡng kiểm ren SIT M2.6×0.45 6H GB

1,196,300 vnđ

ITM62.6FN 6H, NO GO M2.6×0.45

Dưỡng kiểm ren SIT M2.6×0.45 6H NB

1,196,300 vnđ

ITM62.6DG 6H, GO M2.6×0.35

Dưỡng kiểm ren SIT M2.6×0.35 6H GB

1,196,300 vnđ

ITM62.6DN 6H, NO GO M2.6×0.35

Dưỡng kiểm ren SIT M2.6×0.35 6H NB

1,196,300 vnđ

ITM63.0GG 6H, GO M3×0.5

Dưỡng kiểm ren SIT M3×0.5 6H GB

1,076,200 vnđ

ITM63.0GN 6H, NO GO M3×0.5

Dưỡng kiểm ren SIT M3×0.5 6H NB

1,076,200 vnđ

ITM63.0DG 6H, GO M3×0.35

Dưỡng kiểm ren SIT M3×0.35 6H GB

1,076,200 vnđ

ITM63.0DN 6H, NO GO M3×0.35

Dưỡng kiểm ren SIT M3×0.35 6H NB

1,076,200 vnđ

ITM63.5HG 6H, GO M3.5×0.6

Dưỡng kiểm ren SIT M3.5×0.6 6H GB

1,005,900 vnđ

ITM63.5HN 6H, NO GO M3.5×0.6

Dưỡng kiểm ren SIT M3.5×0.6 6H NB

1,005,900 vnđ

ITM63.5DG 6H, GO M3.5×0.35

Dưỡng kiểm ren SIT M3.5×0.35 6H GB

1,005,900 vnđ

ITM63.5DN 6H, NO GO M3.5×0.35

Dưỡng kiểm ren SIT M3.5×0.35 6H NB

1,005,900 vnđ

ITM64.0IG 6H, GO M4×0.7

Dưỡng kiểm ren SIT M4×0.7 6H GB

835,900 vnđ

ITM64.0IN 6H, NO GO M4×0.7

Dưỡng kiểm ren SIT M4×0.7 6H NB

835,900 vnđ

ITM64.0GG 6H, GO M4×0.5

Dưỡng kiểm ren SIT M4×0.5 6H GB

835,900 vnđ

ITM64.0GN 6H, NO GO M4×0.5

Dưỡng kiểm ren SIT M4×0.5 6H NB

835,900 vnđ

ITM64.5JG 6H, GO M4.5×0.75

Dưỡng kiểm ren SIT M4.5×0.75 6H GB

855,900 vnđ

ITM64.5JN 6H, NO GO M4.5×0.75

Dưỡng kiểm ren SIT M4.5×0.75 6H NB

855,900 vnđ

ITM64.5GG 6H, GO M4.5×0.5

Dưỡng kiểm ren SIT M4.5×0.5 6H GB

855,900 vnđ

ITM64.5GN 6H, NO GO M4.5×0.5

Dưỡng kiểm ren SIT M4.5×0.5 6H NB

855,900 vnđ

ITM65.0KG 6H, GO M5×0.8

Dưỡng kiểm ren SIT M5×0.8 6H GB

880,900 vnđ

ITM65.0KN 6H, NO GO M5×0.8

Dưỡng kiểm ren SIT M5×0.8 6H NB

880,900 vnđ

ITM65.0GG 6H, GO M5×0.5

Dưỡng kiểm ren SIT M5×0.5 6H GB

880,900 vnđ

ITM65.0GN 6H, NO GO M5×0.5

Dưỡng kiểm ren SIT M5×0.5 6H NB

880,900 vnđ

ITM65.5GG 6H, GO M5.5×0.5

Dưỡng kiểm ren SIT M5.5×0.5 6H GB

905,800 vnđ

ITM65.5GN 6H, NO GO M5.5×0.5

Dưỡng kiểm ren SIT M5.5×0.5 6H NB

905,800 vnđ

ITM66.0MG 6H, GO M6×1

Dưỡng kiểm ren SIT M6×1 6H GB

715,800 vnđ

ITM66.0MN 6H, NO GO M6×1

Dưỡng kiểm ren SIT M6×1 6H NB

715,800 vnđ

ITM66.0JG 6H, GO M6×0.75

Dưỡng kiểm ren SIT M6×0.75 6H GB

715,800 vnđ

ITM66.0JN 6H, NO GO M6×0.75

Dưỡng kiểm ren SIT M6×0.75 6H NB

715,800 vnđ

ITM67.0MG 6H, GO M7×1

Dưỡng kiểm ren SIT M7×1 6H GB

750,900 vnđ

ITM67.0MN 6H, NO GO M7×1

Dưỡng kiểm ren SIT M7×1 6H NB

750,900 vnđ

ITM67.0JG 6H, GO M7×0.75

Dưỡng kiểm ren SIT M7×0.75 6H GB

750,900 vnđ

ITM67.0JN 6H, NO GO M7×0.75

Dưỡng kiểm ren SIT M7×0.75 6H NB

750,900 vnđ

ITM68.0NG 6H, GO M8×1.25

Dưỡng kiểm ren SIT M8×1.25 6H GB

780,800 vnđ

ITM68.0NN 6H, NO GO M8×1.25

Dưỡng kiểm ren SIT M8×1.25 6H NB

780,800 vnđ

ITM68.0MG 6H, GO M8×1

Dưỡng kiểm ren SIT M8×1 6H GB

780,800 vnđ

ITM68.0MN 6H, NO GO M8×1

Dưỡng kiểm ren SIT M8×1 6H NB

780,800 vnđ

ITM68.0JG 6H, GO M8×0.75

Dưỡng kiểm ren SIT M8×0.75 6H GB

780,800 vnđ

ITM68.0JN 6H, NO GO M8×0.75

Dưỡng kiểm ren SIT M8×0.75 6H NB

780,800 vnđ

ITM69.0NG 6H, GO M9×1.25

Dưỡng kiểm ren SIT M9×1.25 6H GB

820,800 vnđ

ITM69.0NN 6H, NO GO M9×1.25

Dưỡng kiểm ren SIT M9×1.25 6H NB

820,800 vnđ

ITM69.0MG 6H, GO M9×1

Dưỡng kiểm ren SIT M9×1 6H GB

820,800 vnđ

ITM69.0MN 6H, NO GO M9×1

Dưỡng kiểm ren SIT M9×1 6H NB

820,800 vnđ

ITM69.0JG 6H, GO M9×0.75

Dưỡng kiểm ren SIT M9×0.75 6H GB

820,800 vnđ

ITM69.0JN 6H, NO GO M9×0.75

Dưỡng kiểm ren SIT M9×0.75 6H NB

820,800 vnđ

ITM6010OG 6H, GO M10×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M10×1.5 6H GB

855,900 vnđ

ITM6010ON 6H, NO GO M10×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M10×1.5 6H NB

855,900 vnđ

ITM6010NG 6H, GO M10×1.25

Dưỡng kiểm ren SIT M10×1.25 6H GB

855,900 vnđ

ITM6010NN 6H, NO GO M10×1.25

Dưỡng kiểm ren SIT M10×1.25 6H NB

855,900 vnđ

ITM6010MG 6H, GO M10×1

Dưỡng kiểm ren SIT M10×1 6H GB

855,900 vnđ

ITM6010MN 6H, NO GO M10×1

Dưỡng kiểm ren SIT M10×1 6H NB

855,900 vnđ

ITM6010JG 6H, GO M10×0.75

Dưỡng kiểm ren SIT M10×0.75 6H GB

855,900 vnđ

ITM6010JN 6H, NO GO M10×0.75

Dưỡng kiểm ren SIT M10×0.75 6H NB

855,900 vnđ

ITM6011OG 6H, GO M11×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M11×1.5 6H GB

905,800 vnđ

ITM6011ON 6H, NO GO M11×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M11×1.5 6H NB

905,800 vnđ

ITM6011MG 6H, GO M11×1

Dưỡng kiểm ren SIT M11×1 6H GB

905,800 vnđ

ITM6011MN 6H, NO GO M11×1

Dưỡng kiểm ren SIT M11×1 6H NB

905,800 vnđ

ITM6011JG 6H, GO M11×0.75

Dưỡng kiểm ren SIT M11×0.75 6H GB

905,800 vnđ

ITM6011JN 6H, NO GO M11×0.75

Dưỡng kiểm ren SIT M11×0.75 6H NB

905,800 vnđ

ITM6012PG 6H, GO M12×1.75

Dưỡng kiểm ren SIT M12×1.75 6H GB

805,700 vnđ

ITM6012PN 6H, NO GO M12×1.75

Dưỡng kiểm ren SIT M12×1.75 6H NB

805,700 vnđ

ITM6012OG 6H, GO M12×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M12×1.5 6H GB

805,700 vnđ

ITM6012ON 6H, NO GO M12×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M12×1.5 6H NB

805,700 vnđ

ITM6012NG 6H, GO M12×1.25

Dưỡng kiểm ren SIT M12×1.25 6H GB

805,700 vnđ

ITM6012NN 6H, NO GO M12×1.25

Dưỡng kiểm ren SIT M12×1.25 6H NB

805,700 vnđ

ITM6012MG 6H, GO M12×1

Dưỡng kiểm ren SIT M12×1 6H GB

805,700 vnđ

ITM6012MN 6H, NO GO M12×1

Dưỡng kiểm ren SIT M12×1 6H NB

805,700 vnđ

ITM6014QG 6H, GO M14×2

Dưỡng kiểm ren SIT M14×2 6H GB

780,800 vnđ

ITM6014QN 6H, NO GO M14×2

Dưỡng kiểm ren SIT M14×2 6H NB

780,800 vnđ

ITM6014OG 6H, GO M14×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M14×1.5 6H GB

780,800 vnđ

ITM6014ON 6H, NO GO M14×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M14×1.5 6H NB

780,800 vnđ

ITM6014NG 6H, GO M14×1.25

Dưỡng kiểm ren SIT M14×1.25 6H GB

780,800 vnđ

ITM6014NN 6H, NO GO M14×1.25

Dưỡng kiểm ren SIT M14×1.25 6H NB

780,800 vnđ

ITM6014MG 6H, GO M14×1

Dưỡng kiểm ren SIT M14×1 6H GB

780,800 vnđ

ITM6014MN 6H, NO GO M14×1

Dưỡng kiểm ren SIT M14×1 6H NB

780,800 vnđ

ITM6015OG 6H, GO M15×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M15×1.5 6H GB

851,000 vnđ

ITM6015ON 6H, NO GO M15×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M15×1.5 6H NB

851,000 vnđ

ITM6015MG 6H, GO M15×1

Dưỡng kiểm ren SIT M15×1 6H GB

851,000 vnđ

ITM6015MN 6H, NO GO M15×1

Dưỡng kiểm ren SIT M15×1 6H NB

851,000 vnđ

ITM6016QG 6H, GO M16×2

Dưỡng kiểm ren SIT M16×2 6H GB

825,700 vnđ

ITM6016QN 6H, NO GO M16×2

Dưỡng kiểm ren SIT M16×2 6H NB

825,700 vnđ

ITM6016OG 6H, GO M16×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M16×1.5 6H GB

825,700 vnđ

ITM6016ON 6H, NO GO M16×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M16×1.5 6H NB

825,700 vnđ

ITM6016MG 6H, GO M16×1

Dưỡng kiểm ren SIT M16×1 6H GB

825,700 vnđ

ITM6016MN 6H, NO GO M16×1

Dưỡng kiểm ren SIT M16×1 6H NB

825,700 vnđ

ITM6017OG 6H, GO M17×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M17×1.5 6H GB

1,191,300 vnđ

ITM6017ON 6H, NO GO M17×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M17×1.5 6H NB

1,191,300 vnđ

ITM6017MG 6H, GO M17×1

Dưỡng kiểm ren SIT M17×1 6H GB

1,191,300 vnđ

ITM6017MN 6H, NO GO M17×1

Dưỡng kiểm ren SIT M17×1 6H NB

1,191,300 vnđ

ITM6018RG 6H, GO M18×2.5

Dưỡng kiểm ren SIT M18×2.5 6H GB

1,151,300 vnđ

ITM6018RN 6H, NO GO M18×2.5

Dưỡng kiểm ren SIT M18×2.5 6H NB

1,151,300 vnđ

ITM6018QG 6H, GO M18×2

Dưỡng kiểm ren SIT M18×2 6H GB

1,151,300 vnđ

ITM6018QN 6H, NO GO M18×2

Dưỡng kiểm ren SIT M18×2 6H NB

1,151,300 vnđ

ITM6018OG 6H, GO M18×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M18×1.5 6H GB

1,151,300 vnđ

ITM6018ON 6H, NO GO M18×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M18×1.5 6H NB

1,151,300 vnđ

ITM6018MG 6H, GO M18×1

Dưỡng kiểm ren SIT M18×1 6H GB

1,151,300 vnđ

ITM6018MN 6H, NO GO M18×1

Dưỡng kiểm ren SIT M18×1 6H NB

1,151,300 vnđ

ITM6020RG 6H, GO M20×2.5

Dưỡng kiểm ren SIT M20×2.5 6H GB

1,311,500 vnđ

ITM6020RN 6H, NO GO M20×2.5

Dưỡng kiểm ren SIT M20×2.5 6H NB

1,311,500 vnđ

ITM6020QG 6H, GO M20×2

Dưỡng kiểm ren SIT M20×2 6H GB

1,311,500 vnđ

ITM6020QN 6H, NO GO M20×2

Dưỡng kiểm ren SIT M20×2 6H NB

1,311,500 vnđ

ITM6020OG 6H, GO M20×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M20×1.5 6H GB

1,311,500 vnđ

ITM6020ON 6H, NO GO M20×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M20×1.5 6H NB

1,311,500 vnđ

ITM6020MG 6H, GO M20×1

Dưỡng kiểm ren SIT M20×1 6H GB

1,311,500 vnđ

ITM6020MN 6H, NO GO M20×1

Dưỡng kiểm ren SIT M20×1 6H NB

1,311,500 vnđ

ITM6022RG 6H, GO M22×2.5

Dưỡng kiểm ren SIT M22×2.5 6H GB

1,741,700 vnđ

ITM6022RN 6H, NO GO M22×2.5

Dưỡng kiểm ren SIT M22×2.5 6H NB

1,741,700 vnđ

ITM6022QG 6H, GO M22×2

Dưỡng kiểm ren SIT M22×2 6H GB

1,741,700 vnđ

ITM6022QN 6H, NO GO M22×2

Dưỡng kiểm ren SIT M22×2 6H NB

1,741,700 vnđ

ITM6022OG 6H, GO M22×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M22×1.5 6H GB

1,741,700 vnđ

ITM6022ON 6H, NO GO M22×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M22×1.5 6H NB

1,741,700 vnđ

ITM6022MG 6H, GO M22×1

Dưỡng kiểm ren SIT M22×1 6H GB

1,741,700 vnđ

ITM6022MN 6H, NO GO M22×1

Dưỡng kiểm ren SIT M22×1 6H NB

1,741,700 vnđ

ITM6024SG 6H, GO M24×3

Dưỡng kiểm ren SIT M24×3 6H GB

2,217,300 vnđ

ITM6024SN 6H, NO GO M24×3

Dưỡng kiểm ren SIT M24×3 6H NB

2,217,300 vnđ

ITM6024QG 6H, GO M24×2

Dưỡng kiểm ren SIT M24×2 6H GB

2,217,300 vnđ

ITM6024QN 6H, NO GO M24×2

Dưỡng kiểm ren SIT M24×2 6H NB

2,217,300 vnđ

ITM6024OG 6H, GO M24×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M24×1.5 6H GB

2,217,300 vnđ

ITM6024ON 6H, NO GO M24×1.5

Dưỡng kiểm ren SIT M24×1.5 6H NB

2,217,300 vnđ

ITM6024MG 6H, GO M24×1

Dưỡng kiểm ren SIT M24×1 6H GB

2,217,300 vnđ

ITM6024MN 6H, NO GO M24×1

Dưỡng kiểm ren SIT M24×1 6H NB

2,217,300 vnđ

ITM2UN2EG 2B, GO 2 - 56UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 2 - 56UNC 2B GB

896,000 vnđ

ITM2UN2EN 2B, NO GO 2 - 56UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 2 - 56UNC 2B WB

896,000 vnđ

ITM2UN2DG 2B, GO 2 - 64UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 2 - 64UNF 2B GB

896,000 vnđ

ITM2UN2DN 2B, NO GO 2 - 64UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 2 - 64UNF 2B WB

896,000 vnđ

ITM2UN3FG 2B, GO 3 - 48UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 3 - 48UNC 2B GB

825,700 vnđ

ITM2UN3FN 2B, NO GO 3 - 48UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 3 - 48UNC 2B WB

825,700 vnđ

ITM2UN3EG 2B, GO 3 - 56UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 3 - 56UNF 2B GB

825,700 vnđ

ITM2UN3EN 2B, NO GO 3 - 56UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 3 - 56UNF 2B WB

825,700 vnđ

ITM2UN4HG 2B, GO 4 - 40UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 4 - 40UNC 2B GB

790,900 vnđ

ITM2UN4HN 2B, NO GO 4 - 40UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 4 - 40UNC 2B WB

790,900 vnđ

ITM2UN4FG 2B, GO 4 - 48UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 4 - 48UNF 2B GB

790,900 vnđ

ITM2UN4FN 2B, NO GO 4 - 48UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 4 - 48UNF 2B WB

790,900 vnđ

ITM2UN5HG 2B, GO 5 - 40UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 5 - 40UNC 2B GB

765,700 vnđ

ITM2UN5HN 2B, NO GO 5 - 40UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 5 - 40UNC 2B WB

765,700 vnđ

ITM2UN5GG 2B, GO 5 - 44UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 5 - 44UNF 2B GB

790,900 vnđ

ITM2UN5GN 2B, NO GO 5 - 44UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 5 - 44UNF 2B WB

790,900 vnđ

ITM2UN6JG 2B, GO 6 - 32UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 6 - 32UNC 2B GB

765,700 vnđ

ITM2UN6JN 2B, NO GO 6 - 32UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 6 - 32UNC 2B WB

765,700 vnđ

ITM2UN6HG 2B, GO 6 - 40UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 6 - 40UNF 2B GB

765,700 vnđ

ITM2UN6HN 2B, NO GO 6 - 40UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 6 - 40UNF 2B WB

765,700 vnđ

ITM2UN8JG 2B, GO 8 - 32UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 8 - 32UNC 2B GB

775,900 vnđ

ITM2UN8JN 2B, NO GO 8 - 32UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 8 - 32UNC 2B WB

775,900 vnđ

ITM2UN8IG 2B, GO 8 - 36UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 8 - 36UNF 2B GB

775,900 vnđ

ITM2UN8IN 2B, NO GO 8 - 36UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 8 - 36UNF 2B WB

775,900 vnđ

ITM2UNAMG 2B, GO 10 - 24UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 10 - 24UNC 2B GB

740,700 vnđ

ITM2UNAMN 2B, NO GO 10 - 24UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 10 - 24UNC 2B WB

740,700 vnđ

ITM2UNAJG 2B, GO 10 - 32UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 10 - 32UNF 2B GB

740,700 vnđ

ITM2UNAJN 2B, NO GO 10 - 32UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 10 - 32UNF 2B WB

740,700 vnđ

ITM2UNCMG 2B, GO 12 - 24UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 12 - 24UNC 2B GB

740,700 vnđ

ITM2UNCMN 2B, NO GO 12 - 24UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 12 - 24UNC 2B WB

740,700 vnđ

ITM2UNCKG 2B, GO 12 - 28UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 12 - 28UNF 2B GB

740,700 vnđ

ITM2UNCKN 2B, NO GO 12 - 28UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 12 - 28UNF 2B WB

740,700 vnđ

ITM2U04NG 2B, GO 1/4 - 20UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 1/4 - 20UNC 2B GB

740,700 vnđ

ITM2U04NN 2B, NO GO 1/4 - 20UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 1/4 - 20UNC 2B WB

740,700 vnđ

ITM2U04KG 2B, GO 1/4 - 28UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 1/4 - 28UNF 2B GB

740,700 vnđ

ITM2U04KN 2B, NO GO 1/4 - 28UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 1/4 - 28UNF 2B WB

740,700 vnđ

ITM2U05OG 2B, GO 5/16 - 18UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 5/16 - 18UNC 2B GB

745,700 vnđ

ITM2U05ON 2B, NO GO 5/16 - 18UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 5/16 - 18UNC 2B WB

745,700 vnđ

ITM2U05MG 2B, GO 5/16 - 24UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 5/16 - 24UNF 2B GB

745,700 vnđ

ITM2U05MN 2B, NO GO 5/16 - 24UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 5/16 - 24UNF 2B WB

745,700 vnđ

ITM2U06PG 2B, GO 3/8 - 16UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 3/8 - 16UNC 2B GB

780,800 vnđ

ITM2U06PN 2B, NO GO 3/8 - 16UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 3/8 - 16UNC 2B WB

780,800 vnđ

ITM2U06MG 2B, GO 3/8 - 24UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 3/8 - 24UNF 2B GB

780,800 vnđ

ITM2U06MN 2B, NO GO 3/8 - 24UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 3/8 - 24UNF 2B WB

780,800 vnđ

ITM2U07QG 2B, GO 7/16 - 14UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 7/16 - 14UNC 2B GB

780,800 vnđ

ITM2U07QN 2B, NO GO 7/16 - 14UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 7/16 - 14UNC 2B WB

780,800 vnđ

ITM2U07NG 2B, GO 7/16 - 20UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 7/16 - 20UNF 2B GB

780,800 vnđ

ITM2U07NN 2B, NO GO 7/16 - 20UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 7/16 - 20UNF 2B WB

780,800 vnđ

ITM2U08RG 2B, GO 1/2 - 13UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 1/2 - 13UNC 2B GB

795,900 vnđ

ITM2U08RN 2B, NO GO 1/2 - 13UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 1/2 - 13UNC 2B WB

795,900 vnđ

ITM2U08NG 2B, GO 1/2 - 20UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 1/2 - 20UNF 2B GB

795,900 vnđ

ITM2U08NN 2B, NO GO 1/2 - 20UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 1/2 - 20UNF 2B WB

795,900 vnđ

ITM2U09SG 2B, GO 9/16 - 12UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 9/16 - 12UNC 2B GB

835,900 vnđ

ITM2U09SN 2B, NO GO 9/16 - 12UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 9/16 - 12UNC 2B WB

835,900 vnđ

ITM2U09OG 2B, GO 9/16 - 18UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 9/16 - 18UNF 2B GB

835,900 vnđ

ITM2U09ON 2B, NO GO 9/16 - 18UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 9/16 - 18UNF 2B WB

835,900 vnđ

ITM2U10UG 2B, GO 5/8 - 11UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 5/8 - 11UNC 2B GB

885,800 vnđ

ITM2U10UN 2B, NO GO 5/8 - 11UNC

Dưỡng kiểm ren SIT 5/8 - 11UNC 2B WB

885,800 vnđ

ITM2U10OG 2B, GO 5/8 - 18UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 5/8 - 18UNF 2B GB

885,800 vnđ

ITM2U10ON 2B, NO GO 5/8 - 18UNF

Dưỡng kiểm ren SIT 5/8 - 18UNF 2B WB

885,800 vnđ

Lựa chọn Vattucokhi247.com, quý khách được đảm bảo:

  • Hàng chính hãng có bảo hành
  • Giá hợp lý, chiết khấu cao
  • Nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng
  • Giao hàng nhanh trong 4h
  • Tư vấn kỹ thuật miễn phí hoặc gọi điện đặt hàng trực tiếp tại hotline 0986 470 139

VATTUCOKHI247 là đại lý chính hãng cung cấp các sản phẩm Mũi taro Yamawa tại Việt Nam, chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu, sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh nhất.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VẬT TƯ CƠ KHÍ 247 VIỆT NAM

  • Hà Nội: Tầng 2, Tháp B, Tòa T608, KĐT Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
  • HCM: 512-513 Officetel, Garden Gate Building, Số 8, Đường Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận, HCM
  • Đà Nẵng: Shophouse 304, đường Mê Linh, Tp Đà Nẵng.

Email: vattucokhi247@gmail.com

Website: https://vattucokhi247.com

Di động: 0986 470 139

Điện thoại: +84-24-3207-2525   Fax: +84-24-3207-3535

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0986470139
x