Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602

Mã sản phẩm: L602 Vật Tư Cơ Khí 247
Thương hiệu: Nachi
Viết đánh giá của bạn
Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 1 đổi 1

Mã đặt hàng: L602

Vật liệu: HSS

Giao hàng ngay sau 4h

Báo giá ngay sau 5'

559.500₫ Giá thị trường: 643.500₫ Tiết kiệm: 84.000₫
Thông Tin Sản Phẩm

Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602

Bảng giá Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602:

Mã hàng Mô tả Giá bán
TD13.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD13.0 559,500 vnđ
TD13.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD13.5 585,800 vnđ
TD14.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.0 611,300 vnđ
TD14.1 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.1 698,800 vnđ
TD14.2 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.2 698,800 vnđ
TD14.3 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.3 698,800 vnđ
TD14.4 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.4 698,800 vnđ
TD14.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.5 698,800 vnđ
TD14.6 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.6 718,500 vnđ
TD14.7 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.7 718,500 vnđ
TD14.8 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.8 718,500 vnđ
TD14.9 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD14.9 718,500 vnđ
TD15.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD15.0 718,500 vnđ
TD15.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD15.5 751,600 vnđ
TD16.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD16.0 801,300 vnđ
TD16.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD16.5 846,700 vnđ
TD17.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD17.0 893,800 vnđ
TD17.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD17.5 940,800 vnđ
TD18.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD18.0 986,800 vnđ
TD18.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD18.5 1,034,600 vnđ
TD19.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD19.0 1,084,600 vnđ
TD19.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD19.5 1,127,400 vnđ
TD20.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD20.0 1,180,200 vnđ
TD20.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD20.5 1,225,200 vnđ
TD21.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD21.0 1,267,700 vnđ
TD21.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD21.5 1,314,500 vnđ
TD22.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD22.0 1,365,000 vnđ
TD22.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD22.5 1,415,200 vnđ
TD23.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD23.0 1,469,800 vnđ
TD23.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD23.5 1,579,400 vnđ
TD24.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD24.0 1,641,400 vnđ
TD24.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD24.5 1,705,600 vnđ
TD25.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD25.0 1,765,000 vnđ
TD25.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD25.5 1,830,000 vnđ
TD26.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD26.0 1,880,600 vnđ
TD26.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD26.5 1,942,100 vnđ
TD27.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD27.0 2,005,200 vnđ
TD27.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD27.5 2,078,000 vnđ
TD28.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD28.0 2,149,400 vnđ
TD28.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD28.5 2,251,100 vnđ
TD29.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD29.0 2,369,400 vnđ
TD29.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD29.5 2,487,900 vnđ
TD30.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD30.0 2,603,600 vnđ
TD30.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD30.5 2,736,300 vnđ
TD31.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD31.0 2,862,900 vnđ
TD31.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD31.5 2,963,900 vnđ
TD32.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD32.0 3,116,800 vnđ
TD32.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD32.5 3,422,400 vnđ
TD33.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD33.0 3,422,400 vnđ
TD33.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD33.5 3,622,700 vnđ
TD34.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD34.0 3,614,600 vnđ
TD34.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD34.5 3,851,900 vnđ
TD35.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD35.0 3,851,900 vnđ
TD35.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD35.5 4,077,300 vnđ
TD36.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD36.0 Liên hệ
TD36.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD36.5 4,288,100 vnđ
TD37.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD37.0 4,288,100 vnđ
TD37.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD37.5 4,509,600 vnđ
TD38.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD38.0 4,509,600 vnđ
TD38.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD38.5 4,712,800 vnđ
TD39.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD39.0 4,712,800 vnđ
TD39.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD39.5 5,016,600 vnđ
TD40.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD40.0 5,016,600 vnđ
TD40.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD40.5 5,320,400 vnđ
TD41.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD41.0 5,320,400 vnđ
TD41.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD41.5 5,674,600 vnđ
TD42.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD42.0 5,674,600 vnđ
TD42.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD42.5 6,030,200 vnđ
TD43.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD43.0 6,030,200 vnđ
TD43.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD43.5 6,385,500 vnđ
TD44.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD44.0 6,385,500 vnđ
TD44.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD44.5 6,741,300 vnđ
TD45.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD45.0 6,741,300 vnđ
TD45.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD45.5 7,069,100 vnđ
TD46.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD46.0 Liên hệ
TD46.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD46.5 7,449,900 vnđ
TD47.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD47.0 7,449,900 vnđ
TD47.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD47.5 7,828,000 vnđ
TD48.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD48.0 7,828,000 vnđ
TD48.5 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD48.5 8,208,300 vnđ
TD49.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD49.0 8,208,300 vnđ
TD50.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD50.0 8,590,400 vnđ
TD51.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD51.0 8,994,100 vnđ
TD52.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD52.0 9,603,500 vnđ
TD53.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD53.0 10,134,400 vnđ
TD54.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD54.0 10,791,900 vnđ
TD55.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD55.0 11,427,600 vnđ
TD56.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD56.0 11,907,200 vnđ
TD57.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD57.0 12,491,700 vnđ
TD58.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD58.0 13,074,000 vnđ
TD59.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD59.0 13,707,900 vnđ
TD60.0 Mũi khoan chuôi côn Nachi List 602 TD60.0 14,188,000 vnđ
 • Mũi khoan nachi côn (List 602) thương hiệu Nhật Bản
 • Mũi khoan đuôi côn không bị trôi mũi khoan khi khoan.
 • Sử dụng trên máy khoan cần, máy phay, máy tiện..
 • Mũi khoan được làm bằng thép gió HSS oxide hóa màu đen, thích hợp cho việc khoan thép có độ cứng <=40HRC, trong ngày đóng tàu, kết cấu thép, giàn khoan dầu khí, gia công chi tiết cơ khí...

Lựa chọn Vattucokhi247.com, quý khách được đảm bảo:

 • Hàng chính hãng có bảo hành
 • Giá hợp lý, chiết khấu cao
 • Nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng
 • Giao hàng nhanh trong 4h
 • Tư vấn kỹ thuật miễn phí hoặc gọi điện đặt hàng trực tiếp tại hotline 0986 470 139

Vattucokhi247.com là trang mua sắm vật tư và thiết bị cơ khí chính hãng, giá rẻ với dịch vụ tư vấn kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm Mũi khoan Nachi chất lượng cao.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VATTUCOKHI247 VIỆT NAM

 • Hà Nội: Tầng 2, Tháp B, Tòa T608, KĐT Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
 • HCM: 512-513 Officetel, Garden Gate Building, Số 8, Đường Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận, HCM
 • Đà Nẵng: Shophouse 304, đường Mê Linh, Tp Đà Nẵng.

Email: support@vattucokhi247.com

Website: https://vattucokhi247.com

Di động: 0986 470 139

Điện thoại: +84-24-3207-2525   Fax: +84-24-3207-3535

-&-&-&-

Thông Tin Về Tập đoàn NACHI-FUJIKOSHI

-&-&-&-

Khẩu hiệu của Nachi-Fujikoshi Group: "Vượt qua thử thách phát triển trong kinh doanh để đáp ứng nguyện vọng là một công ty sản xuất", thể hiện tầm nhìn dài hạn của chúng tôi. Chúng tôi đang góp phần mở rộng thế giới sản xuất bằng cách tận dụng khả năng của mình. Là một nhà sản xuất máy móc toàn diện, chúng tôi có nhiều hoạt động và công nghệ đa dạng để cung cấp một loạt các giải pháp cho khách hàng trong các lĩnh vực như ô tô, máy móc công nghiệp, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Năm 2016, chúng tôi đã chuyển đổi chính sách quản lý của mình để trở thành một "nhà sản xuất máy móc thiết bị toàn diện với trọng tâm là ngành kinh doanh robot" với mong muốn thay đổi dài hạn nhu cầu thị trường. Chúng tôi ưu tiên các nguồn lực quản lý cho ngành kinh doanh robot của chúng tôi với mong muốn tăng trưởng.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến tất cả các khía cạnh quản lý của mình dựa trên bốn chính sách quản lý trung hạn sau đây nhằm mục đích cung cấp giá trị cho cổ đông, khách hàng, đối tác kinh doanh, nhân viên, cộng đồng địa phương và các bên liên quan khác.

Phát triển mạnh các thị trường tăng trưởng

Là một nhà sản xuất máy móc thiết bị toàn diện với trọng tâm ở hoạt động kinh doanh robot, dự kiến việc thiết lập cơ sở kinh doanh trong các khu vực tăng trưởng ​​sẽ có nhu cầu cao hơn trong trung và dài hạn.

Tăng cường hệ thống sản xuất

Là một công ty sản xuất được công nhận trên thị trường thế giới, phát triển tổng thể bảo trì (TPM) và cung cấp chất lượng, chi phí, thời gian giao hàng và dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.

Tạo sản phẩm mới và doanh nghiệp mới

Triển khai các sản phẩm mới sáng tạo và các sản phẩm cải tiến sử dụng công nghệ cơ bản của chúng tôi vào thị trường, qua đó kích thích nhu cầu mới và tạo ra mô hình kinh doanh mới.

Tăng cường và đào tạo liên kết

Dựa trên TQC, chúng tôi sẽ làm việc để phát triển nguồn nhân lực có khả năng hành động một cách nhiệt tình và nỗ lực một cách kịp thời để có thể đối mặt với những thách thức đầy tham vọng với viễn cảnh toàn cầu.

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x