Mũi khoan Inox Nachi L6520 (List 6520)

Mã sản phẩm: L6520 Vật Tư Cơ Khí 247
Thương hiệu: Nachi
Viết đánh giá của bạn
Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 1 đổi 1

Mã đặt hàng: L6520

Vật liệu: HSS Co

Giao hàng ngay sau 4h

Báo giá ngay sau 5'

23.000₫ Giá thị trường: 26.500₫ Tiết kiệm: 3.500₫
Thông Tin Sản Phẩm

Mũi khoan Inox Nachi L6520 (List 6520)

Bảng giá Mũi khoan Inox Nachi L6520 (List 6520):

Mã hàng Mô tả Giá bán
NCOSD0.5 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 0.5mm 47,000 vnđ
NCOSD0.6 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 0.6mm 43,000 vnđ
NCOSD0.7 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 0.7mm 43,000 vnđ
NCOSD0.8 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 0.8mm 26,000 vnđ
NCOSD0.9 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 0.9mm 26,000 vnđ
NCOSD1.0 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 1.0mm 23,000 vnđ
NCOSD1.1 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 1.1mm 23,000 vnđ
NCOSD1.2 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 1.2mm 23,000 vnđ
NCOSD1.3 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 1.3mm 23,000 vnđ
NCOSD1.4 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 1.4mm 23,000 vnđ
NCOSD1.5 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 1.5mm 23,000 vnđ
NCOSD1.6 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 1.6mm 23,000 vnđ
NCOSD1.7 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 1.7mm 23,000 vnđ
NCOSD1.8 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 1.8mm 23,000 vnđ
NCOSD1.9 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 1.9mm 23,000 vnđ
NCOSD2.0 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 2.0mm 23,000 vnđ
NCOSD2.1 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 2.1mm 23,000 vnđ
NCOSD2.2 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 2.2mm 23,000 vnđ
NCOSD2.3 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 2.3mm 23,000 vnđ
NCOSD2.4 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 2.4mm 23,000 vnđ
NCOSD2.5 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 2.5mm 23,000 vnđ
NCOSD2.6 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 2.6mm 23,000 vnđ
NCOSD2.7 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 2.7mm 23,000 vnđ
NCOSD2.8 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 2.8mm 23,000 vnđ
NCOSD2.9 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 2.9mm 23,000 vnđ
NCOSD3.0 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 3.0mm 23,000 vnđ
NCOSD3.1 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 3.1mm 28,000 vnđ
NCOSD3.2 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 3.2mm 28,000 vnđ
NCOSD3.3 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 3.3mm 28,000 vnđ
NCOSD3.4 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 3.4mm 28,000 vnđ
NCOSD3.5 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 3.5mm 28,000 vnđ
NCOSD3.6 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 3.6mm 33,000 vnđ
NCOSD3.7 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 3.7mm 33,000 vnđ
NCOSD3.8 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 3.8mm 33,000 vnđ
NCOSD3.9 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 3.9mm 33,000 vnđ
NCOSD4.0 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 4.0mm 33,000 vnđ
NCOSD4.2 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 4.2mm 39,000 vnđ
NCOSD4.1 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 4.1mm 39,000 vnđ
NCOSD4.3 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 4.3mm 39,000 vnđ
NCOSD4.4 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 4.4mm 39,000 vnđ
NCOSD4.5 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 4.5mm 39,000 vnđ
NCOSD4.6 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 4.6mm 45,000 vnđ
NCOSD4.7 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 4.7mm 45,000 vnđ
NCOSD4.8 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 4.8mm 45,000 vnđ
NCOSD4.9 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 4.9mm 45,000 vnđ
NCOSD5.0 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 5.0mm 45,000 vnđ
NCOSD5.1 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 5.1mm 52,000 vnđ
NCOSD5.2 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 5.2mm 52,000 vnđ
NCOSD5.3 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 5.3mm 52,000 vnđ
NCOSD5.4 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 5.4mm 52,000 vnđ
NCOSD5.5 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 5.5mm 52,000 vnđ
NCOSD5.6 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 5.6mm 59,000 vnđ
NCOSD5.7 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 5.7mm 59,000 vnđ
NCOSD5.8 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 5.8mm 59,000 vnđ
NCOSD5.9 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 5.9mm 59,000 vnđ
NCOSD6.0 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 6.0mm 59,000 vnđ
NCOSD6.1 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 6.1mm 67,000 vnđ
NCOSD6.2 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 6.2mm 67,000 vnđ
NCOSD6.3 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 6.3mm 67,000 vnđ
NCOSD6.4 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 6.4mm 67,000 vnđ
NCOSD6.5 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 6.5mm 67,000 vnđ
NCOSD6.6 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 6.6mm 76,000 vnđ
NCOSD6.7 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 6.7mm 76,000 vnđ
NCOSD6.8 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 6.8mm 76,000 vnđ
NCOSD6.9 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 6.9mm 76,000 vnđ
NCOSD7.0 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 7.0mm 76,000 vnđ
NCOSD7.1 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 7.1mm 104,000 vnđ
NCOSD7.2 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 7.2mm 104,000 vnđ
NCOSD7.3 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 7.3mm 104,000 vnđ
NCOSD7.4 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 7.4mm 104,000 vnđ
NCOSD7.5 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 7.5mm 104,000 vnđ
NCOSD7.6 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 7.6mm 97,000 vnđ
NCOSD7.7 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 7.7mm 97,000 vnđ
NCOSD7.8 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 7.8mm 97,000 vnđ
NCOSD7.9 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 7.9mm 97,000 vnđ
NCOSD8.0 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 8.0mm 97,000 vnđ
NCOSD8.1 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 8.1mm 109,000 vnđ
NCOSD8.2 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 8.2mm 109,000 vnđ
NCOSD8.3 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 8.3mm 109,000 vnđ
NCOSD8.4 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 8.4mm 109,000 vnđ
NCOSD8.5 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 8.5mm 109,000 vnđ
NCOSD8.6 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 8.6mm 123,000 vnđ
NCOSD8.7 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 8.7mm 123,000 vnđ
NCOSD8.8 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 8.8mm 123,000 vnđ
NCOSD8.9 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 8.9mm 123,000 vnđ
NCOSD9.0 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 9.0mm 123,000 vnđ
NCOSD9.1 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 9.1mm 140,000 vnđ
NCOSD9.2 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 9.2mm 140,000 vnđ
NCOSD9.3 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 9.3mm 140,000 vnđ
NCOSD9.4 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 9.4mm 140,000 vnđ
NCOSD9.5 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 9.5mm 140,000 vnđ
NCOSD9.6 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 9.6mm 157,000 vnđ
NCOSD9.7 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 9.7mm 157,000 vnđ
NCOSD9.8 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 9.8mm 157,000 vnđ
NCOSD9.9 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 9.9mm 157,000 vnđ
NCOSD10.0 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 10.0mm 157,000 vnđ
NCOSD10.1 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 10.1mm 175,000 vnđ
NCOSD10.2 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 10.2mm 175,000 vnđ
NCOSD10.3 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 10.3mm 175,000 vnđ
NCOSD10.4 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 10.4mm 175,000 vnđ
NCOSD10.5 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 10.5mm 175,000 vnđ
NCOSD10.6 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 10.6mm 194,000 vnđ
NCOSD10.7 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 10.7mm 194,000 vnđ
NCOSD10.8 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 10.8mm 194,000 vnđ
NCOSD10.9 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 10.9mm 194,000 vnđ
NCOSD11.0 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 11.0mm 194,000 vnđ
NCOSD11.1 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 11.1mm 212,000 vnđ
NCOSD11.2 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 11.2mm 212,000 vnđ
NCOSD11.3 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 11.3mm 212,000 vnđ
NCOSD11.4 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 11.4mm 212,000 vnđ
NCOSD11.5 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 11.5mm 212,000 vnđ
NCOSD11.6 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 11.6mm 229,000 vnđ
NCOSD11.7 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 11.7mm 229,000 vnđ
NCOSD11.8 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 11.8mm 229,000 vnđ
NCOSD11.9 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 11.9mm 229,000 vnđ
NCOSD12.0 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 12.0mm 229,000 vnđ
NCOSD12.1 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 12.1mm 247,000 vnđ
NCOSD12.2 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 12.2mm 247,000 vnđ
NCOSD12.3 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 12.3mm 247,000 vnđ
NCOSD12.4 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 12.4mm 247,000 vnđ
NCOSD12.5 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 12.5mm 247,000 vnđ
NCOSD12.6 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 12.6mm 267,000 vnđ
NCOSD12.7 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 12.7mm 267,000 vnđ
NCOSD12.8 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 12.8mm 267,000 vnđ
NCOSD12.9 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 12.9mm 267,000 vnđ
NCOSD13.0 Mũi khoan Inox Nachi L6520 NCOSD 13.0mm 267,000 vnđ
 • Inox là vật liệu khó gia công, mũi khoan thường khoan sẽ bị cháy lưỡi hoặc gãy.
 • Nachi cho ra dòng mũi khoan List 6520 chuyên dụng cho việc khoan inox, lưỡi cắt chính, góc độ và rãnh thoát phoi được thiết kế để phù hợp với việc gia công Inox.
 • Vật liệu làm mũi khoan là thép gió 8% Cobant chịu nhiệt tốt khi khoan Inox

Lựa chọn Vattucokhi247.com, quý khách được đảm bảo:

 • Hàng chính hãng có bảo hành
 • Giá hợp lý, chiết khấu cao
 • Nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng
 • Giao hàng nhanh trong 4h
 • Tư vấn kỹ thuật miễn phí hoặc gọi điện đặt hàng trực tiếp tại hotline 0986 470 139

Vattucokhi247.com là trang mua sắm vật tư và thiết bị cơ khí chính hãng, giá rẻ với dịch vụ tư vấn kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm Mũi khoan Nachi chất lượng cao.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VATTUCOKHI247 VIỆT NAM

 • Hà Nội: Tầng 2, Tháp B, Tòa T608, KĐT Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
 • HCM: 512-513 Officetel, Garden Gate Building, Số 8, Đường Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận, HCM
 • Đà Nẵng: Shophouse 304, đường Mê Linh, Tp Đà Nẵng.

Email: support@vattucokhi247.com

Website: https://vattucokhi247.com

Di động: 0986 470 139

Điện thoại: +84-24-3207-2525   Fax: +84-24-3207-3535

-&-&-&-

Thông Tin Về Tập đoàn NACHI-FUJIKOSHI

-&-&-&-

Khẩu hiệu của Nachi-Fujikoshi Group: "Vượt qua thử thách phát triển trong kinh doanh để đáp ứng nguyện vọng là một công ty sản xuất", thể hiện tầm nhìn dài hạn của chúng tôi. Chúng tôi đang góp phần mở rộng thế giới sản xuất bằng cách tận dụng khả năng của mình. Là một nhà sản xuất máy móc toàn diện, chúng tôi có nhiều hoạt động và công nghệ đa dạng để cung cấp một loạt các giải pháp cho khách hàng trong các lĩnh vực như ô tô, máy móc công nghiệp, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Năm 2016, chúng tôi đã chuyển đổi chính sách quản lý của mình để trở thành một "nhà sản xuất máy móc thiết bị toàn diện với trọng tâm là ngành kinh doanh robot" với mong muốn thay đổi dài hạn nhu cầu thị trường. Chúng tôi ưu tiên các nguồn lực quản lý cho ngành kinh doanh robot của chúng tôi với mong muốn tăng trưởng.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến tất cả các khía cạnh quản lý của mình dựa trên bốn chính sách quản lý trung hạn sau đây nhằm mục đích cung cấp giá trị cho cổ đông, khách hàng, đối tác kinh doanh, nhân viên, cộng đồng địa phương và các bên liên quan khác.

Phát triển mạnh các thị trường tăng trưởng

Là một nhà sản xuất máy móc thiết bị toàn diện với trọng tâm ở hoạt động kinh doanh robot, dự kiến việc thiết lập cơ sở kinh doanh trong các khu vực tăng trưởng ​​sẽ có nhu cầu cao hơn trong trung và dài hạn.

Tăng cường hệ thống sản xuất

Là một công ty sản xuất được công nhận trên thị trường thế giới, phát triển tổng thể bảo trì (TPM) và cung cấp chất lượng, chi phí, thời gian giao hàng và dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.

Tạo sản phẩm mới và doanh nghiệp mới

Triển khai các sản phẩm mới sáng tạo và các sản phẩm cải tiến sử dụng công nghệ cơ bản của chúng tôi vào thị trường, qua đó kích thích nhu cầu mới và tạo ra mô hình kinh doanh mới.

Tăng cường và đào tạo liên kết

Dựa trên TQC, chúng tôi sẽ làm việc để phát triển nguồn nhân lực có khả năng hành động một cách nhiệt tình và nỗ lực một cách kịp thời để có thể đối mặt với những thách thức đầy tham vọng với viễn cảnh toàn cầu.

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x