Mũi khoét hợp kim Unika MCTR

Mã sản phẩm: MCTR Vật Tư Cơ Khí 247
Thương hiệu: Unika
Viết đánh giá của bạn
Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 1 đổi 1

Mã đặt hàng: MCTR

Giao hàng ngay sau 4h

Báo giá ngay sau 5'

356.000₫ Giá thị trường: 391.600₫ Tiết kiệm: 35.600₫
Thông Tin Sản Phẩm

Mũi khoét hợp kim Unika MCTR

Bảng giá Mũi khoét hợp kim Unika MCTR:

Mã hàng Model Thông số, mô tả Giá bán
MCTR-14.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-14.0 14mmx25mmx10mm 356,000 vnđ
MCTR-15.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-15.0 15mmx25mmx10mm 356,000 vnđ
MCTR-16.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-16.0 16mmx25mmx10mm 356,000 vnđ
MCTR-17.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-17.0 17mmx25mmx10mm 356,000 vnđ
MCTR-18.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-18.0 18mmx25mmx10mm 429,000 vnđ
MCTR-19.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-19.0 19mmx25mmx10mm 429,000 vnđ
MCTR-20.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-20.0 20mmx25mmx10mm 425,000 vnđ
MCTR-21.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-21.0 21mmx25mmx10mm 425,000 vnđ
MCTR-22.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-22.0 22mmx25mmx10mm 425,000 vnđ
MCTR-23.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-23.0 23mmx25mmx10mm 425,000 vnđ
MCTR-24.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-24.0 24mmx25mmx10mm 432,000 vnđ
MCTR-25.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-25.0 25mmx25mmx10mm 432,000 vnđ
MCTR-26.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-26.0 26mmx25mmx10mm 432,000 vnđ
MCTR-27.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-27.0 27mmx25mmx10mm 432,000 vnđ
MCTR-28.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-28.0 28mmx25mmx10mm 436,000 vnđ
MCTR-29.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-29.0 29mmx25mmx10mm 439,000 vnđ
MCTR-30.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-30.0 30mmx25mmx10mm 439,000 vnđ
MCTR-31.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-31.0 31mmx25mmx10mm 450,000 vnđ
MCTR-32.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-32.0 32mmx25mmx10mm 458,000 vnđ
MCTR-33.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-33.0 33mmx25mmx10mm 458,000 vnđ
MCTR-34.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-34.0 34mmx25mmx10mm 494,000 vnđ
MCTR-35.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-35.0 35mmx25mmx10mm 498,000 vnđ
MCTR-36.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-36.0 36mmx25mmx10mm 498,000 vnđ
MCTR-37.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-37.0 37mmx25mmx10mm 504,000 vnđ
MCTR-38.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-38.0 38mmx25mmx10mm 519,000 vnđ
MCTR-39.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-39.0 39mmx25mmx10mm 530,000 vnđ
MCTR-40.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-40.0 40mmx25mmx10mm 541,000 vnđ
MCTR-41.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-41.0 41mmx25mmx10mm 552,000 vnđ
MCTR-42.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-42.0 42mmx25mmx10mm 552,000 vnđ
MCTR-43.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-43.0 43mmx25mmx10mm 552,000 vnđ
MCTR-44.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-44.0 44mmx25mmx10mm 566,000 vnđ
MCTR-45.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-45.0 45mmx25mmx10mm 584,000 vnđ
MCTR-46.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-46.0 46mmx25mmx10mm 599,000 vnđ
MCTR-47.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-47.0 47mmx25mmx10mm 599,000 vnđ
MCTR-48.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-48.0 48mmx25mmx10mm 599,000 vnđ
MCTR-49.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-49.0 49mmx25mmx10mm 614,000 vnđ
MCTR-50.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-50.0 50mmx25mmx10mm 614,000 vnđ
MCTR-51.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-51.0 51mmx25mmx10mm 755,000 vnđ
MCTR-52.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-52.0 52mmx25mmx10mm 759,000 vnđ
MCTR-53.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-53.0 53mmx25mmx10mm 759,000 vnđ
MCTR-54.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-54.0 54mmx25mmx10mm 786,000 vnđ
MCTR-55.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-55.0 55mmx25mmx10mm 786,000 vnđ
MCTR-56.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-56.0 56mmx25mmx10mm 839,000 vnđ
MCTR-57.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-57.0 57mmx25mmx10mm 863,000 vnđ
MCTR-58.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-58.0 58mmx25mmx10mm 870,000 vnđ
MCTR-59.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-59.0 59mmx25mmx10mm 886,000 vnđ
MCTR-60.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-60.0 60mmx25mmx10mm 895,000 vnđ
MCTR-61.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-61.0 61mmx25mmx10mm 939,000 vnđ
MCTR-62.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-62.0 62mmx25mmx10mm 943,000 vnđ
MCTR-63.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-63.0 63mmx25mmx10mm 943,000 vnđ
MCTR-64.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-64.0 64mmx25mmx10mm 1,006,000 vnđ
MCTR-65.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-65.0 65mmx25mmx10mm 1,046,000 vnđ
MCTR-66.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-66.0 66mmx25mmx10mm 1,046,000 vnđ
MCTR-67.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-67.0 67mmx25mmx10mm 1,046,000 vnđ
MCTR-68.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-68.0 68mmx25mmx10mm 1,050,000 vnđ
MCTR-69.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-69.0 69mmx25mmx10mm 1,078,000 vnđ
MCTR-70.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-70.0 70mmx25mmx10mm 1,103,000 vnđ
MCTR-71.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-71.0 71mmx25mmx10mm 1,106,000 vnđ
MCTR-72.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-72.0 72mmx25mmx10mm 1,106,000 vnđ
MCTR-73.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-73.0 73mmx25mmx10mm 1,106,000 vnđ
MCTR-74.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-74.0 74mmx25mmx10mm 1,234,000 vnđ
MCTR-75.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-75.0 75mmx25mmx10mm 1,234,000 vnđ
MCTR-76.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-76.0 76mmx25mmx10mm 1,234,000 vnđ
MCTR-77.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-77.0 77mmx25mmx10mm 1,234,000 vnđ
MCTR-78.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-78.0 78mmx25mmx10mm 1,238,000 vnđ
MCTR-79.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-79.0 79mmx25mmx10mm 1,345,000 vnđ
MCTR-80.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-80.0 80mmx25mmx10mm 1,405,000 vnđ
MCTR-81.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-81.0 81mmx25mmx10mm 1,425,000 vnđ
MCTR-82.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-82.0 82mmx25mmx10mm 1,438,000 vnđ
MCTR-83.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-83.0 83mmx25mmx10mm 1,438,000 vnđ
MCTR-84.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-84.0 84mmx25mmx10mm 1,518,000 vnđ
MCTR-85.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-85.0 85mmx25mmx10mm 1,545,000 vnđ
MCTR-86.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-86.0 86mmx25mmx10mm 1,554,000 vnđ
MCTR-87.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-87.0 87mmx25mmx10mm 1,554,000 vnđ
MCTR-88.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-88.0 88mmx25mmx10mm 1,554,000 vnđ
MCTR-89.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-89.0 89mmx25mmx10mm 1,630,000 vnđ
MCTR-90.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-90.0 90mmx25mmx10mm 1,630,000 vnđ
MCTR-95.0 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-95.0 95mmx25mmx10mm 1,938,000 vnđ
MCTR-100 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-100 100mmx25mmx10mm 2,125,000 vnđ
MCTR-110 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-110 110mmx25mmx10mm 2,375,000 vnđ
MCTR-120 MCTR Mũi khoét hợp kim Unika MCTR-120 120mmx25mmx10mm 2,875,000 vnđ

Mũi khoét gắn mảnh hợp kim cứng Unika, lưỡi gắn mảnh hợp kim siêu cứng

Sử dụng để khoét Inox, thép cứng...tuổi thọ của mũi dài hơn

Lựa chọn Vattucokhi247.com, quý khách được đảm bảo:

 • Hàng chính hãng có bảo hành
 • Giá hợp lý, chiết khấu cao
 • Nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng
 • Giao hàng nhanh trong 4h
 • Tư vấn kỹ thuật miễn phí hoặc gọi điện đặt hàng trực tiếp tại hotline 0986 470 139

VATTUCOKHI247 là đại lý chính hãng cung cấp các sản phẩm của Unika Nhật Bản tại Việt Nam, chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu, sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh nhất.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VATTUCOKHI247 VIỆT NAM

 • Hà Nội: Tầng 2, Tháp B, Tòa T608, KĐT Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
 • HCM: 512-513 Officetel, Garden Gate Building, Số 8, Đường Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận, HCM
 • Đà Nẵng: Shophouse 304, đường Mê Linh, Tp Đà Nẵng.

Email: vattucokhi247@gmail.com

Website: https://vattucokhi247.com

Di động: 0986 470 139

Điện thoại: +84-24-3207-2525   Fax: +84-24-3207-3535

-&-&-&-

Về Công Ty TNHH UNIKA

-&-&-&-

Sứ mệnh của UNIKA

 • Chúng tôi sẽ đóng góp vào sự phát triển của xã hội bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với chức năng cao, với tư cách là nhà sản xuất chuyên về các công cụ không thể thiếu để cải tiến sự phát triển cơ sở hạ tầng của xã hội.
 • Chúng tôi sẽ thiết lập một nền tảng kinh doanh cạnh tranh quốc tế cả trên danh nghĩa và thực tế là “UNIKA ở Châu Á” và “UNIKA trên toàn thế giới” và tiếp tục phát triển hơn nữa.
 • Chúng tôi sẽ theo đuổi chất lượng cao vượt trội về khả năng đáp ứng môi trường và có thể đáp ứng sự mong đợi của tất cả khách hàng tham gia xây dựng.

Với phương châm hoạt động “UNIKA ở Châu Á” và “UNIKA trên toàn thế giới”, chúng tôi đã tiếp tục phát triển các chiến lược quản lý toàn cầu bằng cách củng cố nền tảng của mình như một công ty cạnh tranh quốc tế. Chúng tôi đã bắt đầu kế hoạch sản xuất tối ưu của mình theo hệ thống ba cực gồm “Nhật Bản”, “Trung Quốc” và “Việt Nam” làm cơ sở sản xuất. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục đạt được những bước tiến nhảy vọt với quan điểm hướng tới sự phát triển và đổi mới hơn nữa, bằng cách cung cấp các công cụ làm việc không thể thiếu cho hoạt động công nghiệp và cơ sở hạ tầng, đồng thời hướng nỗ lực của chúng tôi theo hướng phát triển công nghệ để sản xuất các sản phẩm có chức năng cao và đáp ứng môi trường cũng như tập trung vào nhu cầu thị trường.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục ủng hộ và đánh giá cao sản phẩm của chúng tôi.

Yoshiro Shinohara

Chủ Tịch Unika

  Đăng nhập
  Đăng ký
  Hotline: 098 647 0139
  x