Bàn Taro Ren Yamawa dòng D chuẩn thống nhất UNC, UNF, UNEF, UNS, UN

Mã sản phẩm: D-UNC-UNF Vật Tư Cơ Khí 247
Thương hiệu: Yamawa
Viết đánh giá của bạn
Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 1 đổi 1

Mã đặt hàng: D-UNC-UNF

Báo giá sau 5 phút

Giao hàng ngay sau 4h

Catalog chi tiết sản phẩm: Tại đây!

859.900₫ Giá thị trường: 955.450₫ Tiết kiệm: 95.550₫
Thông Tin Sản Phẩm

Bảng giá sản phẩm Bàn Taro Ren Yamawa dòng D chuẩn thống nhất UNC, UNF, UNEF, UNS, UN

MÃ HÀNG MODEL THÔNG SỐ MÔ TẢ GIÁ BÁN
TYDUN0BDNEBC II 0 - 80UNF

Bàn taro ren D II 0 - 80UNF (16)

859,900 vnđ

TYEUN0BDNEBC II 0 - 80UNF

Bàn taro ren D II 0 - 80UNF (20)

1,138,400 vnđ

TYEUN1DDNEBC II 1 - 64UNC

Bàn taro ren D II 1 - 64UNC (20)

1,138,400 vnđ

TYEUN1CDNEBC II 1 - 72UNF

Bàn taro ren D II 1 - 72UNF (20)

1,138,400 vnđ

TYDUN2EDNEBC II 2 - 56UNC

Bàn taro ren D II 2 - 56UNC (16)

859,900 vnđ

TYEUN2EDNEBC II 2 - 56UNC

Bàn taro ren D II 2 - 56UNC (20)

1,138,400 vnđ

TYEUN2DDNEBC II 2 - 64UNF

Bàn taro ren D II 2 - 64UNF (20)

1,138,400 vnđ

TYEUN3FDNEBC II 3 - 48UNC

Bàn taro ren D II 3 - 48UNC (20)

1,138,400 vnđ

TYEUN3EDNEBC II 3 - 56UNF

Bàn taro ren D II 3 - 56UNF (20)

1,138,400 vnđ

TYEUN4HDNEBC II 4 - 40UNC

Bàn taro ren D II 4 - 40UNC (20)

747,200 vnđ

TYEUN4FDNEBC II 4 - 48UNF

Bàn taro ren D II 4 - 48UNF (20)

747,200 vnđ

TYEUN5HDNEBC II 5 - 40UNC

Bàn taro ren D II 5 - 40UNC (20)

747,200 vnđ

TYEUN5GDNEBC II 5 - 44UNF

Bàn taro ren D II 5 - 44UNF (20)

747,200 vnđ

TYEUN6JDNEBC II 6 - 32UNC

Bàn taro ren D II 6 - 32UNC (20)

747,200 vnđ

TYEUN6HDNEBC II 6 - 40UNF

Bàn taro ren D II 6 - 40UNF (20)

747,200 vnđ

TYEUN8JDNEBC II 8 - 32UNC

Bàn taro ren D II 8 - 32UNC (20)

747,200 vnđ

TYEUN8IDNEBC II 8 - 36UNF

Bàn taro ren D II 8 - 36UNF (20)

747,200 vnđ

TYEUNAMDNEBC II 10 - 24UNC

Bàn taro ren D II 10 - 24UNC (20)

747,200 vnđ

TYEUNAJDNEBC II 10 - 32UNF

Bàn taro ren D II 10 - 32UNF (20)

747,200 vnđ

TYEUNCMDNEBC II 12 - 24UNC

Bàn taro ren D II 12 - 24UNC (20)

747,200 vnđ

TYEUNCKDNEBC II 12 - 28UNF

Bàn taro ren D II 12 - 28UNF (20)

747,200 vnđ

TYEU04NDNEBC II 1/4 - 20UNC

Bàn taro ren D II 1/4 - 20UNC (20)

747,200 vnđ

TYGU04NDNEBC II 1/4 - 20UNC

Bàn taro ren D II 1/4 - 20UNC (25)

898,400 vnđ

TYEU04KDNEBC II 1/4 - 28UNF

Bàn taro ren D II 1/4 - 28UNF (20)

747,200 vnđ

TYGU04KDNEBC II 1/4 - 28UNF

Bàn taro ren D II 1/4 - 28UNF (25)

898,400 vnđ

TYGU04JDNEBC II 1/4 - 32UNEF

Bàn taro ren D II 1/4 - 32UNEF (25)

1,067,200 vnđ

TYGU05ODNEBC II 5/16 - 18UNC

Bàn taro ren D II 5/16 - 18UNC (25)

898,400 vnđ

TYJU05ODNEBC II 5/16 - 18UNC

Bàn taro ren D II 5/16 - 18UNC (38)

1,209,500 vnđ

TYGU05MDNEBC II 5/16 - 24UNF

Bàn taro ren D II 5/16 - 24UNF (25)

898,400 vnđ

TYJU05MDNEBC II 5/16 - 24UNF

Bàn taro ren D II 5/16 - 24UNF (38)

1,209,500 vnđ

TYGU05JDNEBC II 5/16 - 32UNEF

Bàn taro ren D II 5/16 - 32UNEF (25)

1,067,200 vnđ

TYGU06PDNEBC II 3/8 - 16UNC

Bàn taro ren D II 3/8 - 16UNC (25)

898,400 vnđ

TYJU06PDNEBC II 3/8 - 16UNC

Bàn taro ren D II 3/8 - 16UNC (38)

1,209,500 vnđ

TYGU06MDNEBC II 3/8 - 24UNF

Bàn taro ren D II 3/8 - 24UNF (25)

898,400 vnđ

TYJU06MDNEBC II 3/8 - 24UNF

Bàn taro ren D II 3/8 - 24UNF (38)

1,209,500 vnđ

TYGU06JDNEBC II 3/8 - 32UNEF

Bàn taro ren D II 3/8 - 32UNEF (25)

1,067,200 vnđ

TYJU07QDNEBC II 7/16 - 14UNC

Bàn taro ren D II 7/16 - 14UNC (38)

1,209,500 vnđ

TYJU07NDNEBC II 7/16 - 20UNF

Bàn taro ren D II 7/16 - 20UNF (38)

1,209,500 vnđ

TYJU07MDNEBC II 7/16 - 24UNS

Bàn taro ren D II 7/16 - 24UNS (38)

1,402,600 vnđ

TYJU07KDNEBC II 7/16 - 28UNEF

Bàn taro ren D II 7/16 - 28UNEF (38)

1,402,600 vnđ

TYJU08RDNEBC II 1/2 - 13UNC

Bàn taro ren D II 1/2 - 13UNC (38)

1,209,500 vnđ

TYMU08RDNEBC II 1/2 - 13UNC

Bàn taro ren D II 1/2 - 13UNC (50)

1,961,700 vnđ

TYJU08NDNEBC II 1/2 - 20UNF

Bàn taro ren D II 1/2 - 20UNF (38)

1,209,500 vnđ

TYMU08NDNEBC II 1/2 - 20UNF

Bàn taro ren D II 1/2 - 20UNF (50)

1,961,700 vnđ

TYJU08KDNEBC II 1/2 - 28UNEF

Bàn taro ren D II 1/2 - 28UNEF (38)

1,402,600 vnđ

TYJU09SDNEBC II 9/16 - 12UNC

Bàn taro ren D II 9/16 - 12UNC (38)

1,209,500 vnđ

TYJU09ODNEBC II 9/16 - 18UNF

Bàn taro ren D II 9/16 - 18UNF (38)

1,209,500 vnđ

TYJU09NDNEBC II 9/16 - 20UN

Bàn taro ren D II 9/16 - 20UN (38)

1,402,600 vnđ

TYJU09MDNEBC II 9/16 - 24UNEF

Bàn taro ren D II 9/16 - 24UNEF (38)

1,402,600 vnđ

TYJU10UDNEBC II 5/8 - 11UNC

Bàn taro ren D II 5/8 - 11UNC (38)

1,209,500 vnđ

TYMU10UDNEBC II 5/8 - 11UNC

Bàn taro ren D II 5/8 - 11UNC (50)

1,961,700 vnđ

TYJU10ODNEBC II 5/8 - 18UNF

Bàn taro ren D II 5/8 - 18UNF (38)

1,209,500 vnđ

TYMU10ODNEBC II 5/8 - 18UNF

Bàn taro ren D II 5/8 - 18UNF (50)

1,961,700 vnđ

TYJU10MDNEBC II 5/8 - 24UNEF

Bàn taro ren D II 5/8 - 24UNEF (38)

1,402,600 vnđ

TYMU12VDNEBC II 3/4 - 10UNC

Bàn taro ren D II 3/4 - 10UNC (50)

1,961,700 vnđ

TYMU12PDNEBC II 3/4 - 16UNF

Bàn taro ren D II 3/4 - 16UNF (50)

1,961,700 vnđ

TYMU12NDNEBC II 3/4 - 20UNEF

Bàn taro ren D II 3/4 - 20UNEF (50)

2,419,000 vnđ

TYMU14WDNEBC II 7/8 - 9UNC

Bàn taro ren D II 7/8 - 9UNC (50)

1,961,700 vnđ

TYMU14QDNEBC II 7/8 - 14UNF

Bàn taro ren D II 7/8 - 14UNF (50)

1,961,700 vnđ

TYMU16XDNEBC II 1 - 8UNC

Bàn taro ren D II 1 - 8UNC (50)

1,961,700 vnđ

TYMU16SDNEBC II 1 - 12UNF

Bàn taro ren D II 1 - 12UNF (50)

1,961,700 vnđ

TYMU16QDNEBC II 1 - 14UNS

Bàn taro ren D II 1 - 14UNS (50)

2,419,000 vnđ

TYMU16NDNEBC II 1 - 20UNEF

Bàn taro ren D II 1 - 20UNEF (50)

2,419,000 vnđ

TYRU18YDNEBC II 1 1/8 - 7UNC

Bàn taro ren D II 1 1/8 - 7UNC (63)

5,092,200 vnđ

TYRU18XDNEBC II 1 1/8 - 8UN

Bàn taro ren D II 1 1/8 - 8UN (63)

5,092,200 vnđ

TYRU18SDNEBC II 1 1/8 - 12UNF

Bàn taro ren D II 1 1/8 - 12UNF (63)

5,092,200 vnđ

TYRU20YDNEBC II 1 1/4 - 7UNC

Bàn taro ren D II 1 1/4 - 7UNC (63)

5,092,200 vnđ

TYRU20XDNEBC II 1 1/4 - 8UN

Bàn taro ren D II 1 1/4 - 8UN (63)

5,092,200 vnđ

TYRU20SDNEBC II 1 1/4 - 12UNF

Bàn taro ren D II 1 1/4 - 12UNF (63)

5,092,200 vnđ

TYUU22ZDNEBC II 1 3/8 - 6UNC

Bàn taro ren D II 1 3/8 - 6UNC (75)

9,259,400 vnđ

TYUU22SDNEBC II 1 3/8 - 12UNF

Bàn taro ren D II 1 3/8 - 12UNF (75)

9,259,400 vnđ

TYUU24ZDNEBC II 1 1/2 - 6UNC

Bàn taro ren D II 1 1/2 - 6UNC (75)

9,259,400 vnđ

TYUU24XDNEBC II 1 1/2 - 8UN

Bàn taro ren D II 1 1/2 - 8UN (75)

9,259,400 vnđ

TYUU24SDNEBC II 1 1/2 - 12UNF

Bàn taro ren D II 1 1/2 - 12UNF (75)

9,259,400 vnđ

TYUU26SDNEBC II 1 5/8 - 12UN

Bàn taro ren D II 1 5/8 - 12UN (75)

9,259,400 vnđ

TYUU280DNEBC II 1 3/4 - 5UNC

Bàn taro ren D II 1 3/4 - 5UNC (75)

9,259,400 vnđ

TYUU28SDNEBC II 1 3/4 - 12UN

Bàn taro ren D II 1 3/4 - 12UN (75)

9,259,400 vnđ

TYUU32SDNEBC II 2 - 12UN

Bàn taro ren D II 2 - 12UN (75)

9,259,400 vnđ

Bàn ren tròn nguyên khối mới loại D được tạo ra nhằm cải thiện độ chính xác về dung sai độ đảo.

Bàn ren tròn nguyên khối thực thiện cắt ren ngoài ổn định bằng cách áp dụng vật liệu HSS.

Khắc dấu các ký tự trên mặt vát của nó là mặt trước. Cái này làm nó dễ dàng để xác định hướng cắt.

Mặt sau trở thành điểm tựa để cắt. Mặt sau có một cái hốc để "bàn ren" có thể vừa khít trong "bầu kẹp bàn ren" khi chúng lắp ghép.

D là loại nguyên khối và không cần con vít điều chỉnh. So với loại bàn ren điều chỉnh, độ chính xác của đường kính ngoài của D đã được cải thiện rất lớn.

D đã thành công trong việc giải quyết các vấn đề khó khăn liên quan đến "Bàn ren điều chỉnh" và đạt được cắt ren ngoài chính xác cao.

Catalog Mũi taro ren ngoài - Bàn ren D Yamawa: 

https://drive.google.com/file/d/1v2XYgSnVh_cZKmZhoRSAQzqJ6VvJZVKP/view

Video sản phẩm Mũi taro ren ngoài - Bàn ren D YAMAWA

BẢNG GIÁ TARO RÃNH XOẮN - KHUYẾN MÃI

BẢNG GIÁ TARO XOẮN ĐIỂM - KHUYẾN MÃI

BẢNG GIÁ TARO NÉN - KHUYẾN MÃI

BẢNG GIÁ TARO RÃNH THẲNG - KHUYẾN MÃI

VATTUCOKHI247 là đại lý chính hãng cung cấp các sản phẩm mũi taro YAMAWA tại Việt Nam, chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu, sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh nhất.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VATTUCOKHI247 VIỆT NAM

  • Hà Nội: Tầng 2, Tháp B, Tòa T608, KĐT Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
  • HCM: 512-513 Officetel, Garden Gate Building, Số 8, Đường Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận, HCM
  • Đà Nẵng: Shophouse 304, đường Mê Linh, Tp Đà Nẵng.

Email: support@vattucokhi247.com

Website: https://vattucokhi247.com

Di động: 0986 470 139

Điện thoại: +84-24-3207-2525   Fax: +84-24-3207-3535

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x