Mũi khoan Nachi L500 thép gió

Mã sản phẩm: L500 Vật Tư Cơ Khí 247
Thương hiệu: Nachi
Viết đánh giá của bạn
Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 1 đổi 1

Mã đặt hàng: L500

Vật liệu: HSS

Giao hàng ngay sau 4h

Báo giá ngay sau 5'

19.000₫ Giá thị trường: 21.500₫ Tiết kiệm: 2.500₫
Thông Tin Sản Phẩm

Mũi khoan Nachi L500 thép gió

Bảng giá Mũi khoan Nachi L500 thép gió:

Mã hàng Thông số, Vật liệu Mô tả Giá bán
NSD0.2 Trụ 0.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.2 104,000 vnđ
NSD0.3 Trụ 0.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.3 55,000 vnđ
NSD0.4 Trụ 0.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.4 45,000 vnđ
NSD0.5 Trụ 0.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.5 43,000 vnđ
NSD0.6 Trụ 0.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.6 38,000 vnđ
NSD0.7 Trụ 0.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.7 21,000 vnđ
NSD0.8 Trụ 0.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.8 19,000 vnđ
NSD0.9 Trụ 0.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD0.9 19,000 vnđ
NSD1.0 Trụ 1.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.0 19,000 vnđ
NSD1.1 Trụ 1.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.1 19,000 vnđ
NSD1.2 Trụ 1.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.2 19,000 vnđ
NSD1.3 Trụ 1.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.3 19,000 vnđ
NSD1.4 Trụ 1.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.4 19,000 vnđ
NSD1.5 Trụ 1.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.5 19,000 vnđ
NSD1.6 Trụ 1.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.6 19,000 vnđ
NSD1.7 Trụ 1.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.7 19,000 vnđ
NSD1.8 Trụ 1.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.8 19,000 vnđ
NSD1.9 Trụ 1.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD1.9 19,000 vnđ
NSD2.0 Trụ 2.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.0 19,000 vnđ
NSD2.1 Trụ 2.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.1 19,000 vnđ
NSD2.2 Trụ 2.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.2 19,000 vnđ
NSD2.3 Trụ 2.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.3 19,000 vnđ
NSD2.4 Trụ 2.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.4 19,000 vnđ
NSD2.6 Trụ 2.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.6 19,000 vnđ
NSD2.7 Trụ 2.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.7 19,000 vnđ
NSD2.8 Trụ 2.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.8 19,000 vnđ
NSD2.9 Trụ 2.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD2.9 19,000 vnđ
NSD3.0 Trụ 3.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.0 19,000 vnđ
NSD3.1 Trụ 3.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.1 20,000 vnđ
NSD3.2 Trụ 3.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.2 20,000 vnđ
NSD3.3 Trụ 3.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.3 20,000 vnđ
NSD3.4 Trụ 3.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.4 20,000 vnđ
NSD3.5 Trụ 3.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.5 20,000 vnđ
NSD3.6 Trụ 3.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.6 23,000 vnđ
NSD3.7 Trụ 3.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.7 23,000 vnđ
NSD3.8 Trụ 3.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.8 23,000 vnđ
NSD3.9 Trụ 3.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD3.9 23,000 vnđ
NSD4.0 Trụ 4.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.0 23,000 vnđ
NSD4.1 Trụ 4.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.1 28,000 vnđ
NSD4.2 Trụ 4.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.2 28,000 vnđ
NSD4.3 Trụ 4.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.3 28,000 vnđ
NSD4.4 Trụ 4.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.4 28,000 vnđ
NSD4.5 Trụ 4.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.5 28,000 vnđ
NSD4.6 Trụ 4.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.6 32,000 vnđ
NSD4.7 Trụ 4.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.7 32,000 vnđ
NSD4.8 Trụ 4.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.8 32,000 vnđ
NSD4.9 Trụ 4.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD4.9 32,000 vnđ
NSD5.0 Trụ 5.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.0 32,000 vnđ
NSD5.1 Trụ 5.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.1 37,000 vnđ
NSD5.2 Trụ 5.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.2 37,000 vnđ
NSD5.3 Trụ 5.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.3 37,000 vnđ
NSD5.4 Trụ 5.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.4 37,000 vnđ
NSD5.5 Trụ 5.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.5 37,000 vnđ
NSD5.6 Trụ 5.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.6 43,000 vnđ
NSD5.7 Trụ 5.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.7 43,000 vnđ
NSD5.8 Trụ 5.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.8 43,000 vnđ
NSD5.9 Trụ 5.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD5.9 43,000 vnđ
NSD6.0 Trụ 6.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.0 43,000 vnđ
NSD6.1 Trụ 6.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.1 48,000 vnđ
NSD6.2 Trụ 6.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.2 48,000 vnđ
NSD6.3 Trụ 6.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.3 48,000 vnđ
NSD6.4 Trụ 6.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.4 48,000 vnđ
NSD6.5 Trụ 6.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.5 48,000 vnđ
NSD6.6 Trụ 6.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.6 54,000 vnđ
NSD6.7 Trụ 6.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.7 54,000 vnđ
NSD6.8 Trụ 6.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.8 54,000 vnđ
NSD6.9 Trụ 6.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD6.9 54,000 vnđ
NSD7.0 Trụ 7.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.0 54,000 vnđ
NSD7.1 Trụ 7.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.1 61,000 vnđ
NSD7.2 Trụ 7.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.2 61,000 vnđ
NSD7.3 Trụ 7.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.3 61,000 vnđ
NSD7.4 Trụ 7.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.4 61,000 vnđ
NSD7.5 Trụ 7.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.5 61,000 vnđ
NSD7.6 Trụ 7.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.6 67,000 vnđ
NSD7.7 Trụ 7.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.7 67,000 vnđ
NSD7.8 Trụ 7.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.8 67,000 vnđ
NSD7.9 Trụ 7.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD7.9 67,000 vnđ
NSD8.0 Trụ 8.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.0 67,000 vnđ
NSD8.1 Trụ 8.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.1 77,000 vnđ
NSD8.2 Trụ 8.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.2 77,000 vnđ
NSD8.3 Trụ 8.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.3 77,000 vnđ
NSD8.4 Trụ 8.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.4 77,000 vnđ
NSD8.5 Trụ 8.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.5 77,000 vnđ
NSD8.6 Trụ 8.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.6 86,000 vnđ
NSD8.7 Trụ 8.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.7 86,000 vnđ
NSD8.8 Trụ 8.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.8 86,000 vnđ
NSD8.9 Trụ 8.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD8.9 86,000 vnđ
NSD9.1 Trụ 9.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.1 99,000 vnđ
NSD9.0 Trụ 9.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.0 86,000 vnđ
NSD9.2 Trụ 9.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.2 99,000 vnđ
NSD9.3 Trụ 9.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.3 99,000 vnđ
NSD9.4 Trụ 9.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.4 99,000 vnđ
NSD9.5 Trụ 9.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.5 99,000 vnđ
NSD9.6 Trụ 9.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.6 109,000 vnđ
NSD9.7 Trụ 9.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.7 109,000 vnđ
NSD9.8 Trụ 9.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.8 109,000 vnđ
NSD9.9 Trụ 9.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD9.9 109,000 vnđ
NSD10.0 Trụ 10.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.0 109,000 vnđ
NSD10.1 Trụ 10.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.1 124,000 vnđ
NSD10.2 Trụ 10.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.2 124,000 vnđ
NSD10.3 Trụ 10.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.3 124,000 vnđ
NSD10.4 Trụ 10.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.4 124,000 vnđ
NSD10.5 Trụ 10.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.5 124,000 vnđ
NSD10.6 Trụ 10.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.6 143,000 vnđ
NSD10.7 Trụ 10.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.7 143,000 vnđ
NSD10.8 Trụ 10.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.8 143,000 vnđ
NSD10.9 Trụ 10.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD10.9 143,000 vnđ
NSD11.0 Trụ 11.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.0 143,000 vnđ
NSD11.1 Trụ 11.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.1 151,000 vnđ
NSD11.2 Trụ 11.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.2 151,000 vnđ
NSD11.3 Trụ 11.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.3 151,000 vnđ
NSD11.4 Trụ 11.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.4 151,000 vnđ
NSD11.5 Trụ 11.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.5 151,000 vnđ
NSD11.6 Trụ 11.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.6 159,000 vnđ
NSD11.7 Trụ 11.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.7 159,000 vnđ
NSD11.8 Trụ 11.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.8 159,000 vnđ
NSD11.9 Trụ 11.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD11.9 159,000 vnđ
NSD12.0 Trụ 12mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.0 159,000 vnđ
NSD12.1 Trụ 12.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.1 177,000 vnđ
NSD12.2 Trụ 12.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.2 177,000 vnđ
NSD12.3 Trụ 12.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.3 177,000 vnđ
NSD12.4 Trụ 12.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.4 177,000 vnđ
NSD12.5 Trụ 12.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.5 177,000 vnđ
NSD12.6 Trụ 12.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.6 190,000 vnđ
NSD12.7 Trụ 12.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.7 190,000 vnđ
NSD12.8 Trụ 12.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.8 190,000 vnđ
NSD12.9 Trụ 12.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD12.9 190,000 vnđ
NSD13.0 Trụ 13.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.0 190,000 vnđ
NSD13.1 Trụ 13.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.1 351,000 vnđ
NSD13.2 Trụ 13.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.2 351,000 vnđ
NSD13.3 Trụ 13.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.3 351,000 vnđ
NSD13.4 Trụ 13.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.4 351,000 vnđ
NSD13.5 Trụ 13.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.5 351,000 vnđ
NSD13.6 Trụ 13.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.6 369,000 vnđ
NSD13.7 Trụ 13.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.7 369,000 vnđ
NSD13.8 Trụ 13.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.8 369,000 vnđ
NSD13.9 Trụ 13.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD13.9 369,000 vnđ
NSD14.0 Trụ 14.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.0 369,000 vnđ
NSD14.1 Trụ 14.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.1 404,000 vnđ
NSD14.2 Trụ 14.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.2 404,000 vnđ
NSD14.3 Trụ 14.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.3 404,000 vnđ
NSD14.4 Trụ 14.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.4 404,000 vnđ
NSD14.5 Trụ 14.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.5 404,000 vnđ
NSD14.6 Trụ 14.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.6 426,000 vnđ
NSD14.7 Trụ 14.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.7 426,000 vnđ
NSD14.8 Trụ 14.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.8 426,000 vnđ
NSD14.9 Trụ 14.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD14.9 426,000 vnđ
NSD15.0 Trụ 15.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.0 426,000 vnđ
NSD15.1 Trụ 15.1mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.1 455,000 vnđ
NSD15.2 Trụ 15.2mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.2 455,000 vnđ
NSD15.3 Trụ 15.3mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.3 455,000 vnđ
NSD15.4 Trụ 15.4mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.4 455,000 vnđ
NSD15.5 Trụ 15.5mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.5 455,000 vnđ
NSD15.6 Trụ 15.6mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.6 475,000 vnđ
NSD15.7 Trụ 15.7mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.7 475,000 vnđ
NSD15.8 Trụ 15.8mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.8 475,000 vnđ
NSD15.9 Trụ 15.9mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD15.9 475,000 vnđ
NSD16.0 Trụ 16.0mm, HSS Mũi khoan Nachi L500 NSD16.0 475,000 vnđ

Mô tả sản phẩm:

 • Size từ 0.5mm~8.0mm số lượng mua tối thiểu cho 1 lần đặt hàng là 10 mũi
 • Size từ 8.1~10 số lượng mua tối thiểu cho 1 lần đặt hàng là 5 mũi
 • Size từ 10.1~13 số lượng mua tối thiểu cho 1 lần đặt hàng là 1 mũi
 • Mũi khoan nachi được làm bằng vật liệu thép HSS (Hight speed steel), Oxide hóa bề mặt(hommo)
 • Sử dụng để khoan thép mềm độ cứng <=40HRC, có thể khoan được Inox nhưng không chuyên.
 • Khi quý khách hàng cần mua mũi khoan để khoan inox, vui lòng chọn sản phẩm mũi khoan inox

Lựa chọn Vattucokhi247.com, quý khách được đảm bảo:

 • Hàng chính hãng có bảo hành
 • Giá hợp lý, chiết khấu cao
 • Nhiều chương trình khuyến mãi và quà tặng
 • Giao hàng nhanh trong 4h
 • Tư vấn kỹ thuật miễn phí hoặc gọi điện đặt hàng trực tiếp tại hotline 0394 691 124

Vattucokhi247.com là trang mua sắm vật tư và thiết bị cơ khí chính hãng, giá rẻ với dịch vụ tư vấn kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm Mũi khoan Nachi chất lượng cao.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VATTUCOKHI247 VIỆT NAM

 • Hà Nội: Tầng 2, Tháp B, Tòa T608, KĐT Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
 • HCM: 512-513 Officetel, Garden Gate Building, Số 8, Đường Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận, HCM
 • Đà Nẵng: Shophouse 304, đường Mê Linh, Tp Đà Nẵng.

Email: support@vattucokhi247.com

Website: https://vattucokhi247.com

Di động: 0394 691 124

Điện thoại: +84-24-3207-2525   Fax: +84-24-3207-3535

-&-&-&-

Thông Tin Về Tập đoàn NACHI-FUJIKOSHI

-&-&-&-

Khẩu hiệu của Nachi-Fujikoshi Group: "Vượt qua thử thách phát triển trong kinh doanh để đáp ứng nguyện vọng là một công ty sản xuất", thể hiện tầm nhìn dài hạn của chúng tôi. Chúng tôi đang góp phần mở rộng thế giới sản xuất bằng cách tận dụng khả năng của mình. Là một nhà sản xuất máy móc toàn diện, chúng tôi có nhiều hoạt động và công nghệ đa dạng để cung cấp một loạt các giải pháp cho khách hàng trong các lĩnh vực như ô tô, máy móc công nghiệp, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Năm 2016, chúng tôi đã chuyển đổi chính sách quản lý của mình để trở thành một "nhà sản xuất máy móc thiết bị toàn diện với trọng tâm là ngành kinh doanh robot" với mong muốn thay đổi dài hạn nhu cầu thị trường. Chúng tôi ưu tiên các nguồn lực quản lý cho ngành kinh doanh robot của chúng tôi với mong muốn tăng trưởng.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến tất cả các khía cạnh quản lý của mình dựa trên bốn chính sách quản lý trung hạn sau đây nhằm mục đích cung cấp giá trị cho cổ đông, khách hàng, đối tác kinh doanh, nhân viên, cộng đồng địa phương và các bên liên quan khác.

Phát triển mạnh các thị trường tăng trưởng

Là một nhà sản xuất máy móc thiết bị toàn diện với trọng tâm ở hoạt động kinh doanh robot, dự kiến việc thiết lập cơ sở kinh doanh trong các khu vực tăng trưởng ​​sẽ có nhu cầu cao hơn trong trung và dài hạn.

Tăng cường hệ thống sản xuất

Là một công ty sản xuất được công nhận trên thị trường thế giới, phát triển tổng thể bảo trì (TPM) và cung cấp chất lượng, chi phí, thời gian giao hàng và dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.

Tạo sản phẩm mới và doanh nghiệp mới

Triển khai các sản phẩm mới sáng tạo và các sản phẩm cải tiến sử dụng công nghệ cơ bản của chúng tôi vào thị trường, qua đó kích thích nhu cầu mới và tạo ra mô hình kinh doanh mới.

Tăng cường và đào tạo liên kết

Dựa trên TQC, chúng tôi sẽ làm việc để phát triển nguồn nhân lực có khả năng hành động một cách nhiệt tình và nỗ lực một cách kịp thời để có thể đối mặt với những thách thức đầy tham vọng với viễn cảnh toàn cầu.

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x