Bàn Ren Nén RS-D Yamawa Cho Máy Tiện Tự Động

Mã sản phẩm: RS-D Vật Tư Cơ Khí 247
Thương hiệu: Yamawa
Viết đánh giá của bạn
Tình trạng: Còn hàng

Bảo hành: 1 đổi 1

Mã đặt hàng: RS-D

Thương hiệu: Yamawa

Vật liệu: HSS

Giao hàng toàn quốc

==>> Catalog sản phẩm

1.575.400₫ Giá thị trường: 1.709.200₫ Tiết kiệm: 133.800₫
Thông Tin Sản Phẩm

Bảng giá Bàn Ren Nén RS-D Yamawa

MÃ HÀNG MODEL THÔNG SỐ MÔ TẢ GIÁ BÁN
RBQ1.0B R2 M1 X 0.25

Bàn ren RS-D R2 M1 X 0.25 (10)

1,575,400 vnđ

RBR1.0B R3 M1 X 0.25

Bàn ren RS-D R3 M1 X 0.25 (10)

1,575,400 vnđ

RBS1.0B R4 M1 X 0.25

Bàn ren RS-D R4 M1 X 0.25 (10)

1,575,400 vnđ

RBP1.1B R1 M1.1 X 0.25

Bàn ren RS-D R1 M1.1 X 0.25 (10)

1,575,400 vnđ

RBQ1.1B R2 M1.1 X 0.25

Bàn ren RS-D R2 M1.1 X 0.25 (10)

1,575,400 vnđ

RBR1.1B R3 M1.1 X 0.25

Bàn ren RS-D R3 M1.1 X 0.25 (10)

1,575,400 vnđ

RBQ1.2B R2 M1.2 X 0.25

Bàn ren RS-D R2 M1.2 X 0.25 (10)

1,575,400 vnđ

RBR1.2B R3 M1.2 X 0.25

Bàn ren RS-D R3 M1.2 X 0.25 (10)

1,575,400 vnđ

RBS1.2B R4 M1.2 X 0.25

Bàn ren RS-D R4 M1.2 X 0.25 (10)

1,575,400 vnđ

RBQ1.4C R2 M1.4 X 0.3

Bàn ren RS-D R2 M1.4 X 0.3 (10)

1,575,400 vnđ

RDQ1.4C R2 M1.4 X 0.3

Bàn ren RS-D R2 M1.4 X 0.3 (16)

1,890,500 vnđ

RBR1.4C R3 M1.4 X 0.3

Bàn ren RS-D R3 M1.4 X 0.3 (10)

1,575,400 vnđ

RDR1.4C R3 M1.4 X 0.3

Bàn ren RS-D R3 M1.4 X 0.3 (16)

1,890,500 vnđ

RBS1.4C R4 M1.4 X 0.3

Bàn ren RS-D R4 M1.4 X 0.3 (10)

1,575,400 vnđ

RDS1.4C R4 M1.4 X 0.3

Bàn ren RS-D R4 M1.4 X 0.3 (16)

1,890,500 vnđ

RQQ1.6D R2 M1.6 X 0.35

Bàn ren RS-D R2 M1.6 X 0.35 (12X10)

1,707,600 vnđ

RDQ1.6D R2 M1.6 X 0.35

Bàn ren RS-D R2 M1.6 X 0.35 (16)

1,890,500 vnđ

RQR1.6D R3 M1.6 X 0.35

Bàn ren RS-D R3 M1.6 X 0.35 (12X10)

1,707,600 vnđ

RDR1.6D R3 M1.6 X 0.35

Bàn ren RS-D R3 M1.6 X 0.35 (16)

1,890,500 vnđ

RQS1.6D R4 M1.6 X 0.35

Bàn ren RS-D R4 M1.6 X 0.35 (12X10)

1,707,600 vnđ

RDS1.6D R4 M1.6 X 0.35

Bàn ren RS-D R4 M1.6 X 0.35 (16)

1,890,500 vnđ

RQQ1.7D R2 M1.7 X 0.35

Bàn ren RS-D R2 M1.7 X 0.35 (12X10)

1,707,600 vnđ

RDQ1.7D R2 M1.7 X 0.35

Bàn ren RS-D R2 M1.7 X 0.35 (16)

1,890,500 vnđ

RQR1.7D R3 M1.7 X 0.35

Bàn ren RS-D R3 M1.7 X 0.35 (12X10)

1,707,600 vnđ

RDR1.7D R3 M1.7 X 0.35

Bàn ren RS-D R3 M1.7 X 0.35 (16)

1,890,500 vnđ

RQS1.7D R4 M1.7 X 0.35

Bàn ren RS-D R4 M1.7 X 0.35 (12X10)

1,707,600 vnđ

RDS1.7D R4 M1.7 X 0.35

Bàn ren RS-D R4 M1.7 X 0.35 (16)

1,890,500 vnđ

RDQ1.8D R2 M1.8 X 0.35

Bàn ren RS-D R2 M1.8 X 0.35 (16)

1,890,500 vnđ

RDR1.8D R3 M1.8 X 0.35

Bàn ren RS-D R3 M1.8 X 0.35 (16)

1,890,500 vnđ

RDS1.8D R4 M1.8 X 0.35

Bàn ren RS-D R4 M1.8 X 0.35 (16)

1,890,500 vnđ

RDQ2.0E R2 M2 X 0.4

Bàn ren RS-D R2 M2 X 0.4 (16)

1,890,500 vnđ

RDR2.0E R3 M2 X 0.4

Bàn ren RS-D R3 M2 X 0.4 (16)

1,890,500 vnđ

RDS2.0E R4 M2 X 0.4

Bàn ren RS-D R4 M2 X 0.4 (16)

1,890,500 vnđ

RDQ2.0B R2 M2 X 0.25

Bàn ren RS-D R2 M2 X 0.25 (16)

2,246,200 vnđ

RDR2.0B R3 M2 X 0.25

Bàn ren RS-D R3 M2 X 0.25 (16)

2,246,200 vnđ

RDS2.0B R4 M2 X 0.25

Bàn ren RS-D R4 M2 X 0.25 (16)

2,246,200 vnđ

RDQ2.2F R2 M2.2 X 0.45

Bàn ren RS-D R2 M2.2 X 0.45 (16)

1,890,500 vnđ

RDR2.2F R3 M2.2 X 0.45

Bàn ren RS-D R3 M2.2 X 0.45 (16)

1,890,500 vnđ

RDS2.2F R4 M2.2 X 0.45

Bàn ren RS-D R4 M2.2 X 0.45 (16)

1,890,500 vnđ

RDQ2.3E R2 M2.3 X 0.4

Bàn ren RS-D R2 M2.3 X 0.4 (16)

1,890,500 vnđ

RDR2.3E R3 M2.3 X 0.4

Bàn ren RS-D R3 M2.3 X 0.4 (16)

1,890,500 vnđ

RDS2.3E R4 M2.3 X 0.4

Bàn ren RS-D R4 M2.3 X 0.4 (16)

1,890,500 vnđ

RDQ2.3B R2 M2.3 X 0.25

Bàn ren RS-D R2 M2.3 X 0.25 (16)

2,246,200 vnđ

RDR2.3B R3 M2.3 X 0.25

Bàn ren RS-D R3 M2.3 X 0.25 (16)

2,246,200 vnđ

RDS2.3B R4 M2.3 X 0.25

Bàn ren RS-D R4 M2.3 X 0.25 (16)

2,246,200 vnđ

RDQ2.5F R2 M2.5 X 0.45

Bàn ren RS-D R2 M2.5 X 0.45 (16)

1,890,500 vnđ

REQ2.5F R2 M2.5 X 0.45

Bàn ren RS-D R2 M2.5 X 0.45 (20)

2,337,700 vnđ

RDS2.5F R4 M2.5 X 0.45

Bàn ren RS-D R4 M2.5 X 0.45 (16)

1,890,500 vnđ

RES2.5F R4 M2.5 X 0.45

Bàn ren RS-D R4 M2.5 X 0.45 (20)

2,632,800 vnđ

RDT2.5F R5 M2.5 X 0.45

Bàn ren RS-D R5 M2.5 X 0.45 (16)

1,890,500 vnđ

RET2.5F R5 M2.5 X 0.45

Bàn ren RS-D R5 M2.5 X 0.45 (20)

2,337,700 vnđ

RDQ2.5D R2 M2.5 X 0.35

Bàn ren RS-D R2 M2.5 X 0.35 (16)

2,246,200 vnđ

RDR2.5D R3 M2.5 X 0.35

Bàn ren RS-D R3 M2.5 X 0.35 (16)

2,246,200 vnđ

RDS2.5D R4 M2.5 X 0.35

Bàn ren RS-D R4 M2.5 X 0.35 (16)

2,246,200 vnđ

RDQ2.6F R2 M2.6 X 0.45

Bàn ren RS-D R2 M2.6 X 0.45 (16)

1,890,500 vnđ

REQ2.6F R2 M2.6 X 0.45

Bàn ren RS-D R2 M2.6 X 0.45 (20)

2,337,700 vnđ

RDS2.6F R4 M2.6 X 0.45

Bàn ren RS-D R4 M2.6 X 0.45 (16)

1,890,500 vnđ

RES2.6F R4 M2.6 X 0.45

Bàn ren RS-D R4 M2.6 X 0.45 (20)

2,337,700 vnđ

RDT2.6F R5 M2.6 X 0.45

Bàn ren RS-D R5 M2.6 X 0.45 (16)

1,890,500 vnđ

RET2.6F R5 M2.6 X 0.45

Bàn ren RS-D R5 M2.6 X 0.45 (20)

2,337,700 vnđ

RDQ2.6D R2 M2.6 X 0.35

Bàn ren RS-D R2 M2.6 X 0.35 (16)

2,246,200 vnđ

RDS2.6D R4 M2.6 X 0.35

Bàn ren RS-D R4 M2.6 X 0.35 (16)

2,246,200 vnđ

RDT2.6D R5 M2.6 X 0.35

Bàn ren RS-D R5 M2.6 X 0.35 (16)

2,246,200 vnđ

REQ3.0G R2 M3 X 0.5

Bàn ren RS-D R2 M3 X 0.5 (20)

2,337,700 vnđ

RES3.0G R4 M3 X 0.5

Bàn ren RS-D R4 M3 X 0.5 (20)

2,337,700 vnđ

RET3.0G R5 M3 X 0.5

Bàn ren RS-D R5 M3 X 0.5 (20)

2,337,700 vnđ

REQ3.0D R2 M3 X 0.35

Bàn ren RS-D R2 M3 X 0.35 (20)

2,774,800 vnđ

RES3.0D R4 M3 X 0.35

Bàn ren RS-D R4 M3 X 0.35 (20)

2,774,800 vnđ

RET3.0D R5 M3 X 0.35

Bàn ren RS-D R5 M3 X 0.35 (20)

2,774,800 vnđ

REQ3.5D R2 M3.5 X 0.35

Bàn ren RS-D R2 M3.5 X 0.35 (20)

2,774,800 vnđ

RES3.5D R4 M3.5 X 0.35

Bàn ren RS-D R4 M3.5 X 0.35 (20)

2,774,800 vnđ

RET3.5D R5 M3.5 X 0.35

Bàn ren RS-D R5 M3.5 X 0.35 (20)

2,774,800 vnđ

RER4.0G R3 M4 X 0.5

Bàn ren RS-D R3 M4 X 0.5 (20)

2,774,800 vnđ

RET4.0G R5 M4 X 0.5

Bàn ren RS-D R5 M4 X 0.5 (20)

2,774,800 vnđ

REU4.0G R6 M4 X 0.5

Bàn ren RS-D R6 M4 X 0.5 (20)

2,774,800 vnđ

RER5.0G R3 M5 X 0.5

Bàn ren RS-D R3 M5 X 0.5 (20)

2,774,800 vnđ

RES5.0G R4 M5 X 0.5

Bàn ren RS-D R4 M5 X 0.5 (20)

2,774,800 vnđ

RET5.0G R5 M5 X 0.5

Bàn ren RS-D R5 M5 X 0.5 (20)

2,774,800 vnđ

REU5.0G R6 M5 X 0.5

Bàn ren RS-D R6 M5 X 0.5 (20)

2,774,800 vnđ

Đặc điểm Bàn Ren Nén RS-D Yamawa

  • Sử dụng để taro ren ngoài (ren trên trục).
  • Tạo ren bằng cách nén vật liệu. Do tạo ren bằng cách nén vật liệu, bàn ren không tạo ra phoi, và tạo ra ren ngoài với độ chính xác cao và bề mặt ren đẹp.
  • Gia công các ren siêu nhỏ và siêu chính xác, bề mặt siêu đẹp.
  • Phù hợp cho các máy tiện tự động (CNC lathe swiss type).

Phụ Kiện Mua Kèm

Bầu kẹp bàn ren RD-DA và collet RD-DC

Video sản phẩm Bàn Taro Ren Yamawa dòng D

VATTUCOKHI247 là đại lý chính hãng cung cấp các sản phẩm mũi taro YAMAWA tại Việt Nam, chúng tôi cam kết đem lại cho khách hàng những giải pháp tối ưu, sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng nhanh nhất.

Vui lòng liên hệ để được tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VATTUCOKHI247 VIỆT NAM

  • Hà Nội: Tầng 2, Tháp B, Tòa T608, KĐT Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
  • HCM: 512-513 Officetel, Garden Gate Building, Số 8, Đường Hoàng Minh Giám, P.9, Q.Phú Nhuận, HCM
  • Đà Nẵng: Shophouse 304, đường Mê Linh, Tp Đà Nẵng.

Email: vattucokhi247@gmail.com

Website: https://vattucokhi247.com

Di động: 0986 470 139

Điện thoại: +84-24-3207-2525   Fax: +84-24-3207-3535

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 098 647 0139
x